Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

09.04.2021SciViemonografijaPregled, izbira in analiza lesnih vrst : Rezultat D1.1.1 (M24, dokument)
09.04.2021OImonografijaSmernice obravnave bolnikov z rakom požiralnika in GE prehoda : Onkološki inštitut Ljubljana, 15. 4. 2016
09.04.2021OImonografijaMultidisciplinarna obravnava bolnika z rakom sečnega mehurja - kje so možnosti izboljšanja, 18. april 2019, Ljubljana
09.04.2021OImonografijaSmernice za ne-kirurško zdravljenje bolnikov z rakom pljuč
08.04.2021OIčlanekPresejanje raka prostate
08.04.2021OIčlanekPot za uvajanje novih organiziranih presejalnih programov na državni ravni
08.04.2021OIčlanekDržavni presejalni programi v onkologiji danes : program Zora
08.04.2021UKPBAGčlanekSelective response to omalizumab in a patient with concomitant ncMCAS and POTS : what does it teach us about the underlying disease?
08.04.2021UKPBAGčlanekHereditary systemic autoinflammatory diseases and Schnitzler's syndrome
08.04.2021UKPBAGčlanekThe efficacy, safety and tolerability of canakinumab in the treatment of familial Mediterranean fever : a systematic review of the literature


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani160  16
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan10  1
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
ISI - Inštitut za sanitarno inženirstvo0000
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
MI - Mirovni inštitut – Inštitut za sodobne družbene in politične študije        
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana4616  62
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije1122033
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UKPBAG - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik70  7
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria4    4
Skupaj86380124
Zadnja osvežitev: 12.04.2021