Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

08.12.2022SciViečlanekThe status and role of genetic diversity of trees for the conservation and management of riparian ecosystems
08.12.2022OImonografijaProgramske smernice DORA
07.12.2022SciViedrugoMožnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu
06.12.2022OIčlanekKlinični register otroških rakov in poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu
06.12.2022OIčlanekCelostna rehabilitacija onkoloških bolnikov
06.12.2022OIčlanekMobilna paliativna enota Onkološkega inštituta Ljubljana
06.12.2022OIčlanekOligometastatski rak
06.12.2022OIčlanekVpliv radona na pojavljanje pljučnega raka v Sloveniji
06.12.2022GeoZSčlanekInfluence of alkalis on the phase development of belite-sulfoaluminate clinkers
06.12.2022KIčlanekAqueous conversion of monosaccharides to furans


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov0    0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije40  4
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo1023
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut160  16
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana164  20
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije5716073
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije1    1
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria11  2
Skupaj *96212119
Zadnja osvežitev: 09.12.2022
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.