Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

20.01.2022SciViečlanekUsing genomic information for management planning of an endangered perennial, Viola uliginosa
19.01.2022KIčlanekInsight into chemical recycling of flexible polyurethane foams by acidolysis
18.01.2022ZRS KopermonografijaNational report on qualitative research : newly arrived migrant children, long-term migrant children, local children
18.01.2022ZRS KopermonografijaReflexive methodology : newly arrived migrant children, long-term migrant children, local children : Slovenia
18.01.2022SciViemonografijaZaDravo : projektna naloga - sklop B : strokovna izhodišča za segment črni topol (Populus nigra L.) in beli topol (Populus alba L.) : 1. letno poročilo o izvedenih aktivnostih za segment A
17.01.2022SciViemonografijaAnaliza obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji: obseg sadnje in stroški obnove gozdov : zaključno poročilo : CRP V4-1819
17.01.2022SciViemonografijaStrokovna ocena uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo po gozdno gospodarskih območjih Slovenije v obdobju od 2007 do 2020 : zaključno poročilo : CRP V4-1819
13.01.2022UKPBAGčlanekHeterogeneous response of airway eosinophilia to anti-IL-5 biologics in severe asthma patients
13.01.2022UKPBAGčlanekCovid-19 pulmonary pathology : the experience of European pulmonary pathologists throughout the first two waves of the pandemic
12.01.2022SciViečlanekLatent preferences of residents regarding an urban forest recreation setting in Ljubljana, Slovenia


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov1    1
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana01  1
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije818026
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik50  5
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria24  6
Skupaj1823041
Zadnja osvežitev: 22.01.2022