Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

09.12.2016CTKmonografijaAnalysis of open access articles published in peer-reviewed journals by Slovenian researchers in 2015 : economics and quality : lecture at the 6th Convention of Slovenian Consortia for International Scientific Literature Brave New World or Challenging Reality? Outcomes and Return on Investment of Academic Libraries in a Changing Digital Landscape, Ljubljana, September 14th and 15th, 2016
08.12.2016CTKdrugoNavodila za poslovanje strokovnih knjižnic
08.12.2016CTKčlanekIstraživačka infrastruktura u Sloveniji i uloga visokoškolskih knjižnica
23.11.2016IJSčlanekThe Hirsch index for Twitter : influential proponents and opponents of Brexit
23.11.2016IJSčlanekCo-voting and retweeting in the European Parliament
21.11.2016IJSčlanekCohesion and coalition formation in the European parliament : roll-call votes and twitter activities
10.11.2016KIčlanekMolecular basis of the functional differences between soluble human versus murine MD-2 : role of Val [sup] 135 in transfer of lipopolysaccharide from CD14 to MD-2
14.09.2016IJSčlanekHuman motor adaptation in whole body motion
12.09.2016OImonografijaHodgkinov limfom : vodnik za bolnike
08.09.2016OImonografijaLaboratorijski vodnik za paciente


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani11  2
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan30  3
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo        
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj51  6
Zadnja osvežitev: 10.12.2016