Digital repository of Slovenian research organizations

New documents in DiRROS:

11.10.2019SciViemonographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-092 : opis vzorca: Pinus nigra, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Leconosticta acicola
10.10.2019SciViemonographPolna izmera gozda v upravljanju Gozdarskega inštituta Slovenije na Rožniku
10.10.2019SciViearticleKratkoročna napoved ulova osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) v kontrolne pasti tipa Theysohn za leto 2019 za Slovenijo
10.10.2019SciViearticleZnačilnosti zaraščanja na opuščenih kmetijskih zemljiščih v Halozah
10.10.2019SciViearticleVsebnost ekstraktivov v skorji in lesu robinije (Robinia pseudoacacia l.)
10.10.2019SciViemonographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-097 : opis vzorca: 10134191: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 10134184: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki, 10134207: Pinus sylvestris, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
10.10.2019SciViemonographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-096 : opis vzorca: Pinus nigra, veja (z listi ali brez) ali poganjki : namen testiranja: sum na: Fusarium circinatum
10.10.2019SciViemonographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-095 : opis vzorca: : namen testiranja: sum na: Ceratocystis platani
10.10.2019SciViemonographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-094 : opis vzorca: Pinus mugo, listi : namen testiranja: sum na: Lecanosticta acicola
10.10.2019monographPoročilo o preskusu št.: LVG 2019-094 : opis vzorca: Pinus mugo, listi : namen testiranja: sum na: Lecanosticta acicola


The table below shows the number of new and total number of documents per DiRROS member organization. Only full text documents (with files or URL) are included, irrespective of the language. Table cells with the icon Magnifying glass start a search of a certain type of documents for a single organisation, whereas cells with the icon RSS enable RSS subscription.

OrganisationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) ALL
AllNewAllNewAllNewAllNew
ARRS - Slovenian Research Agency0    0
CTK - Central Technological Library at the University of Ljubljana00  0
GeoZS - Geological Survey of Slovenia0    0
IER - Institute for Economic Research        
IHR - Institute for Hydraulic research        
IJS - Jožef Stefan Institute60  6
IK - Institute of Criminology at Ljubljana Faculty of Law00  0
IMT - Institute of Metals and Technology        
INV - Institute for Ethnic Studies00  0
INZ - Institute of Contemporary History        
IZUM - Institute of Information Science        
KI - National Institute of Chemistry00  0
KIS - Agricultural Institute of Slovenia00  0
NIB - National Institute of Biology0000
OI - Institute of Oncology57933  612
PI - Educational Research Institute        
PMS - Slovenian Museum of Natural History        
SB-CE - General Hospital Celje0    0
SB-JE - General Hospital Jesenice        
SciVie - Slovenian Forestry Institute327030
UIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia        
UPK - University Psychiatric Clinic Ljubljana        
URI – Soča - University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia        
ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts        
ZRS Koper - Science and Research Centre Koper        
All588610649
Last update: 13.10.2019