Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

23.02.2017ZGDSčlanekZgodovinska nasprotja med različnimi rabami gozdov
23.02.2017ZGDSčlanekNekateri ukrepi za omejevanje širjenja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in smernice za gozdnogojitveno ukrepanje ob vdoru potencialno invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v ohranjene gozdove v Sloveniji
23.02.2017ZGDSčlanekOcena grobosti terena za spravilo lesa z vlačilci hlodov z vitlom
10.02.2017KISmonografijaNapoved telesne mase in klavnosti goved na podlagi mase klavnih trupov
10.02.2017NIBdogodekMicrobes and bioplastic
24.01.2017IKmonografijaOsnovna statistika najhujših prometnih nesreč z napovedjo za leto 2017
09.12.2016CTKmonografijaAnalysis of open access articles published in peer-reviewed journals by Slovenian researchers in 2015 : economics and quality : lecture at the 6th Convention of Slovenian Consortia for International Scientific Literature Brave New World or Challenging Reality? Outcomes and Return on Investment of Academic Libraries in a Changing Digital Landscape, Ljubljana, September 14th and 15th, 2016
08.12.2016CTKdrugoNavodila za poslovanje strokovnih knjižnic
08.12.2016CTKčlanekIstraživačka infrastruktura u Sloveniji i uloga visokoškolskih knjižnica
23.11.2016IJSčlanekThe Hirsch index for Twitter : influential proponents and opponents of Brexit


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja        
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije01  1
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo    11
OI - Onkološki inštitut Ljubljana00  0
PI - Pedagoški inštitut        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje        
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije3    3
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
Skupaj3115
Zadnja osvežitev: 26.02.2017