Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

06.07.2022GeoZSčlanekElemental associations in stream and alluvial sediments of the Savinja and Voglajna Rivers (Slovenia, EU) as a result of natural processes and anthropogenic activities
04.07.2022KIčlanekAntioxidant and antimicrobial biofoil based on chitosan and Japanese knotweed (Fallopia japonica, Houtt.) : rhizome bark extract
04.07.2022SciViemonografijaDelovni sklop 1.3 Pomen bolezni in škodljivcev GRM na poslovno uspešnost semenarn in drevesnic : Aktivnost 1.3.2 Problemi pri obnovi gozdov s sadnjo in setvijo ter vpliv bolezni in škodljivcev na izpad prihodka slovenskih semenarjev in drevesničarjev
04.07.2022SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2022-053 : vzorec št. 2022/00235 : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
01.07.2022OIčlanekStališča onkologov o bolniški odsotnosti bolnic z rakom dojk, ki so v delovnem razmerju
01.07.2022OIčlanekGenska terapija v onkologiji, prvi razvojni koraki v Sloveniji
01.07.2022OIčlanekPosodobljena priporočila diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice
01.07.2022OIčlanekNeoperativni pristop (watch & wait) po zaključenem totalnem neoadjuvantnem zdravljenju raka danke : prikaz primera
01.07.2022ISImonografijaMednarodni dnevi sanitarnega inženirstva 2022 : zbornik povzetkov : Ljubljana in on-line, 7.-8. april 2022
01.07.2022ZRS KoperčlanekA methodological proposal for the climate change risk assessment of coastal habitats based on the evaluation of ecosystem services : lessons learnt from the INTERREG project ECO-SMART


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov0    0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije80  8
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije1    1
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0101
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut40  4
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo1001
OI - Onkološki inštitut Ljubljana221  23
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije728136
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik30  3
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria43  7
Skupaj5133185
Zadnja osvežitev: 07.07.2022