Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

16.08.2022SciViemonografijaVarstvo tal
12.08.2022SciViečlanekDiversity, migration routes, and worldwide population genetic structure of Lecanosticta acicola, the causal agent of brown spot needle blight
12.08.2022SciViemonografijaGospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanem prostoru alpskega prostora
12.08.2022SciViemonografijaHandbook for non native tree species in the urban space
12.08.2022SciViemonografijaGospodarjenje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdovih alpskega prostora
12.08.2022SciViemonografijaManagement of non-native tree species in forests of the Alpine space
12.08.2022SciViemonografijaPriročnik za prepoznavanje tujerodnih drevesnih vrst v alpskem prostoru
12.08.2022SciViemonografijaIdentification handbook for non native tree species in the Alpine space
11.08.2022ZGDSčlanekSlovenski gozdarji po dveletni odsotnosti na teniškem Državnem prvenstvu inženirjev gozdarstva in lesarstva Hrvaške
11.08.2022ZGDSčlanekIn memoriam


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov0    0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije100  10
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut60  6
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije2322045
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije11    11
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria35  8
Skupaj *5427081
Zadnja osvežitev: 17.08.2022
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.