Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG

Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
LogoARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
LogoCTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
LogoFTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov02  2
LogoGeoZS - Geološki zavod Slovenije90  9
LogoIER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
LogoIJS - Institut Jožef Stefan50  5
LogoIK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
LogoIMFM - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko4    4
LogoIMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije00  0
LogoINR - Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko        
LogoINV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
LogoIRRIS - Inštitut Irris za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja        
LogoISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
LogoIZUM - Institut informacijskih znanosti        
LogoKI - Kemijski inštitut70  7
LogoKIS - Kmetijski inštitut Slovenije10  1
LogoMI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
LogoNIB - Nacionalni inštitut za biologijo17700177
LogoOI - Onkološki inštitut Ljubljana890  89
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije4    4
LogoSB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
LogoSB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
LogoSciVie - Gozdarski inštitut Slovenije720027
LogoUIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
LogoUKC MB - Univerzitetni klinični center Maribor        
LogoUKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik10  1
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
LogoZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije00  0
LogoZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije00  0
LogoZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria30  3
Skupaj *295220317
Zadnja osvežitev: 20.07.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.