Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

24.03.2023SciViečlanekUse of an arboretum and DNA barcoding for the detection and identification of leaf-mining insects on alien woody plants
24.03.2023SciViečlanekVerjetnostna napoved sanitarnega poseka smreke zaradi podlubnikov v Sloveniji v 2023
24.03.2023SciViečlanekSušenje jelovih krošenj zaradi gliv povezanih s Pityokteines vorontzowi
24.03.2023SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2023-006
24.03.2023OIdrugoEpidemiological aspects of cancer registration in Slovenia, Yugoslavia
23.03.2023FTPOmonografijaNadzor kakovosti proizvodnje termoplastičnih izdelkov z uporabo tlačnih senzorjev
23.03.2023FTPOmonografijaPostopki kemijskega recikliranja bio-osnovanih polisaharidnih folij
23.03.2023FTPOmonografijaKarakterizacija polioksimetilen materiala in določitev optimalnega procesnega okna za brizganje zobnikov
23.03.2023FTPOmonografijaPriprava poroznih polimernih membran iz hidroksietil metakrilata
23.03.2023FTPOmonografijaIzboljšanje mehanskih lastnosti plastomagneta na osnovi NdFeB s polifenilensulfidno (PPS) polimerno matrico


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov015  15
GeoZS - Geološki zavod Slovenije00  0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan40  4
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut150  15
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana10  1
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije146020
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije0    0
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije01  1
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria430  43
Skupaj *7722099
Zadnja osvežitev: 26.03.2023
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.