Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

06.06.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-032
06.06.2023IJSčlanekAdvanced method for efficient functionalization of polymers by intermediate free-radical formation with vacuum-ultraviolet radiation and producing superhydrophilic surfaces
06.06.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-030
06.06.2023IJSčlanekIoT electrochemical sensor with integrated ▫$Ni(OH)_2–Ni$▫ nanowires for detecting formaldehyde in tap water
05.06.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-028
05.06.2023SciViedogodekDetermination of land use on National forest inventory plots
05.06.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-029
01.06.2023ZRS KoperčlanekEffects of COVID-19 on cognition and mood after hospitalization and at 2-month follow-up
01.06.2023KIčlanekEngineered combinatorial cell device for wound healing and bone regeneration
01.06.2023OIčlanekHormonsko nadomestno zdravljenje po zdravljenju raka telesa maternice


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov03  3
GeoZS - Geološki zavod Slovenije10  1
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan60  6
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut70  7
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana761  77
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije614121
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije38    38
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije120  12
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria20  2
Skupaj *148181167
Zadnja osvežitev: 07.06.2023
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.