Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

19.10.2021SciViemonografijaStanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 : rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov
19.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-290 : opis vzorca: Juglans regia, les, lubje, sekanci, št. enot 1 : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
19.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-289 : opis vzorca: Pinus sylvestris, les, lubje, sekanci : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
19.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-287 : opis vzorca: Juglans regia, drugo : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
19.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-288 : opis vzorca: Acer, les, lubje, sekanci : namen testiranja: sum na: Gliva
18.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-286 : opis vzorca: LVG2021/00612: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci, LVG2021/00613: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci : namen testiranja: LVG2021/00612: sum na: Verticillium, LVG2021/00613: sum na: Verticillium
18.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-285 : opis vzorca: Juglans regia, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
18.10.2021OImonografijaTimski pristop k zdravljenju raka glave in vratu
18.10.2021OImonografijaSpoprijemanje z rakom dojk : napotki za obvladovanje duševne stiske
18.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-284 : opis vzorca: 11987888: Pinus nigra, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 11987871: Pinus nigra, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 11987864: Pinus nigra, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: 11987888: sum na: Fusarium circinatum, 11987871: sum na: Fusarium circinatum, 11987864: sum na: Fusarium circinatum


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani05  5
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan40  4
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana12  3
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije01120112
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria10  1
Skupaj61190125
Zadnja osvežitev: 20.10.2021