Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin
Authors:ID Oven, Domen (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (302,96 KB)
MD5: A0C4317CDCBD0B8593E930A8A9390529
PID: 20.500.12556/dirros/65cb23dd-04a5-48fb-a650-935cd9d4d92e
 
Language:Slovenian
Typology:1.02 - Review Article
Organization:Logo ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
Abstract:Razmah satelitske tehnologije, laserskega skeniranja in računalniške zmogljivosti v zadnjih desetletjih omogočajo uporabo novih metod za prepoznavanje invazivnih rastlinskih vrst. Slednje vplivajo na ohranjenost ekosistemov, saj podirajo vzorce obnašanja med organizmi, zmanjšujejo biodiverziteto in hkrati povzročajo ekonomsko škodo. Tehnologije daljinskega pridobivanja podatkov (ortofoto, multispektralni, hiperspektralni posnetki in lidarski podatki) omogočajo proučevanje vegetacije na večji prostorski ravni ter so tako uporabni za prepoznavanje invazivnih rastlin in za izdelavo napovednih modelov njihovega razširjanja. Invazivne rastline od domorodnih lahko ločimo na podlagi fenoloških, spektralnih in strukturnih lastnosti. Metode strojnega učenja so ene izmed pogostejših metod, ki so v rabi za prepoznavanje invazivnih rastlin na podlagi daljinsko zajetih podatkov. Uspešno prepoznavanje je v največji meri odvisno od lastnosti posnetkov in opazovanih rastlin. Daljinsko pridobljeni podatki omogočajo spremljanje časovne in prostorske dinamike razširjanja invazivnih organizmov, kar je ključno pri ocenjevanju potencialnega prostorskega širjenja posameznih invazivnih vrst in pri njihovem upravljanju ter posledično za sprejemanje odločitev načrtovalcev in okoljevarstvenikov. V članku so predstavljane najpogostejše lesnate invazivke in njihova razširjenost v Sloveniji, metode klasifikacij daljinskega zaznavanja invazivk, uspešnost prepoznavanja posameznih metod ter prednosti in slabosti daljinskega zaznavanja invazivnih rastlin.
Keywords:daljinsko zaznavanje, invazivne rastline, satelitski posnetki, multispektralni posnetki, lasersko skeniranje
Year of publishing:2018
Number of pages:str. 125-140
Numbering:Letn. 76, št. 3
PID:20.500.12556/DiRROS-8220 New window
UDC:630* 44:630*58
ISSN on article:0017-2723
COBISS.SI-ID:5054630 New window
Note:Besedilo v slov.; Rubrika: Pregledna znanstvena razprava;
Publication date in DiRROS:16.04.2018
Views:3756
Downloads:647
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Gozdarski vestnik. slovenska strokovna revija za gozdarstvo
Shortened title:Gozd. vestn.
Publisher:Zveza gozdarskih društev Slovenije
ISSN:0017-2723
COBISS.SI-ID:3736834 New window

Secondary language

Language:English
Title:Remote sensing of invasive plants
Abstract:The development of satellite technology, laser scanning and computer performance in the recent decades have enabled the use of new methods for invasive plant species detecting. The latter ones affect the conservation of ecosystems, since they destroy the behavioral pattern among the organisms, reduce biodiversity and, at the same time, cause economic loss. Technologies of remote data acquiring (orthophoto, multispectral, hyperspectral images, and lidar data) enable to study vegetation on a larger spatial scale and are thus useful for invasive plant species detecting and for forecast models of their expansion. Invasive plants can be distinguished from the native ones on the basis of phenological, spectral, and structural features. The methods of the machine learning are among the more frequent methods, used for invasive plant detecting in the basis of remotely acquired data. A successful detection depends mostly on the image features and the plant observation. Remotely acquired data enable the monitoring of temporal and spatial dynamics of invasive organisms% expansion, which is vital in assessing the potential spatial expansion of individual invasive species and their management, and consequently for making the planers% and environmentalists% decisions. Thus article presents the most frequent woody invasive plants and their distribution in Slovenia, classification methods of invasive plants% remote sensing, successful recognition of individual methods, and advantages and disadvantages of the invasive plants remote sensing.
Keywords:remote sensing, invasive plants, satellite images, multispectral images, laser scanning


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Gozdarski vestnik

Back