Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

07.02.2019OIčlanekUporabnost slikovno preiskovalnih metod pri določanju HPV statusa karcinomov glave in vratu
06.02.2019OIčlanekTekočinska biopsija pri raku
06.02.2019OIčlanekPriporočila za obravnavo bolnikov s kožnim melanomom
06.02.2019OIčlanekSmernice za diagnostiko, zdravljenje in sledenje bolnikov s sarkomi mehkih tkiv in kosti
06.02.2019OIčlanekRazvoj in implementacija orodja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji
06.02.2019OIčlanekKarcinom Merklovih celic - novosti v sistemskem zdravljenju
04.02.2019SciViečlanekStrukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
04.02.2019SciViečlanekMnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva
04.02.2019SciViečlanekExamination of stable carbon and oxygen isotopic variability in the cellulose and wholewood of Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Pinus sylvestris L. and Quercus robur L.
04.02.2019SciViečlanekDendrokronološka analiza debelinskega priraščanja smreke (Picea abies (L.) Karst.) Na območju njene naravne in umetne razširjenosti v Sloveniji


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana60  6
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije5106
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj111012
Zadnja osvežitev: 18.02.2019