Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

07.08.2017IJSčlanekStance and influence of Twitter users regarding the Brexit referendum
14.07.2017SciViedrugoStudia Forestalia Slovenica
13.07.2017SciViedrugoZbornik gozdarstva in lesarstva
13.07.2017SciViedrugoZbornik
13.07.2017SciViedrugoIzvestja Gozdarskega instituta Slovenije
12.07.2017SciViedrugoActa Silvae et Ligni
12.07.2017SciViečlanekSpravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom Wanderfalke U-AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U
12.07.2017SciViečlanekO kulturi dela v gozdarstvu
12.07.2017SciViečlanekEffects of thinning on growth and productivity of pure and mixed European chestnut stands
12.07.2017SciViečlanekGrowth of half-sib progenies of European chestnut at the pole stand stage


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije0000
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj1001
Zadnja osvežitev: 16.08.2017