Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Reproductive potential of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) : review of the most important influential factors
Authors:ID Flajšman, Katarina (Author)
ID Jelenko Turinek, Ida (Author)
ID Poličnik, Helena (Author)
ID Pokorny, Boštjan (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (835,22 KB)
MD5: 76F58387DDA5B6BC0B91148329F4374B
 
Language:Slovenian
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Evropska srna (Capreolus capreolus L.) je v Sloveniji in tudi drugod po Evropi najpomembnejša lovsko-upravljavska vrsta. Učinkovito upravljanje populacije lahko zagotovimo le na podlagi dobrega poznavanja njene ekologije in osnovnih populacijskih parametrov, ki vplivajo na populacijsko dinamiko vrste. Za čim boljše adaptivno upravljanje s srnjadjo, vključno z ustreznim načrtovanjem poseganja v populacije, je poleg kazalnikov, ki se že uporabljajo v kontrolni metodi, zelo želeno tudi poznavanje variabilnosti razmnoževalnega potenciala, tj. stopnje oplojenosti samic, velikosti legel in spolnega razmerja zarodkov. Dejavniki, ki vplivajo na razmnoževalni potencial vrste, so lahko individualni (še zlasti fenotip samic, tj. velikost, telesna masa, fizična kondicija), populacijski (npr. populacijske gostote, demografskastruktura, socialni stres, genetske značilnosti) in okoljski (kakovost habitata, vremenske razmere, medvrstne interakcije itn.). Dejanski razmnoževalni potencial je posledica naštetih vplivnih dejavnikov in delovanj med njimi, zato se med različnimi populacijami in okolji močno razlikuje. V prispevku je predstavljen pregled evropskih raziskav o vplivu različnih dejavnikov na oplojenost in razmnoževalni potencial srnjadi. Z naraščanjem gostote populacije se praviloma zmanjšuje stopnja oplojenosti samic, prav tako pa se zmanjšuje tudi število mladičev na posamezno srno. Na velikost legla vpliva tudi telesna masa, in sicer se z večanjem telesne mase samic število mladičev na posamezno samico zvišuje. Pri raziskavah vpliva telesne mase na spolno razmerje mladičev pa so različni avtorji prišli do nasprotujočih se rezultatov. Vpliv starosti se kaže v velikosti legla, saj raziskave kažejo na to, da imajo primiparne samice praviloma manjša legla kot odrasle, upad rodnosti pa je povezan tudi s staranjem osebkov. Srnjad iz severnih območij (Skandinavija) ima praviloma večjo telesno maso in posledično tudi večja legla kot srnjad iz južnih območij (npr. Italija, Španija), kar kaže tudi na pomen življenjskega prostora pri reprodukciji srnjadi. Pri nas srnjad živi v širokem gradientu okoljskih dejavnikov in je udeležena tudi v specifičnih medvrstnih interakcijah, ki jih dosedanje raziskave, opravljene v tujini, ne vključujejo. Domače raziskave bi bile dobrodošle, poleg tega pa imamo v Sloveniji tudi izjemne podatkovne baze o odstrelu, masah, spolni in starostni strukturi srnjadi, ki zagotavljajo odlične predpogoje za še boljše razumevanje vplivnih dejavnikov na variabilnost prirastka srnjadi v srednjeevropskem prostoru.
Keywords:evropska srna, srnjad, razmnoževalni potencial, oplojenost srn, zarodki, razmerja mladičev
Year of publishing:2013
Publication status in journal:Published
Article version:Publisher's version of article
Number of pages:str. 1-20
Numbering:Vol. 102
UDC:630*15:630*14*(045)=111=163.6
ISSN on article:2335-3112
URN:URN:NBN:SI:DOC-FPUOON33
DOI:10.20315/ASetL.102.1 New window
COBISS.SI-ID:3783078 New window
Note:Vzpor. besedilo v slov. in angl.;
Publication date in DiRROS:12.07.2017
Views:3662
Downloads:1893
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Acta Silvae et Ligni
Publisher:Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
ISSN:2335-3112
COBISS.SI-ID:266761216 New window

Secondary language

Language:English
Title:Razmnoževalni potencial evropske srne (Capreolus capreolus L.) : pregled najpomembnejših vplivnih dejavnikov
Abstract:European roe deer (Capreolus capreolus L.) is the most important game-management species not only in Slovenia but also in other European countries. For effective game management it is crucial to have an understanding of the ecology and population parameters that shape the population dynamics of the species. Knowledge about the variability of its reproductive potential, i.e. the proportion of fertilized females, litter size and fawn sex ratio, apart from the parameters that are already in use, would be very beneficial for methods of control as it could lead to more efficient adaptive game management, including proper planning of culling measures. Factors affecting the reproductive potential of roe deer include individual (particularly maternal phenotype, i.e. body size, body mass, physical condition), population (e.g. population density, demographic structure, social stress, genetics) and environmental characteristics (habitatquality, weather conditions, interspecific interactions, etc.). The final output of reproductive potential is the sum of all influencing factors and several combinations between them and therefore varies among different populations and environments. Higher densities can lower roe deer fertility rates and furthermore number of fawns per doe. Litter size is influenced by doe's body mass, as heavier females have more fawns in a litter. There are some contradictory findings in studies of sex ratio variation in connection to female body mass. Litter size can also be influenced by age of does, as primiparous females have smaller litters than adults, but also decreases with animal senescence. Roe deer populations from northern environments (Scandinavia) have higher body masses and larger litters than those from the south (e.g. Italy, Spain), which shows the importance of environment for roe deer reproduction. However, in Slovenia this issue has been neglected until now. In the following report we present an overview of the recent European research on factors affecting the fertility and reproductive potential of roe deer. Similar research in Slovenia would also be valuable, as roe deer is exposed to various environmental factors in this area. In addition, it is also involved in unique interspecific interactions that have not been studied in recent foreign research. Furthermore, Slovene distinguishing databases provide an outstanding platform for proficient understanding of different effects on roe deer yield in Central Europe.


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Acta Silvae et Ligni

Back