Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo gozdov
Authors:Ogris, Nikica (Author)
Jurc, Dušan (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.04 - Professional Article
Organisation:Logo ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
Abstract:Bolezni in škodljivci gozdnega drevja bistveno vplivajo na zdravje gozdnega ekosistema v vseh njegovih razvojnih fazah. V prispevku omenjamo nekaj najpogostejših in najpomembnejših bolezni in škodljivcev z vidika obnove, pomlajevanja gozdov. Poudarjamo, da je treba: (1) izboljšati celotno verigo, od semena do vitalne sadike v gozdu; (2) poleg zagotavljanja zdravih sadik sistemsko zagotoviti kakovost sadik, s standardom ali poslovnikom kakovosti določiti zahtevane morfološke lastnosti sadik, način izkopa, prevoza, delo s sadikami pred sajenjem, načine sajenja in oskrbo po sajenju, od česar je odvisna uspešnost umetne obnove gozdov s sajenjem; (3) zagotoviti redno testiranje prisotnosti skritih, latentnih in kriptičnih škodljivih organizmov s poudarkom na fitoftorah (rod Phytophthora) v gozdnih drevesnicah.
Keywords:varstvo gozdov, bolezni gozdov, drevesni škodljivci, drevesne sadike, drevesno mladje, seme, pomlajevanje, obnova gozdov, drevesnice
Year of publishing:2017
COBISS_ID:4773286 Link is opened in a new window
UDC:630*42/45+630*23(497.4)(045)=163.6
ISSN on article:0017-2723
OceCobissID:3736834 Link is opened in a new window
Views:3799
Downloads:636
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (1,51 MB)
 
Journal:Gozd. vestn.
Zveza gozdarskih društev Slovenije
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Impact of tree diseases and pests on forest regeneration
Abstract:Tree diseases and pests have huge impact on the forest ecosystem health at all development stages. In this paper we mention some of the most common and important diseases and pests in terms of renewal, rejuvenation of forests. We emphasize that it is necessary to: (1) improve the whole chain from seed to viable plants in the woods; (2) In addition to providing healthy seedlings assure a system that will provide quality seedlings, a standard or quality manual, which will define the required morphological characteristics of quality seedlings, the method of excavation, transport, manipulation of seedlings before planting, methods of planting and care after planting, on which the success of artificial reforestation with planting depends; (3) Provide regular tests for the presence of hidden, latent, and cryptic pests, with emphasis on the genus Phytophthora in forest nurseries.
Keywords:forest disease, pest, forest seedling, young forest, forest seed, forest regeneration, forest rejuvenation, forest nursery


Back