Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

23.11.2020KIčlanekAtomically resolved anisotropic electrochemical shaping of nano-electrocatalyst
23.11.2020KIčlanekMultiscale modeling of (hemi)cellulose hydrolysis and cascade hydrotreatment of 5-hydroxymethylfurfural, furfural, and levulinic acid
23.11.2020KIčlanekNew insights into manganese local environment in MnS-1 nanocrystals
23.11.2020KIčlanekComparison of Pt-Cu/C with benchmark Pt-Co/C : metal dissolution and their surface interactions
23.11.2020KIčlanekNanoparticle analysis in biomaterials using laser ablation-single particle-inductively coupled plasma mass spectrometry
23.11.2020KIčlanekUnraveling the arrangement of Al and Fe within the framework explains the magnetism of mixed-metal MIL-100(Al,Fe)
23.11.2020KIčlanekImpact of oxidative lesions on the human telomeric G-quadruplex
23.11.2020KIčlanekPorous polystyrene monoliths prepared from in situ simultaneous interpenetrating polymer networks : modulation of morphology by polymerization kinetics
23.11.2020UKPBAGčlanekSystemic and airway oxidative stress in competitive swimmers
23.11.2020UKPBAGčlanekDetection of EGFR variants in plasma : a multilaboratory comparison of a real-time PCR EGFR mutation test in Europe


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo1001
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut90  9
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije10  1
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0101
OI - Onkološki inštitut Ljubljana01  1
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije308038
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik110  11
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije13    13
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj6611077
Zadnja osvežitev: 24.11.2020