Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

30.01.2023ZRS KoperčlanekDoes standing up enhance performance on the stroop task in healthy young adults?
30.01.2023ZRS KoperčlanekHow do you feel at school?
30.01.2023GeoZSčlanekAnalysis of the geological control on the spatial distribution of potentially toxic concentrations of As and F- in groundwater on a Pan-European scale
30.01.2023GeoZSčlanekLandslide monitoring techniques in the Geological Surveys of Europe
27.01.2023OIčlanekMorfološke značilnosti cirkulirajočih tumorskih celic raka dojk v krvi po izolaciji na podlagi njihovih fizikalnih ali bioloških lastnosti
27.01.2023OIčlanekPogostnost in jakost simptomov med kemoterapijo
27.01.2023OIčlanekRaziskava varnosti in učinkovitosti trastuzumab derukstekana (T-DXd) pri bolnicah z razsejanim HER2-pozitivnim rakom dojk
27.01.2023OIčlanekZdravljenje razsejanega, trojno negativnega raka dojk z atezolizumabom in nab-paklitakselom
27.01.2023OIčlanekDopolnilno obsevanje po ohranitveni operaciji raka dojk s sočasnim dodatkom doze na ležišče tumorja
27.01.2023OIčlanekUčinkovitost elektrokemoterapije pri bolnicah z rakom dojke z različnim hormonskim statusom


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0112
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov0    0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije70  7
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan20  2
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut70  7
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana864  90
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije234027
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije1    1
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria32  5
Skupaj *127111139
Zadnja osvežitev: 31.01.2023
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.