Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

23.05.2018KIčlanekZnanstvenik, ki se nikoli ne vda
22.05.2018KIdogodekElectrodos de Li4Ti5O12 en lámina delgada obtenidos por sol-gel para microbaterías de ión litio : influencia del precursor de litio en el comportamiento electroquímico : predavanje na XIII Congreso Nacional de Materiales, 18-20 junio, 2014, Barcelona
22.05.2018KIčlanekAnálisis Estructural de materiales híbridos mediante espectroscopía Raman y FTIR para su aplicación como electrolitos sólidos en microbaterías de ión-Li
22.05.2018KImonografijaProcess and catalysts to produce methacrylic acid monomer from biomass- derived carboxylic acids : patentna prijava : EP18166315.4, 2018-04-09
22.05.2018KIčlanekSurface modified titanium dioxide using transition metals : nickel as a winning transition metal for solar light photocatalysis
22.05.2018KIdogodekSol-gel synthesis of Li [sub] 4Ti [sub] 5O [sub] {12} thin-film electrode for Lithium-ion microbatteries : lecture at the HYCELTEC 2011 (III Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, Zaragoza, 27-30 June 2011
22.05.2018KIdogodekThermal and mechanodynamical properties of imidazolium-based ionic liquid polymer gel electrolytes : lecture at the XV Simposio Latinoamericano de Polímeros (SLAP), 23-27 October, 2016, Cancún (Mexico)
22.05.2018KIdogodekSpectroscopical and structural analyses of imidazolium-based ionic liquid polymer gel electrolytes : lecture at the XV Simposio Latinoamericano de Polímeros (SLAP), 23-27 October, 2016, Cancún (Mexico)
22.05.2018KIčlanekDihydro-tetraazapentacene organic electrode for rechargeable lithium metal batteries
22.05.2018KIčlanekImidazolium-based LiTFSI-doped ether- and alkyl-functionalized dicationic ionic liquid electrolytes


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut206127
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1001
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije10    10
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj316138
Zadnja osvežitev: 26.05.2018