Digital repository of Slovenian research organizations

New documents in DiRROS:

10.11.2018ZGDSarticleSajasto odmiranje skorje (Cryptostroma corticale)
10.11.2018ZGDSarticleAzijski sršen (Vespa velutina)
10.11.2018ZGDSarticleVisoko priznanje revirnemu gozdarju
10.11.2018ZGDSarticleTradicionalno srečanje mednarodnega združenja Pro silva Evropa 2018
10.11.2018ZGDSarticleTekmovanje v drevesnem plezanju
10.11.2018ZGDSarticleZnanje in veliko treninga : dober recept za uspeh
10.11.2018ZGDSarticleV okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo pomlajevali naše gozdove
10.11.2018ZGDSarticleDopolnitve k prispevku o zgodovini gozdnogospodarskega načrtovanja GozdVestn 76: 7-8
10.11.2018ZGDSarticleLipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju Kambreško (srednje Posočje)
10.11.2018ZGDSarticleInformacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji


The table below shows the number of new and total number of documents per DiRROS member organization. Only full text documents (with files or URL) are included, irrespective of the language. Table cells with the icon Magnifying glass start a search of a certain type of documents for a single organisation, whereas cells with the icon RSS enable RSS subscription.

OrganisationArticles and other component parts Monographs and other completed worksPerformed works (events) ALL
AllNewAllNewAllNewAllNew
ARRS - Slovenian Research Agency0    0
CTK - Central Technological Library at the University of Ljubljana00  0
GeoZS - Geological Survey of Slovenia0    0
IER - Institute for Economic Research        
IHR - Institute for Hydraulic research        
IJS - Jožef Stefan Institute00  0
IK - Institute of Criminology at Ljubljana Faculty of Law00  0
IMT - Institute of Metals and Technology        
INV - Institute for Ethnic Studies        
INZ - Institute of Contemporary History        
IZUM - Institute of Information Science        
KI - National Institute of Chemistry00  0
KIS - Agricultural Institute of Slovenia00  0
NIB - National Institute of Biology0000
OI - Institute of Oncology140  14
PI - Educational Research Institute        
PMS - Slovenian Museum of Natural History        
SB-CE - General Hospital Celje0    0
SB-JE - General Hospital Jesenice        
SciVie - Slovenian Forestry Institute0000
UIRS - Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia        
UPK - University Psychiatric Clinic Ljubljana        
URI – Soča - University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia        
ZAG - Slovenian National Building and Civil Engineering Institute        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije11    11
ZRC-SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts        
ZRS Koper - Science and Research Centre Koper        
All250025
Last update: 12.11.2018