Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Sedanje stanje razširjenosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji in napovedi za prihodnost
Authors:ID Kutnar, Lado (Author)
ID Kobler, Andrej (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (828,50 KB)
MD5: D14B5DB30FBFABF0258235107D7B7A51
 
Language:Slovenian
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:V raziskavi smo ugotavljali lesno zalogo robinije (Robinia pseudoacacia L.) in njen delež v gozdovih Slovenije. Poleg tega smo z uporabo empiričnega modela in scenarijev podnebnih sprememb napovedali njeno pojavljanje in delež v prihodnost. Robinija je trenutno najbolj pogosta tujerodna drevesna vrsta v naših gozdovih. Sedanja lesna zaloga robinije dosega okoli 0,6 % celotne lesne zaloge naših gozdov. Najpogostejša je v gozdovih GGO Murska Sobota in Kraškega GGO. Ob uresničitvi scenarijev podnebnih sprememb, ki vsi predvidevajo povečanje povprečnih temperatur zraka v prihodnosti, se bo delež lesne zaloge robinije postopoma še povečeval na vzhodnem in severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slovenije. Večji delež lahko pričakujemo tudi v nižinskem in gričevnem delu osrednje Slovenije. Po napovedih modela bi se lahko lesna zaloga robinije do konca stoletja najmanj podvojila glede na današnje stanje. Ob uresničitvi scenarijev podnebnih sprememb bi se gozdarstvo srečevalo še z večjimi težavami, povezanimi s to invazivno tujerodno drevesno vrsto. Ob doslednejšem uresničevanju konceptov sonaravnega gozdarstva bomo morali na čim bolj optimalen način usklajevati med nezaželenostjo te invazivne tujerodne vrste in njenimi številnimi koristmi ter interesi lastnikov.
Keywords:tujerodne vrste, invazivne vrste, lesna zaloga, Robinia pseudoacacia, robinja, podnebne spremembe, napovedi, modeli, Slovenija
Year of publishing:2013
Publication status in journal:Published
Article version:Publisher's version of article
Number of pages:str. 21-30
Numbering:Vol. 102
PID:20.500.12556/DiRROS-7771 New window
UDC:630*18(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
URN:URN:NBN:SI:DOC-C7GCP8YM
DOI:10.20315/ASetL.102.2 New window
COBISS.SI-ID:3783334 New window
Publication date in DiRROS:12.07.2017
Views:3526
Downloads:1498
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Acta Silvae et Ligni
Publisher:Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
ISSN:2335-3112
COBISS.SI-ID:266761216 New window

Secondary language

Language:English
Title:The current distribution of Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Slovenia and predictions for the future
Abstract:In this study, we analyse the growing stock of black locust (Robinia pseudoacacia L.) and its share in Slovenian forests. In addition, based on empirical model and climate change scenarios, we predict its distribution and share in the future. Black locust is the commonest non-native tree species in Slovenian forests. The current growing stock of black locust is near 0.6% of the total growing stock of our forests. This tree species has the highest share in forests of the Regional Unit of Murska Sobota and Regional Karst Area Unit (Sežana). Should the recent climate change scenarios, which all predict an increase in mean air temperature in the future, proved to be true, the share of the black locustʼ growing stock will increase gradually in the eastern, north-eastern and south-western parts of Slovenia. Higher share of this species can be expected also in the lowlands and hilly area of central Slovenia. According to the forecasts of the model, the black locustʼs growing stock could at least double in comparison with its present state by the end of the century. In such situation our forestry will be faced with even more difficulties associated with this invasive tree species. Through a more consistent implementation of the concepts of sustainability in forestry, the balance between this invasive alien species, which is less desirable in our forests, and its many benefits and interests of the forest owners needs to be found.


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Acta Silvae et Ligni

Back