Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

02.08.2018KIčlanekListeriolysin O binding affects cholesterol and phospholipid acyl chain dynamics in fluid cholesterol-rich bilayers : Elektronski vir
02.08.2018KIčlanekPreferential oxidation of CO in H [sub] 2/H [sub] 2O/CO [sub] 2 water-gas shift feedstocks over Cu-based carbon nanotubes-supported heterogeneous catalysts
02.08.2018KIčlanekEnhacement of transport in insertion batteries via pulse-induced solid solution formation
02.08.2018KIčlanekNanosized protein complexes in biology and their application in biotechnology
02.08.2018KIčlanekPameten način recikliranja plemenitih kovin
02.08.2018KIčlanekElektrokemija kao alat za mehanističke studije : procesi nastajanja nitroaromatskih spojeva u atmosferskoj vodenoj fazi
02.08.2018KIdogodekGenomic overview of aegerolysins in the fungal kingdom : lecture at the Taste of Genomics, 13th CFGBC Scientific Symposium, University of Ljubljana, Faculty of Medicine, 20-21 June 2018
02.08.2018KIčlanekDesigned transcriptional regulation in mammalian cells based on TALE- and CRISPR/dCas9
02.08.2018KIčlanekMetabolic channeling using DNA as a scaffold
02.08.2018KIčlanekNatural deep eutectic solvents (DES) for fractionation of waste lignocellulosic biomass and its cascade conversion to value-added bio-based chemicals


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut200020
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije0000
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj200020
Zadnja osvežitev: 20.08.2018