Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

17.04.2024SciViečlanekUrban greenspaces and nearby natural areas support similar levels of soil ecosystem services
17.04.2024ZRS Koperčlanek12th International scientific and professional conference “A child in motion.”
17.04.2024ZRS KoperčlanekConference report – the 28th Annual congress of the European College of sport science
17.04.2024ZRS KoperčlanekA growing issue of overuse injuries in young athletes
17.04.2024OIčlanekUrokinase plasminogen activator (uPA) and plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) in breast cancer
17.04.2024OIčlanekAdjuvant TNF-a therapy to electrochemotherapy with intravenous cisplatin in murine sarcoma exerts synergistic antitumor effectiveness
17.04.2024OIčlanekThe cost of systemic therapy for metastatic colorectal carcinoma in Slovenia
17.04.2024OIčlanekHigher levels of total pepsin and bile acids in the saliva as a possible risk factor for early laryngeal cancer
17.04.2024OIčlanekBevacizumab and irinotecan in recurrent malignant glioma, a single institution experience
17.04.2024ZRS KoperčlanekEditorial


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov07  7
GeoZS - Geološki zavod Slovenije40  4
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan30  3
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMFM - Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko27    27
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije144  18
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja33  6
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IRRIS - Inštitut Irris za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut150  15
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana1051  106
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1315028
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije170  17
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije00  0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria270  27
Skupaj *228300258
Zadnja osvežitev: 18.04.2024
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.