Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-118 : opis vzorca: LVG2019/00341: Fagus sylvatica, veja (z listi ali brez) ali poganjki, LVG2019/00342: Acer pseudoplatanus, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: LVG2019/00341: sum na: Gliva, LVG2019/00342: sum na: Gliva
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-117 : opis vzorca: 11025597: Juglans regia, les, lubje, sekanci, 11025580: Juglans regia, les, lubje, sekanci : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-116 : opis vzorca: Juglans regia, veja (z listi ali brez) ali poganjki, št. enot 1 : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-115 : opis vzorca: Juglans regia, les, lubje, sekanci, št. enot 1 : namen testiranja: sum na: Geosmithia morbida
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-114 : opis vzorca: Pinus sylvestris, les, lubje, sekanci : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-113 : opis vzorca: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
17.10.2019SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-112 : opis vzorca: Pinus mugo, cela rastlina : namen testiranja: latentna okužba: Fusarium circinatum
17.10.2019SciViečlanekThe conservation status assessment of Natura 2000 forest habitats in Europe : capabilities, potentials and challenges of national forest inventories data
17.10.2019SciViečlanekTowards a set of national forest inventory indicators to be used for assessing the conservation status of the Habitats Directive forest habitat types
17.10.2019SciViemonografijaKatalog harmoniziranih kazalnikov za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in nacionalnega gozdnega programa v Republiki Sloveniji


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan60  6
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut00  0
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana50  5
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije640046
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj1741058
Zadnja osvežitev: 18.10.2019