Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom
Authors:ID Vrankar, Martina (Author)
ID Boc, Nina (Author)
ID Kern, Izidor (Author)
ID Rozman, Aleš (Author)
ID Stanič, Karmen (Author)
ID Štupnik, Tomaž (Author)
ID Unk, Mojca (Author)
ID Ebert Moltara, Maja (Author)
ID Zadnik, Vesna (Author)
ID Adamič, Katja (Author)
ID Benedik, Jernej (Author)
ID Bitenc, Marko (Author)
ID But-Hadžić, Jasna (Author)
ID Crnjac, Anton (Author)
ID Čakš, Marina (Author)
ID Časar, Dominik (Author)
ID Ćirić, Eva (Author)
ID Čufer, Tanja (Author)
ID Demšar, Ana (Author)
ID Devjak, Rok (Author)
ID Gačevski, Goran (Author)
ID Globočnik Kukovica, Marta (Author)
ID Gornik-Kramberger, Kristina (Author)
ID Ivanetič Pantar, Maja (Author)
ID Ivanović, Marija (Author)
ID Janžič, Urška (Author)
ID Jelerčič, Staša (Author)
ID Kloboves-Prevodnik, Veronika (Author)
ID Kovačević, Mile (Author)
ID Ležaič, Luka (Author)
ID Marc-Malovrh, Mateja (Author)
ID Mohorčič, Katja (Author)
ID Mrak, Loredana (Author)
ID Požek, Igor (Author)
ID Turnšek, Nina (Author)
ID Vidmar, Bogdan (Author)
ID Vidovič, Dušanka (Author)
ID Vlačić, Gregor (Author)
ID Vodušek, Ana Lina (Author)
ID Zbačnik, Rok (Author)
ID Žagar, Ivana (Author)
Files:URL URL - Source URL, visit https://www.revijaonkologija.si/Onkologija/article/view/519/490
 
.pdf PDF - Presentation file, download (708,18 KB)
MD5: 32650AB8CC78B63CDF2F572731BBA7B0
 
Language:Slovenian
Typology:1.04 - Professional Article
Organization:Logo OI - Institute of Oncology
Abstract:Leta 2019 so bila objavljena Priporočila za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom, ki so v slovenski prostor vnesla prepotrebno poenotenje diagnostike in zdravljenja z namenom izboljšanja preživetja bolnikov s pljučnim rakom. Posodobitev Priporočil tri leta po izidu izvirnika prinaša največ novosti v poglavju o sistemskem zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom. To kaže na izjemen napredek na področju razumevanja onkogeneze in biologije pljučnega raka ter s tem razvoja novih zdravil. Breme pljučnega raka ostaja veliko, saj je pljučni rak pri nas in v svetu še vedno najpogostejši vzrok smrti zaradi raka. Za vsako peto smrt zaradi raka je odgovoren pljučni rak. Skoraj tretjina bolnikov s pljučnim rakom ne prejme specifičnega onkološkega zdravljenja, bodisi zaradi slabega stanja zmogljivosti, spremljajočih bolezni ali obsega bolezni. Polovica bolnikov ima ob diagnozi razsejano bolezen, zaradi česar izboljšanje preživetja z malimi koraki sledi napredku v zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom. Ti podatki nas opominjajo, da se bomo morali za velike premike v obravnavi bolnikov s pljučnim rakom lotiti drugačnih pristopov. Kot najbolj obetavno se ponuja zgodnje odkrivanje bolezni, ko so možnosti ozdravitve pljučnega raka najboljše. Zapisana Priporočila so usmeritev za obravnavo bolnikov s pljučnim rakom. Le s sodobnim multidisciplinarnim pristopom obravnave lahko bolniku ponudimo zdravljenje, ki mu omogoča najboljši izhod prognostično neugodne bolezni.
Keywords:pljučni rak, priporočila
Publication status in journal:Published
Article version:Publisher's version of article
Publication date:01.06.2023
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:Onkolološki inštitut
Year of publishing:2023
Number of pages:str. 30-88
Numbering:Leto 27, št. 1
Source:Ljubljana
PID:20.500.12556/DiRROS-16756 New window
UDC:616-006
ISSN on article:1581-3215
DOI:10.25670/oi2023-005on New window
COBISS.SI-ID:159733763 New window
Copyright:by Authors
Note:Besedilo v slov.; Nasl. z nasl. zaslona; Soavtorji: Nina Boc, Izidor Kern, Aleš Rozman, Karmen Stanič, Tomaž Štupnik, Mojca Unk, Maja Ebert Moltara, Vesna Zadnik, Katja Adamič, Jernej Benedik, Marko Bitenc, Jasna But Hadžić, Anton Crnjac, Marina Čakš, Dominik Časar, Eva Ćirić, Tanja Čufer, Ana Demšar, Rok Devjak, Goran Gačevski, Marta Globočnik Kukovica, Kristina Gornik Kramberger, Maja Ivanetič Pantar, Marija Ivanovič, Urška Janžič, Staša Jelerčič, Veronika Kloboves Prevodnik, Mile Kovačevič, Luka Ležaić, Mateja Marc Malovrh, Katja Mohorčič, Loredana Mrak, Igor Požek, Nina Turnšek, Bogdan Vidmar, Dušanka Vidovič, Gregor Vlačič, Ana Lina Vodušek, Rok Zbačnik, Ivana Žagar; Opis vira z dne 25. 7. 2023;
Publication date in DiRROS:27.07.2023
Views:194
Downloads:61
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Share:Bookmark and Share

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Onkologija. strokovni časopis za zdravnike
Shortened title:Onkologija
Publisher:Onkološki inštitut
ISSN:1581-3215
COBISS.SI-ID:284470784 New window

Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:01.06.2023

Secondary language

Language:English
Title:Reccommendations for diagnosis and treatment of patients with lung cancer
Abstract:In 2019, the Recommendations for the management of patients with lung cancer were published bringing much-needed standardisation of diagnosis and treatment to improve survival of patients with lung cancer. Three years after the original Recommendations were published, the update of the Recommendations brings the most innovations in the chapter on systemic treatment of patients with lung cancer. This reflects the remarkable progress made in the field of understanding the oncogenesis and biology of lung cancer and thus the development of new drugs. The burden of lung cancer remains high, as lung cancer is still the most common cause of cancer related death in our country and worldwide. Lung cancer is responsible for one of five cancer-related deaths. Almost one third of patients with lung cancer do not receive any oncological treatment, either because of poor performance status, comorbidities or the extent of the disease. Half of the patients have metastatic disease at diagnosis, resulting in only small improvements in survival despite advances in the treatment of lung cancer patients. These data remind us that if we are to make major shifts in the management of lung cancer patients, we will need to take different approaches. The most promising seems to be the detection of early stages of lung cancer which offers the best treatment results. The Recommendations written here are guidelines for the management of patients with lung cancer. Only with comprehensive multidisciplinary treatment approach, the best outcome from the prognostically unfavourable disease can be offered.


Collection

This document is a part of these collections:
  1. Onkologija : strokovni časopis za zdravnike

Back