Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

26.10.2021ZGDSčlanekMakroskopske in mikroskopske značilnosti lesa : evropski macesen (Larix decidua Mill.)
26.10.2021ZGDSčlanekSpomin na Tosko Ravnik, prvo slovensko inženirko gozdarstva : (1926 - 1951)
26.10.2021ZGDSčlanekS tematsko učno potijo [!]
26.10.2021ZGDSčlanekSlovenski gozdovi in gozdarstvo sta v krizi - kako naprej
26.10.2021ZGDSčlanekGozdni rastiščni tipi Slovenije, vegetacijske, sestojne in upravljavske značilnosti : Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove Slovenije
26.10.2021ZGDSčlanekUčinki usposabljanj za sistem za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) na tujerodne vrste v slovenskih gozdovih
26.10.2021ZGDSčlanekHabitatne značilnosti rastišč divjega petelina (Tetrao urogallus L.) na Uršlji gori
26.10.2021ZGDSčlanekTokovi okroglega lesa v Sloveniji
26.10.2021ZGDSčlanekAktivni lastniki gozdov in njihov prispevek k prehodu v brezogljično družbo
26.10.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-312 : opis vzorca: Feromonska vaba, vaba - feromonska : namen testiranja: sum na: Dendrolimus sibiricus


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani05  5
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana02  2
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije080080
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije9    9
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria20  2
Skupaj1187098
Zadnja osvežitev: 27.10.2021