Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

18.09.2019OIčlanekSpremna beseda k temi 32. onkološkega vikenda
18.09.2019OIčlanekIdejna zasnova in strategija celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov
18.09.2019OIčlanekDržavni program obvladovanja raka 2017-2021 (DPOR)
18.09.2019OIčlanekSmernice za celostno rehabilitacijo bolnikov z rakom dojk
18.09.2019OIčlanekPredlog priporočil za celostno rehabilitacijo otrok z možganskim tumorjem
17.09.2019OImonografijaIzbrane teme iz ginekološke onkologije in državni program obvladovanja raka: ginekološka onkologija : zbornik
17.09.2019OImonografijaZbornik
17.09.2019OImonografijaPreprečevanje raka : dejstva, ki jih mora vedeti zdravstveni delavec : zbornik
17.09.2019OImonografijaMultidisciplinarna obravnava bolnikov v onkologiji : zbornik
17.09.2019OImonografijaDržavni program obvladovanja raka v Sloveniji 2010-2015 - leto dni po sprejetju : zbornik


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani140  14
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana57933  612
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije3227
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj597352634
Zadnja osvežitev: 19.09.2019