Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

03.10.2017SciViemonografijaPoročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2016 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2016 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009)
12.09.2017SciViedrugoŽledolomi in gojenje gozdov v Sloveniji
08.09.2017NIBčlanekProteases and cytokines as mediators of interactions between cancer and stromal cells in tumours
03.09.2017ZGDSčlanekV spomin, Smiljan SModiš, univ.dipl.inž.gozdarstva (januar 1957 - junij 2017)
03.09.2017ZGDSčlanekProf. dr. Marko Accetto (9. avgust 1936 - 22. junij 2017)
03.09.2017ZGDSčlanekRivLaBob : Odnos človek - bober v obvodni krajini na porečju Krke
03.09.2017ZGDSčlanekIdentifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala bukve s pomočjo molekularnih metod
03.09.2017ZGDSčlanekFitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum)
03.09.2017ZGDSčlanekBorov smolasti rak (Fusarium circinatum)
03.09.2017ZGDSčlanekOcena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije0101
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj0101
Zadnja osvežitev: 21.10.2017