Digital repository of Slovenian research organizations

New documents in DiRROS:

03.10.2017SciViemonographPoročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2016 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2016 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009)
12.09.2017SciVieotherŽledolomi in gojenje gozdov v Sloveniji
08.09.2017NIBarticleProteases and cytokines as mediators of interactions between cancer and stromal cells in tumours
03.09.2017ZGDSarticleV spomin, Smiljan SModiš, univ.dipl.inž.gozdarstva (januar 1957 - junij 2017)
03.09.2017ZGDSarticleProf. dr. Marko Accetto (9. avgust 1936 - 22. junij 2017)
03.09.2017ZGDSarticleRivLaBob : Odnos človek - bober v obvodni krajini na porečju Krke
03.09.2017ZGDSarticleIdentifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala bukve s pomočjo molekularnih metod
03.09.2017ZGDSarticleFitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum)
03.09.2017ZGDSarticleBorov smolasti rak (Fusarium circinatum)
03.09.2017ZGDSarticleOcena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja


The table below shows the number of new and total number of documents per DiRROS member organization. Only full text documents (with files or URL) are included, irrespective of the language. Table cells with the icon Magnifying glass start a search of a certain type of documents for a single organisation, whereas cells with the icon RSS enable RSS subscription.

OrganisationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) ALL
AllNewAllNewAllNewAllNew
ARRS - Slovenian Research Agency0    0
CTK - Central Technological Library at the University of Ljubljana00  0
GeoZS - Geological Survey of Slovenia0    0
IER - Institute for Economic Research        
IHR - Institute for Hydraulic research        
IJS - Jožef Stefan Institute00  0
IK - Institute of Criminology at Ljubljana Faculty of Law00  0
IMT - Institute of Metals and Technology        
INV - Institute for Ethnic Studies        
INZ - Institute of Contemporary History        
IZUM - Institute of Information Science        
KI - National Institute of Chemistry00  0
KIS - Agricultural Institute of Slovenia00  0
NIB - National Institute of Biology0000
OI - Institute of Oncology00  0
PI - Educational Research Institute        
SB-CE - General Hospital Celje        
SB-JE - General Hospital Jesenice        
SciVie - Slovenian Forestry Institute0101
UIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia        
UPK - University Psychiatric Clinic Ljubljana        
ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts        
All0101
Last update: 21.10.2017