Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

23.08.2019SciViečlanekPseudodidymella fagi in Slovenia : first report and expansion of host range
23.08.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-080 : opis vzorca: Fagus sylvatica, listi : namen testiranja: sum na: Pseudodidymella fagi
21.08.2019SciViedogodekVrzeli v podatkovnih zbirkah, potrebnih za poročanje ter obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF v okviru EU in UNFCCC : predavanje na delavnici "Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva", v okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 20. 6. 2019
21.08.2019SciViedogodekZaveze Slovenije na podlagi Uredbe (EU) 2018/841 : predavanje na delavnici "Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva", v okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 20. 6. 2019
21.08.2019SciViemonografijaCoppice forests in Europe
21.08.2019članekDaily climate data reveal stronger climate-growth relationships for an extended European tree-ring network
19.08.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-079 : opis vzorca: Pinus, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
19.08.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-078 : opis vzorca: LVG2019/00310/BP: Larix decidua, listi, LVG2019/00312/BP: Abies alba, listi, LVG2019/00311/BP: Pinus mugo, listi : namen testiranja: sum na: LVG2019/00310/BP: sum na: Meria laricis, LVG2019/00312/BP: sum na: Valsa abietis, LVG2019/00311/BP: sum na: Botrytis cinerea
19.08.2019SciViemonografijaSestojna karta in gozdni fondi za gozdno posest občine Pivka
12.08.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-074 : opis vzorca: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije111214
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije12    12
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1411227
Zadnja osvežitev: 26.08.2019