Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

17.07.2019SciViedogodekVzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva : projekt LIFE IP CARE4CLIMATE : predavanje na delavnici "Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva", v okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 20. 6. 2019
17.07.2019SciViedogodekZbiranje podatkov za namen spremljanja emisij v LULUCF in obstoječi zakonodajni dokumenti : predavanje na delavnici "Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva", v okviru projekta LIFE-IP CARE4CLIMATE, Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, 20. 6. 2019
12.07.2019SciViečlanekPublic preferences for the management of different invasive alien forest taxa
08.07.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-048 : opis vzorca: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki, št. enot 3 : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
08.07.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-049 : opis vzorca: 11496601: Feromonska vaba, vektor, 11496618: Feromonska vaba, vektor, 11496625: Feromonska vaba, vektor, 11496632: Feromonska vaba, vektor, 11496649: Feromonska vaba, vektor, 11496656: Feromonska vaba, vektor, 11496663: Feromonska vaba, vektor : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
08.07.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-050 : opis vzorca: Pinus, listi : namen testiranja: sum na: Lecanosticta acicola
08.07.2019SciViečlanekPatterns of tree microhabitats across a gradient of managed to old-growth conditions : a case study from beech dominated forests of South-Eastern Slovenia
08.07.2019SciViečlanekPregled metod za določanje številčnosti prostoživečih parkljarjev
08.07.2019SciViečlanekRaba krmišč pri navadnem muflonu (Ovis orientalis musimon) na Gorenjskem
08.07.2019SciViečlanekReliefne značilnosti tal in objedanje mladja s strani velikih rastlinojedih parkljarjev v jelovo-bukovem gozdu


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana90  9
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije69217
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1510227
Zadnja osvežitev: 18.07.2019