Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

20.07.2018KISčlanekDiscrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging
05.07.2018SciViečlanekResin yield of Pinus nigra and Pinus sylvestris in the Slovenian Karst
04.07.2018SciViemonografijaPoročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2017 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2017 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009)
20.06.2018ZGDSčlanekAmbrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus)
20.06.2018ZGDSčlanekRdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma septosporum in Dothistroma pini)
20.06.2018ZGDSčlanekTrije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom : dr. Maks Wraber
20.06.2018ZGDSčlanekBelgijski gozdarji v Sloveniji izvedli trening odkazila
20.06.2018ZGDSčlanekZdruženje večjih gozdnih posesti : kratka predstavitev za strokovno javnost
20.06.2018ZGDSčlanekProjekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah
20.06.2018ZGDSčlanekInvazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove : projekt LIFE ARTEMIS


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut0000
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije10  1
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1102
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj2103
Zadnja osvežitev: 23.07.2018