Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS) je enotna vstopna točka za dostop do elektronskih oblik znanstvenih in strokovnih del, poročil, raziskovalnih podatkov ter drugih gradiv, ki nastajajo v raziskovalnih organizacijah ali pri samostojnih raziskovalcih in umetnikih, ki nimajo možnosti objave (arhiviranja) in hrambe elektronskih virov.

DiRROS ponuja storitev objavljanja in hrambe različnih elektronskih dokumentov brezplačno. Združljivost z navodili OpenAIRE zagotavlja izmenjavo vsebin z drugimi repozitoriji ter izpolnjevanje določil Evropske komisije glede odprte dostopnosti recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, ki so rezultat z javnimi sredstvi financiranih projektov iz okvirnih programov FP7 in Obzorje 2020, kakor tudi zahtev slovenske nacionalne strategije, inštitucionalnih politik in financerjev.

V procesu oddaje v repozitorij je možno za vsako gradivo sprožiti zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva) glede na vse dokumente na Nacionalnem portalu odprte znanosti.

Vključevanje raziskovalne organizacije ali posameznika v DiRROS poteka na osnovi medsebojnega sporazuma oz. pogodbe. Po dogovoru lahko vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI izvaja CTK, storitev se zaračunava po veljavnem ceniku.

Pogoji uporabe