Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

26.05.2023KIčlanekGreen synthesis approaches toward preparation of ZIF-76 and its thermal behavior
26.05.2023KIčlanekCoiled coils as versatile modules for mammalian cell regulation
26.05.2023KIčlanekDirect air capture multiscale modelling
25.05.2023IJSčlanekFooDis
25.05.2023OIčlanekSluznični melanom
24.05.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-023
24.05.2023OIčlanekŽalovanje
24.05.2023OIčlanekObravnava duševne stiske
24.05.2023OIčlanekKanabinoidi
24.05.2023SciViečlanekTaxonomy and multigene phylogeny of Pseudohydnum (Auriculariales, Basidiomycota)


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov03  3
GeoZS - Geološki zavod Slovenije00  0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan50  5
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut30  3
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana611  62
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije512017
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije25    25
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije120  12
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria00  0
Skupaj *111160127
Zadnja osvežitev: 29.05.2023
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.