Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

10.08.2022KIčlanekAtomically-resolved structural changes of ceramic supported nanoparticulate oxygen evolution reaction Ir catalyst
10.08.2022KIčlanekComputational investigation of auto-thermal reforming process of diesel for production of hydrogen for PEM fuel cell applications
10.08.2022KIčlanekElectronic properties of rutile and anatase ▫$TiO_2$▫ and their effect on ▫$CO_2$▫ adsorption
10.08.2022KIčlanekDissipative particle dynamics simulation of ultrasound propagation through liquid water
05.08.2022SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2022-071 : vzorec št. 2022/00340 : namen testiranja: sum na: Dothistroma sp.
05.08.2022SciViečlanekDistribution and phylogeography of the genus Mattirolomyces with a focus on the Asian M. terfezioides haplotypes
04.08.2022SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2022-070 : vzorec št. 2022/00273 : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
04.08.2022SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2022-069 : vzorec št. 2022/00341 : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
04.08.2022SciViečlanekTurkey oak (Quercus cerris L.) is more drought tolerant and better reflects climate variations compared to pedunculate oak (Quercus robur L.) in lowland mixed forests in northwestern Serbia : ǂa ǂstable carbon isotope ratio (δ13C) and radial growth approach
02.08.2022SciViečlanekProizvodnja gozdnih lesnih sortimentov v lanskem letu najnižja v zadnjih osmih letih


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov0    0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije100  10
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut70  7
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana15  6
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije2216038
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije10    10
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria57  12
Skupaj *5628084
Zadnja osvežitev: 11.08.2022
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.