Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

04.12.2019KIčlanekEffect of silsesquioxane addition on the protective performance of fluoropolymer coatings for bronze surfaces
04.12.2019SciViemonografijaGozd in podnebne spremembe : povzetki referatov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 28. novembra 2019
29.11.2019SciViečlanekRazvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni
29.11.2019članekRazvoj gozdnih sestojev na nekdanjih novinah v Koprivni
29.11.2019SciViečlanekRobinija (Robinia pseudoacacia l.) v Beli krajini : razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje
29.11.2019SciViečlanekVpliv suše na drobne korenine dreves in ektomikorizo v gozdnih ekosistemih
27.11.2019SciViečlanekEffects of disturbance on understory vegetation across Slovenian forest ecosystems
26.11.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-195 : opis vzorca: Pinus mugo, listi : namen testiranja: sum na: Lecanosticta acicola
26.11.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-194 : opis vzorca: Pinus wallichiana, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Lecanosticta acicola
26.11.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-188 : opis vzorca: Alnus glutinosa, cela rastlina : namen testiranja: sum na: Phytophthora alni


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana01  1
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije541046
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije9    9
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1642058
Zadnja osvežitev: 06.12.2019