Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

26.02.2024KIčlanekInfluence of the cell casing on the impedance of the lithium metal electrode
26.02.2024KIčlanekToxicity of nitrophenolic pollutant 4-nitroguaiacol to terrestrial plants and comparison with its non-nitro analogue guaiacol (2-methoxyphenol)
26.02.2024KIčlanekNon-matrix-matched calibration in bulk multi-element laser ablation – Inductively coupled plasma – Mass spectrometry analysis of diverse materials
26.02.2024OIčlanekStereotaktična radioterapija za zdravljenje refraktarne prekatne tahikardije: prikaz primerov
26.02.2024OIčlanekProtibolečinsko obsevanje kostnih zasevkov
26.02.2024OIčlanekIncidenca raka v prvem letu epidemije covida-19
26.02.2024OIčlanekUporaba deksmedetomidina za paliativno sedacijo
23.02.2024KIčlanekIntrinsic properties of nanoparticulate Ir-based catalysts for oxygen evolution reaction by AC voltammetry
23.02.2024KIčlanekEnhanced molecular docking: novel algorithm for identifying highest weight k-cliques in weighted general and protein-ligand graphs
23.02.2024ZAGčlanekA critical appraisal of the use and properties of nickel–titanium dental alloys


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0011
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov08  8
GeoZS - Geološki zavod Slovenije20  2
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani01  1
IMFM - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko15    15
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije38    38
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut70  7
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana1240  124
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije212014
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije170  17
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije00  0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria01  1
Skupaj *205221228
Zadnja osvežitev: 27.02.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.