Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

19.04.2017ZGDSčlanekDoktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2016
19.04.2017ZGDSčlanekNekaj vsebinskih poudarkov o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije za nazaj in za naprej
19.04.2017ZGDSčlanekUspešno poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi v njenem prvem letu delovanja
19.04.2017ZGDSčlanekAzijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus)
19.04.2017ZGDSčlanekJesenov krasnik (Agrilus planipennis)
19.04.2017ZGDSčlanekCelostni pristop k obravnavi prožnosti sredozemskih gozdov - konceptualni okvir družbenoekoloških sistemov
19.04.2017ZGDSčlanekLe najboljše od bobrov - praktični pristopi za ohranitev pozitivnih vplivov bobra in zmanjševanje konfliktov
19.04.2017ZGDSčlanekOcena stroškov prevoza lesa z gozdarsko traktorsko polprikolico
19.04.2017ZGDSčlanekSpletna stran revije - vstop v digitalni arhiv
19.04.2017ZGDSdrugoGozdarski vestnik


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije  1  1
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo    00
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije9    9
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj91010
Zadnja osvežitev: 30.04.2017