Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

10.11.2018ZGDSčlanekSajasto odmiranje skorje (Cryptostroma corticale)
10.11.2018ZGDSčlanekAzijski sršen (Vespa velutina)
10.11.2018ZGDSčlanekVisoko priznanje revirnemu gozdarju
10.11.2018ZGDSčlanekTradicionalno srečanje mednarodnega združenja Pro silva Evropa 2018
10.11.2018ZGDSčlanekTekmovanje v drevesnem plezanju
10.11.2018ZGDSčlanekZnanje in veliko treninga : dober recept za uspeh
10.11.2018ZGDSčlanekV okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo pomlajevali naše gozdove
10.11.2018ZGDSčlanekDopolnitve k prispevku o zgodovini gozdnogospodarskega načrtovanja GozdVestn 76: 7-8
10.11.2018ZGDSčlanekLipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju Kambreško (srednje Posočje)
10.11.2018ZGDSčlanekInformacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana140  14
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije0000
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije11    11
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj250025
Zadnja osvežitev: 12.11.2018