Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

29.07.2021SciViemonografijaMogućnosti gazdovanja i očuvanja poplavnih šuma
29.07.2021SciViemonografijaSmjernice za gospodarenje i očuvanje poplavnih šuma
29.07.2021SciViemonografijaPerspektiven für Waldbewirtschaftung und Naturschutz in Auwäldern
29.07.2021SciViemonografijaPerspectives for forest and conservation management in riparian forests
29.07.2021SciViemonografijaPriročnik za gospodarjenje z obrečnimi gozdovi in njihovo ohranjanje
26.07.2021SciViemonografijaNajpomembnejši povzročitelji poškodb tujerodnih vrst gozdnega drevja in sadik domačih vrst gozdnega drevja ter ukrepi na sadikah
23.07.2021SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2021-099 : opis vzorca: Juglans regia, veja (z listi ali brez) ali poganjki, št. enot 1 : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
23.07.2021ZRS KoperčlanekEconomic and social impacts of COVID-19 and public health measures : results from an anonymous online survey in Thailand, Malaysia, the UK, Italy and Slovenia
23.07.2021SciViečlanekPrenamnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2021
22.07.2021KISčlanekGenetic diversity of common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm from Serbia, as revealed by single sequence repeats (SSR)


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije20  2
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana110  11
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije317020
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik00  0
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije7    7
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria33  6
Skupaj2620046
Zadnja osvežitev: 02.08.2021