Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

08.10.2018OImonografijaOnkološki inštitut v Ljubljani : 1938-1978
08.10.2018OImonografijaZemljevidi incidence raka v Sloveniji 1978-1987
08.10.2018OImonografijaPreživetje bolnikov z rakom v Sloveniji
08.10.2018OImonografijaPreživetje bolnikov z rakom v Sloveniji
08.10.2018OImonografijaOnkološki inštitut Ljubljana
08.10.2018OImonografijaOnkološki inštitut Ljubljana : 60 let : 1938-1997
08.10.2018OImonografijaOnkološki inštitut v Ljubljani : 55 let : 1938-1993
08.10.2018OIdrugo35. obletnica začetka dela Onkološkega inštituta v Ljubljani : [1938-1973]
08.10.2018SciViemonografijaStrokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Vzhodno Pohorje (2016-2025)
08.10.2018SciViemonografijaStrokovno mnenje o osnutku gozdnogospodarskega načrta za GGE Pokljuka (2016-2025)


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana27  9
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1405
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije9    9
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1311024
Zadnja osvežitev: 15.10.2018