Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

23.06.2017SciViedrugoHandbook for learning and play in the forest
23.06.2017ZGDSčlanekDipl. inž. Anton Deankovič (1923-2013)
23.06.2017ZGDSčlanek49. EFNS - Madona 2017
22.06.2017ZGDSčlanekIščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme : Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus)
22.06.2017ZGDSčlanekIščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme : Brezov krasnik (Agrilus anxius)
22.06.2017ZGDSčlanekROCKtheALPS : usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp
22.06.2017ZGDSčlanekLokalna skupnost na Solčavskem za lokalno gozdno lesno verigo gorskega lesa
22.06.2017ZGDSčlanekGozdarski inštitut Slovenije je s Svečano akademijo in podelitvijo priznanj obeležil 70 let delovanja
22.06.2017ZGDSčlanekPosledice pozebe v gozdu
22.06.2017ZGDSčlanekIzdelava registra plus dreves divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan80  8
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo    00
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije  6  6
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije13    13
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj226028
Zadnja osvežitev: 25.06.2017