Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

17.05.2024IMTčlanekLaves phase evolution in 10Cr-3W-3Co steel during thermal exposure and creep
17.05.2024NIBčlanekToo hot to handle
17.05.2024IMTčlanekMicrostructure and properties of an AZ61 alloy after extrusion with a forward-backward oscillating die without preheating of the initial billet
17.05.2024NIBčlanekTwo new species of Elaphoidella (Copepoda, Harpacticoida) from subterranean waters in Northeast Thailand, with a record of a gynandromorphic specimen and an up-to-date key to Elaphoidella species from Southeast Asia
17.05.2024NIBčlanekEnvironmental factors influence cross-talk between a heat shock protein and an oxidative stress protein modification in the lizard Gallotia galloti
17.05.2024NIBčlanekIdentification of epigenetically regulated genes involved in plant-virus interaction and their role in virus-triggered induced resistance
17.05.2024NIBčlanekFirst report of collar and root rot of lettuce caused by Plectosphaerella cucumerina in Serbia
17.05.2024NIBčlanekA global database of dissolved organic matter (DOM) concentration measurements in coastal waters (CoastDOM v1)
17.05.2024NIBčlanekAnnual recurrence of prokaryotic climax communities in shallow waters of the North Mediterranean
16.05.2024NIBčlanekDiscovering unknown Madagascar biodiversity


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije40  4
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan40  4
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMFM - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko7    7
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije20  2
INR - Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IRRIS - Inštitut Irris za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut110  11
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo3003
OI - Onkološki inštitut Ljubljana1171  118
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1310023
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKC MB - Univerzitetni klinični center Maribor        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije20  2
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije00  0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria250  25
Skupaj *188110199
Zadnja osvežitev: 18.05.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.