Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Bukovina - povezave med kakovostjo dreves, hlodovine in žaganega lesa
Authors:Marenče, Jurij (Author)
Gornik Bučar, Dominika (Author)
Šega, Bogdan (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:V raziskavi smo preučevali količinsko-kakovostni izkoristek bukovine od stoječega drevesa do žaganega lesa. Zanimala nas je ocena kakovosti posameznih dreves in njen vpliv na kakovostne razrede proizvodov iz tega lesa. Pri razvrščanju stoječih dreves smo upoštevali aktualno 5-stopenjsko lestvico ocenjevanja kakovosti Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Pri ocenjevanju gozdnih sortimentov smo uporabljali standard SIST EN 1316-1:2013, pri ocenjevanju žaganega lesa pa pravila Evropskega združenja žagarske industrije (EOS). Na vzorcu ocenjenih in nato posekanih dreves smo ugotavljali povezave med kakovostjo dreves, iz njih izdelanih sortimentov okroglega lesa in kakovostjo končnih žagarskih izdelkov. V vzorec so bila enakovredno zajeta drevesa vseh petih kakovostnih stopenj. Pri izdelavi gozdnih sortimentov smo dobili največ hlodov B-kakovosti (51 %) in največ žaganega lesa EOS-C-kakovosti (52 %). Iz bukovih dreves odlične kakovosti smo dobili 35 % najkakovostnejših sortimentov in iz teh sortimentov 8 % najkakovostnejšega žaganega lesa. Odločilni kriterij razvrščanja po kakovosti so pri sortimentih okroglega lesa slepice in pri žaganem lesu mrtve in trhle grče.
Keywords:listavci, bukev, kakovost, napake lesa, žagan les
Year of publishing:2016
COBISS_ID:4717990 Link is opened in a new window
UDC:630*85(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/asetl.111.4 Link is opened in a new window
Views:3162
Downloads:1640
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (1,74 MB)
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Beech wood - correlations between the quality of trees, logs and sawn wood
Abstract:The research addresses beech wood, from a standing tree to sawn wood. It focuses on the quality evaluation of individual trees and its impact on the later products made of the respective wood. For the needs of observing the quality of standing trees, the current 5-class scale for quality evaluation of the Slovenia Forest Service (SFS) was used. To evaluate the wood assortment, the SIST EN 1316-1:2013 standard was applied, while the evaluation of sawn wood was performed as per the rules of the European Organisation of the Sawmill Industry (EOS). On the basis of the sample of evaluated and eventually harvested trees, the correlations between the quality of trees, roundwood products made of them and the quality of final sawn products were established. The sample equally included trees of all five quality classes. The production of wood assortment provided the most logs of B quality (51%) and the highest quantity of sawn wood of EOS-C quality (52%). Beech trees of excellent quality provided 35% of the wood assortment of highest quality and these provided 8% of the sawn wood of the highest quality. The key criteria for the classification by quality were covered knots for forest products and dead and unsound knots for sawn wood.
Keywords:broadleaves, beech, standards, wood quality, defects in wood, sawn wood


Back