Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji
Authors:Stare, Darja (Author)
Ščap, Špela (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.04 - Professional Article
Organisation:Logo ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
Abstract:Naravne motnje v zadnjih letih povečujejo posek v slovenskih gozdovih, količina in kakovost lesa pa vplivata na trg in cene. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v začetku leta 2017 začeli zbirati odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (GLS) na kamionski cesti, da bi imeli vpogled na trenutno stanje trga GLS in da bi prispevali k njegovi večji transparentnosti. Za namen zbiranja podatkov smo razvili metodologijo in oblikovali spletni vprašalnik, preko katerega nam podjetja, ki se ukvarjajo z odkupom lesa, sporočijo aktualne odkupne cene na trgu razpoložljivih GLS, razvrščenih v izbrane kakovostne razrede. Analiza periodično pridobljenih podatkov kaže jasno vidne razlike med posameznimi kakovostnimi razredi GLS in gibanje cen med leti. Pri hlodovini iglavcev, za katere zbiramo cene (smreka, jelka, rdeči bor), v vseh kakovostnih razredih najvišjo ceno dosegajo smrekovi sortimenti, sledi jelka, najnižjo ceno pa ima rdeči bor. Aktualne cene hlodovine iglavcev za kakovostne razrede A do D1 so nižje kot ob prejšnjem zbiranju, za kakovostni razred D2 ter les za celulozo in plošče pa so cene v primeru hlodovine smreke in jelke višje, celo najvišje v celotnem obdobju zbiranja cen. Pri hlodovini listavcev se kljub kratkemu obdobju zbiranja podatkov cene še izraziteje spreminjajo, in sicer tako pri bukvi kot hrastu je opazno višanje cen. Pri lesu za celulozo in plošče najvišje cene dosega bukov les, sledi les drugih trdih listavcev, najnižje cene pa les iglavcev, med katerimi ni izrazitih razlik po drevesnih vrstah. Cene bukovega lesa za kurjavo so se od začetka zbiranja v letu 2017 znatno dvignile, cene drugih trdih listavcev za kurjavo pa zbiramo šele od druge polovice leta 2018 in so trenutno 18 % nižje kot cene bukovega lesa. Vse cene so navedene brez DDV
Keywords:gozdarstvo, gozdni lesni sortimenti, trg, odkupne cene, kakovost
Year of publishing:2019
COBISS_ID:5385894 Link is opened in a new window
UDC:630*72:630*62(497.4)(045)=163.6
ISSN on article:0017-2723
OceCobissID:3736834 Link is opened in a new window
Views:2330
Downloads:628
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (225,82 KB)
 
Journal:Gozd. vestn.
Zveza gozdarskih društev Slovenije
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Undetermined
Title:Purchase prices of the forest wood assortments from private forests in Slovenia
Abstract:Natural disturbances in the recent years have increased felling in Slovenian forests; wood quantity and quality affect the market and prices. In the beginning of the year 2017, Slovenian Forestry Institute started to collect purchase prices of forest wood assortments (FWA) on the truck road to gain an insight in the current condition of the FWA market and to add to its higher transparency. For the purpose of data acquiring, we developed a methodology and formed an internet questionnaire; using it, the companies dealing in wood purchase communicate the current purchase prices in the market of the available FWA, classified into the selected quality classes. The analysis of the periodically acquired data shows clearly visible differences between individual FWA quality classes and price trends within the years. In coniferous sawlogs and veneer logs for which for which we collect prices (spruce, fir, red pine), the highest price is reached by the spruce assortments followed by fir and red pine reaches the lowest price. The current prices of conifer timber for quality classes from A to D1 are lower than the ones in former collecting, for quality class D2 and pulpwood the prices of spruce and fir are higher, even the highest in the whole price collection period. In non-coniferous timber, despite the short period of collecting, the prices change even more distinctly; price rise is noticeable in both beech and oak. In pulpwood the highest prices are reached by beech wood followed by the wood of other hard broadleaf trees, and the lowest prices are reached by conifer wood, where there are no significant differences according to tree species. Prices of beech firewood rose considerably from the beginning of the collecting in 2017; we have been collecting prices of other hard broadleaves for firewood only since the second half of the year 2018 and are momentarily 18 % lower than the beech wood prices. All prices %are without VAT.
Keywords:forestry, forest wood assortments, market, purchase prices, quality


Back