Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

16.11.2019ZGDSčlanekUleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig : (Allantophomopsiella pseudotsugae)
16.11.2019ZGDSčlanekGrizlica balzamove jelke : (Neodiprion abietis)
16.11.2019ZGDSčlanekAli znamo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi nesrečami
16.11.2019ZGDSčlanekPopotnikovi vtisi o Ukrajini, njenih gozdovih in gozdarstvu
16.11.2019ZGDSčlanekRaziskovalno delo kot del javne gozdarske službe
16.11.2019ZGDSčlanekUpravljanje velikih zveri v Sloveniji
16.11.2019ZGDSčlanekPodnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe na področju gojenja in varstva gozdov
16.11.2019ZGDSčlanekGozdarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in razvojni izzivi
16.11.2019ZGDSčlanek25 let javne gozdarske službe
13.11.2019SciViečlanekBeech and silver fir's response along the Balkan's latitudinal gradient


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana07  7
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije137038
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije18    18
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1944063
Zadnja osvežitev: 17.11.2019