Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Pregled prilagajanja rabe prostora rjavega medveda (Ursus arctos) na antropogene motnje
Authors:Mohorović, Maja (Author)
Krofel, Miha (Author)
Jerina, Klemen (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Za dolgoročno varstvo velikih zveri je pomembno razumevanje mehanizmov njihovega prilagajanja na prisotnost človeka, vključno z antropogenimi spremembami prostora. Rjavi medved (Ursus arctos) je za tovrstne raziskave zaradi holarktične razširjenosti in pojavljanja v različnih okoljih dobra modelna vrsta. S pregledom raziskav s celotnega območja razširjenosti vrste v svetu smo preučevali, kako medvedi prilagajajo rabo prostora intenziteti človekovih posegov v prostor. Medved se v splošnem antropogenim strukturam izogiba, še posebej stalno poseljenim območjem in močneje obremenjenim prometnicam. Zaznali smo tudi trend, da se medvedi na območjih z večjo gostoto prebivalstva pogosteje izogibajo antropogenim strukturam. Primerjava med Evropo in Severno Ameriko je nakazala večje izogibanje medvedov urbanim površinam v Evropi, pri drugih tipih antropogenih struktur pa so bile razlike med kontinentoma majhne. Pri primerjavi študij je vendarle potrebna previdnost, saj je večina obravnavanih raziskav temeljila na ugotavljanju relativne rabe prostora (t.j. raba glede na razpoložljivo), statistike absolutne rabe pa niso dovolj pogosto podane. Za ovrednotenje dejanske razlike v rabi prostora posameznih populacij medvedov iz okolij z različno stopnjo antropogenih motenj zato predlagamo analizo surovih podatkov.
Keywords:Ursus arctos, rjavi medved, antropogeni dejavniki, vpliv človeka, posegi v prostor, gostota prebivalstva, prometnice, Evropa, Severna Amerika
Year of publishing:2017
COBISS_ID:4891558 Link is opened in a new window
UDC:630*15:630*14(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.113.2 Link is opened in a new window
Views:3562
Downloads:1952
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (2,76 MB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.113.2
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY-NC-ND 2.5 SI, Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 2.5
Link:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/si/deed.en
Description:You are free to reproduce and redistribute the material in any medium or format. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Licensing start date:25.10.2017

Secondary language

Language:English
Title:Review of Brown bear (Ursus arctos) habitat selection in relation to anthropogenic disturbances
Abstract:For successful large carnivore conservation it is important to understand mechanisms how large carnivores adapt to human presence, including anthropogenic environmental modifications. Widespread Holarctic distribution throughout various levels of human-use makes the brown bear (Ursus arctos) an appropriate model species for studying response to anthropogenic effects in large carnivores. We reviewed the literature throughout entire species% range to examine how bears modify their habitat use in response to the intensity of anthropogenic modifications of their environment. Results indicate that bears in general avoid human structures, with strongest avoidance observed for permanently inhabited areas and high-traffic roads. We observed their stronger avoidance of human structures in areas with higher human population densities. Comparison between Europe and North America indicate stronger avoidance of urban areas among European bears, while no obvious differences were observed for other types of anthropogenic infrastructure. We suggest caution when comparing responses among study areas, because most bear habitat-use studies reported only relative habitat selection (i.e. use relative to the availability) and there is lack of reported data on absolute habitat use. Therefore we recommend analysis of original data across the s
Keywords:Ursus arctos, Brown bear, anthropogenic factors, human influence, habitat encroachment, human density, roads, Europe, North America


Back