Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

18.04.2019SciViečlanekUgotavljanje neravnosti mehansko obdelanih površin lesa - kritičen pregled metod
16.04.2019INVmonografijaOd skritosti do točke na zemljevidu : socialno-prostorski razvoj izbranih romskih naselij v Sloveniji
15.04.2019INVčlanekAttitudes to bilingual education in Slovenia
15.04.2019INVmonografijaHova megyünk, bajtársak? - Világnak! : Szlovénia és az '56-os magyar menekültek
15.04.2019INVčlanekŽivljenje porabskih slovenskih povojnih deportirancev po zaprtju delovnih taborišč
15.04.2019INVčlanekLinguistic habitus, different capitals and the identity of bilingual youth : the case of Austrian Carinthia
12.04.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-013 : opis vzorca: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci, št. enot 6 : namen testiranja: sum na: Zeuzera pyrina
12.04.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-014 : opis vzorca: Vitis vinifera, les, lubje, sekanci, št. enot 10 : namen testiranja: sum na: Fitofagna žuželka
10.04.2019IJSčlanekBase frame calibration of a reconfigurable multi-robot system with kinesthetic guidance
10.04.2019SciViečlanekEstimation of Carbon Fluxes from Eddy Covariance Data and Satellite-Derived Vegetation Indices in a Karst Grassland (Podgorski Kras, Slovenia)


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan40  4
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja32  5
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana046  46
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije38011
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1056066
Zadnja osvežitev: 21.04.2019