Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG

Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (s predstavitveno datoteko), ne glede na jezik dokumenta. Kot nova so šteta gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
LogoARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
LogoCTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani0000
LogoFTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov00  0
LogoGeoZS - Geološki zavod Slovenije40  4
LogoIER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
LogoIJS - Institut Jožef Stefan70  7
LogoIK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
LogoIMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije0    0
LogoINV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
LogoISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
LogoIZUM - Institut informacijskih znanosti        
LogoKI - Kemijski inštitut80  8
LogoKIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
LogoMI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije0    0
LogoNIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
LogoOI - Onkološki inštitut Ljubljana820  82
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
LogoSB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
LogoSB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
LogoSciVie - Gozdarski inštitut Slovenije3843081
LogoUIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
LogoUKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
LogoZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije23    23
LogoZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije00  0
LogoZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria20  2
Skupaj *164430207
Zadnja osvežitev: 24.09.2023
* Posamezno gradivo je lahko v več organizacijah, zato skupno število gradiv ni nujno enako vsoti gradiv vseh organizacij.