Digital repository of Slovenian research organizations

New documents in DiRROS:

20.07.2018KISarticleDiscrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging
05.07.2018SciViearticleResin yield of Pinus nigra and Pinus sylvestris in the Slovenian Karst
04.07.2018SciViemonographPoročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2017 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2017 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009)
20.06.2018ZGDSarticleAmbrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus)
20.06.2018ZGDSarticleRdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma septosporum in Dothistroma pini)
20.06.2018ZGDSarticleTrije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom : dr. Maks Wraber
20.06.2018ZGDSarticleBelgijski gozdarji v Sloveniji izvedli trening odkazila
20.06.2018ZGDSarticleZdruženje večjih gozdnih posesti : kratka predstavitev za strokovno javnost
20.06.2018ZGDSarticleProjekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah
20.06.2018ZGDSarticleInvazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove : projekt LIFE ARTEMIS


The table below shows the number of new and total number of documents per DiRROS member organization. Only full text documents (with files or URL) are included, irrespective of the language. Table cells with the icon Magnifying glass start a search of a certain type of documents for a single organisation, whereas cells with the icon RSS enable RSS subscription.

OrganisationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) ALL
AllNewAllNewAllNewAllNew
ARRS - Slovenian Research Agency0    0
CTK - Central Technological Library at the University of Ljubljana00  0
GeoZS - Geological Survey of Slovenia0    0
IER - Institute for Economic Research        
IHR - Institute for Hydraulic research        
IJS - Jožef Stefan Institute00  0
IK - Institute of Criminology at Ljubljana Faculty of Law00  0
IMT - Institute of Metals and Technology        
INV - Institute for Ethnic Studies        
INZ - Institute of Contemporary History        
IZUM - Institute of Information Science        
KI - National Institute of Chemistry0000
KIS - Agricultural Institute of Slovenia10  1
NIB - National Institute of Biology0000
OI - Institute of Oncology00  0
PI - Educational Research Institute        
PMS - Slovenian Museum of Natural History        
SB-CE - General Hospital Celje0    0
SB-JE - General Hospital Jesenice        
SciVie - Slovenian Forestry Institute1102
UIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia        
UPK - University Psychiatric Clinic Ljubljana        
URI – Soča - University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia        
ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts        
ZRS Koper - Science and Research Centre Koper        
All2103
Last update: 22.07.2018