Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

20.06.2024SciViemonografijaUporabniški priročnik za spletno aplikacijo Arca Gozdarskega inštituta Slovenije
19.06.2024NIBčlanekOkadaic acid as a major problem for the seafood safety (Mytilus galloprovincialis) and the dynamics of toxic phytoplankton in the Slovenian coastal sea (Gulf of Trieste, Adriatic Sea)
19.06.2024NIBčlanekWing buzzing as a mechanism for generating vibrational signals in psyllids (Hemiptera: Psylloidea)
19.06.2024NIBčlanekDNA barcoding insufficiently identifies European wild bees (Hymenoptera, Anthophila) due to undefined species diversity, genus-specific barcoding gaps and database errors
19.06.2024NIBčlanekThe activation of iron deficiency responses of grapevine rootstocks is dependent to the availability of the nitrogen forms
19.06.2024NIBčlanekA spider mating plug functions to protect sperm
19.06.2024SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2024-054
19.06.2024SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2024-053
19.06.2024SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2024-052
19.06.2024SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2024-051


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije31  4
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan30  3
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMFM - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko7    7
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije10  1
INR - Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IRRIS - Inštitut Irris za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut90  9
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo160016
OI - Onkološki inštitut Ljubljana670  67
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije526031
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKC MB - Univerzitetni klinični center Maribor        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik10  1
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije80  8
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije30  3
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria13  4
Skupaj *124300154
Zadnja osvežitev: 21.06.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.