Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Na kakšen način lahko gradivo vnesemo v DiRROS?

Podatke o gradivu lahko uvozimo (prenesemo) iz COBISS ali pa jih vnesemo ročno.

 

Kdaj lahko gradivo iz COBISS vnesemo v DiRROS?

Gradivo mora biti najprej vneseno v COBISS, šele nato ga lahko vnesemo v repozitorij.

Gradivo lahko v DiRROS uvozimo dan po vnosu v COBISS.

 

Kako uvozimo gradivo iz COBISS v DiRROS?

Gradivo uvozimo v skrbniškem delu repozitorija in sicer tako, da v meniju na levi strani izberemo opcijo “Uvoz gradiv”, nato izberemo možnost SRU/SRW (ali Paketni uvoz) in v okence, ki se nam odpre, vpišemo COBISS ID (ali več COBISS IDjev). Ko nam iskalnik najde gradivo, vnos potrdimo z ukazom “Uvozi”.

 

Kaj storimo po uvozu gradiva v DiRROS?

Po uvozu gradiva v repozitorij, je potrebno bibliografske podatke iz COBISS dopolniti v skladu z namenom arhiviranja in zahtevami financerja, in sicer:

 1.       V zavihku zgoraj “Osnovno”:

- iz spustnega seznama “Organizacija” izberemo ustanovo, za katero vpisujemo gradivo;

- v kolikor vnašamo članek, iz spustnega seznama “Status objave pri reviji” izberemo pravilno kategorijo objave, iz spustnega seznama “Verzija članka” izberemo ustrezno različico, v kolikor je prispevek recenziran, označimo kljukico pri možnosti “Je recenzirano” in vnesemo podatek o dostopnosti gradiva (Vrsta embarga in datum poteka embarga);

- pri možnosti “Gradivo potrjeno” označimo kljukico, v kolikor želimo, da uporabniki vidijo gradivo v javnem delu repozitorija.

 

2.       V zavihku zgoraj “Dodatno”:

- izpolnimo podatek pri možnosti “Avtorske pravice” in podatke pri možnosti “Licence” v skladu s podatki na gradivu;

- v primeru plačila stroškov za odprto objavo izpolnimo tudi podatek “Vrsta stroška objave” in “Skupaj stroški objave”.

 

3.       V zavihku zgoraj “Projekti”:

- izberemo možnost “Dodaj projekt” ter iz spustnega seznama izberemo financerja, nato poiščemo in izberemo ustrezen projekt iz šifranta projektov izbranega financerja (v okence vpišemo številko projekta, potrdimo, ostali podatki se prenesejo avtomatsko). Če v šifrantu financerjev ne najdemo ustreznega, izberemo možnost “Drugi – Drug financer ali več financerjev” in vse podatke nato vpišemo ročno. V kolikor vnašamo gradivo iz več projektov, ponovno izberemo možnost “Dodaj projekt” in ponavljamo postopke, dokler ne izpolnimo podatkov o vseh projektih.

 

4.       V zavihku zgoraj “Datoteke”:

-  lahko gradivu dodajamo različne vrste datotek (članek, poglavje iz knjige, raziskovalne podatke, video posnetke poročila ipd.);

- izberemo možnost “Dodaj datoteko”, nato “Naloži novo datoteko”, jo izberemo in potrdimo shrani;

- pomembno je, da pravilno izberemo podatek pri možnosti “Namen”:

  • kadar shranjujemo BESEDILNO datoteko v formatu, ki bo služil za dostop javnosti (največkrat arhivski pdf), izberemo “Predstavitvena datoteka” ;
  • v kolikor vnašamo gradivo, ki ima v COBISS zapisu v 856u izpolnjeno URL povezavo do objave, se pri uvozu gradiva povezava že avtomatsko prenese na zavihek “Datoteke”, zato samo še izberemo možnost “Uredi” in nato pri možnosti “Namen” iz spustnega seznama izberemo “Izvorni URL” – ker povezava vodi do izvorne objave na založnikovi spletni strani (npr. v primeru, da nam založnikova politika ne dovoljuje shranjevanja arhivskega pdf dokumenta, lahko vsaj uporabniki, ki imajo zakupljen dostop do vsebin tega založnika, dostopajo do celotnega besedila);
  • v COBISS ima gradivo lahko več 856u povezav, zato po uvozu v DiRROS odstranimo tiste, ki ne služijo za dostop do celotnega besedila.