Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Nova dela v DiRROS:

19.02.2020SciViemonografijaNekaj zdravega, sladkega in užitnega iz gozda : povzetek referatov
18.02.2020SciViečlanekLongistriata flava (Boletaceae, Basidiomycota) - a new monotypic sequestrate genus and species from Brazilian Atlantic Forest
18.02.2020SciViemonografijaPoročilo o preskusu št.: LVG 2020-001 : opis vzorca: Picea abies, cela rastlina, št. enot 9 : namen testiranja: sum na: Otiorhynchus niger
18.02.2020SciViečlanekMeasuring techniques for concentration and stable isotopologues of CO2 in a terrestrial ecosystem : a review
18.02.2020SciViemonografijaOcena potencialnih vplivov postavitve in delovanja vetrnih elektrarn na izgubo gozdnih površin, lesne zaloge in sestojno zgradbo gozda
18.02.2020SciViemonografijaSummary report on national forums for mutual sharing of experiences on relevant past disaster cases : deliverable D.T1.3.1 Deliverable D.T1.3.1 Activity A.T1.3 Exchange events on relevant case histories of disasters & losses to Cultural Heritage value
18.02.2020SciViemonografijaAlpine cultural heritage and natural hazards : where do we stand? : review and survey - framework analysis on Alpine cultural identity and natural hazards
11.02.2020OIčlanekUporaba segufix pasu pri zagotavljanju varnosti bolnika
11.02.2020OIčlanekZdravstvena vzgoja pacientov, ki prejemajo kemoterapijo, kot dejavnik zagotavljanja varnosti : raziskava
11.02.2020OIčlanekZagotavljanje varnosti bolnikov z metastazami v glavi : predstavitev primerov


Spodnja tabela prikazuje število novih in skupno število gradiv po posameznih organizacijah, vključenih v DiRROS. Zajeta so samo gradiva s celotnim besedilom (z datoteko ali URL), ne glede na jezik dokumenta. Polja z Lupa sprožijo iskanje določene vrste dokumentov posamezne organizacije, polja z RSS pa omogočajo naročanje na RSS.

OrganizacijaČlanki in drugi sestavni deli Monografije in druga delaIzvedena dela (dogodki) Skupaj
VsehNovihVsehNovihVsehNovihVsehNovih
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS0    0
CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani00  0
FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov        
GeoZS - Geološki zavod Slovenije0    0
IER - Inštitut za ekonomska raziskovanja        
IHR - Inštitut za hidravlične raziskave        
IJS - Institut Jožef Stefan00  0
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani00  0
IMT - Inštitut za kovinske materiale in tehnologije        
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja00  0
INZ - Inštitut za novejšo zgodovino        
IZUM - Institut informacijskih znanosti        
KI - Kemijski inštitut10  1
KIS - Kmetijski inštitut Slovenije00  0
NIB - Nacionalni inštitut za biologijo0000
OI - Onkološki inštitut Ljubljana4341  435
PI - Pedagoški inštitut        
PMS - Prirodoslovni muzej Slovenije        
SB-CE - Splošna bolnišnica Celje0    0
SB-JE - Splošna bolnišnica Jesenice        
SciVie - Gozdarski inštitut Slovenije214016
UIRS - Urbanistični inštitut Republike Slovenije        
UPK - Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana        
URI – Soča - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča         
ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije        
ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije0    0
ZRC-SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti        
ZRS Koper - Znanstveno-raziskovalno središče Koper / Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria        
Skupaj437150452
Zadnja osvežitev: 20.02.2020