Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Staroselske kozmologije v okviru novih epistemoloških in političnih teženj globalnega Juga
Authors:ID Terčelj, Marija Mojca (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (292,81 KB)
MD5: 271BD8039C0B1B286FE6E88E6E8FE391
 
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.35469/poligrafi.2021.302
 
Language:Slovenian
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:Logo ZRS Koper - Science and Research Centre Koper
Abstract:Bistvena razlika med staroselskimi verstvi in svetovnimi religijami je v pojmovanju odnosa »človek – narava«. Staroselska verstva dojemajo človeka kot enakovrednega akterja pri vzpostavljanju kozmične harmonije, torej ga postavljajo ob bok vsem drugim živim in neživim bitjem stvarstva, medtem ko ga svetovne religije umeščajo v središče sveta. Krščansko religiozno izročilo na eni strani ter kartezijanski ontološki dualizem in metodološki empirizem na drugi so močno vplivali na razvoj zahodnjaške znanstvene misli. Družbene in humanistične vede so v zadnjih desetletjih naredile velik korak – prispevale so k novim razlagam glo-balnih ekonomskih in socialnih zakonitosti ter hibridizacije etničnih identitet in začele tesneje sodelovati z empiričnimi znanostmi. Problem nastane, ko je zaradi lastne zazrtosti katera koli druga vrsta znanja diskvalificirana kot »neznanstvena«, »lokalna«, »romantična«, nepopolna. V začetku 21. stoletja je staroselska kozmologija vstopila v politični diskurz in ideologijo številnih socialnih gibanj globalnega Juga. Na podlagi primerjalne analize treh konkretnih staroselskih kozmoloških in religioznih modelov (odnos človek – narava) želi članek opozoriti na potrebo po pluralizmu miselnih konceptov in družbenih praks.
Keywords:človek - narava, staroselci, pačamamizem, ekologija, razvoj
Publication status in journal:Published
Article version:Publisher's version of article
Publication date:29.12.2021
Year of publishing:2021
Number of pages:str. 63-91
Numbering:Letn. 26, št. 103/104
PID:20.500.12556/DiRROS-14874 New window
UDC:258
ISSN on article:1318-8828
DOI:10.35469/poligrafi.2021.302 New window
COBISS.SI-ID:97342467 New window
Copyright:ZRS Koper
Publication date in DiRROS:22.03.2022
Views:484
Downloads:309
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Share:Bookmark and Share

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Poligrafi. revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo
Shortened title:Poligrafi
Publisher:Nova revija, Društvo za primerjalno religiologijo, Nova revija, Društvo za primerjalno religiologijo, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Društvo za primerjalno religiologijo, Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, Društvo za primerjalno religiologijo
ISSN:1318-8828
COBISS.SI-ID:59336192 New window

Secondary language

Language:English
Abstract:The essential difference between indigenous religions and world religions is in the understanding of the “man-Nature” relationship. While the former perceive man as an equal actor in the establishment of cosmic harmony, placing him alongside all other living and non-living beings of creation, the latter place him in the centre of the world. The Christian religious tradition on the one side, and the Cartesian ontological dualism and methodological empiricism on the other, have strongly influenced the development of Western scientific thought. Over the past decades, the social sciences and humanities have made a great step forward: contributing to new interpretations of global economic and social laws, as well as of the hybridisation of ethnic identities, and starting to cooperate more closely with empirical sciences. The problem arises when self-indulgent introspection disqualifies any other type of knowledge as “non-scientific,” “local,” “romantic,” imperfect. At the beginning of the 21st century, the indigenous cosmology entered the political discourse and ideology of numerous social movements of the Global South. Based on a comparative analysis of three concrete indigenous cosmological and religious models (man vs. Nature relationship), this article seeks to draw attention to the need for a pluralism of mental concepts and social practices.
Keywords:man - Nature, indigenous people, Pachamamism, ecology, development


Back