Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Title:Strukturne razmere na stiku Južnih Alp in Dinaridov na zahodnem Cerkljanskem
Authors:ID Čar, Jože (Author)
ID Jež, Jernej (Author)
ID Milanič, Blaž (Author)
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (8,83 MB)
MD5: 95F76F817C725BE86926F9FCC7ED81FB
 
Language:Slovenian
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:Logo GeoZS - Geological Survey of Slovenia
Abstract:Ozemlje med vasmi Reka v dolini Idrijce, Bukovo pod Kojco in Zakriž pri Cerknem pripada v geografskem in geotektonskem pogledu Dinaridom. Gradijo ga kamnine dveh obsežnih narivnih enot Trnovskega pokrova, ki so bile za več deset kilometrov narinjene od severovzhoda proti jugozahodu v današnjo lego. Preko njih so narinjene kamnine Tolminskega pokrova, ki je na obravnavanem ozemlju najnižja narivna enota Južnih Alp. Pokrov sestavljajo dve notranji narivni grudi in vmesna narivna luska. Narivne enote so bile narinjene od severa proti jugu. V zahodnem delu obravnavanega območja stik med Južnimi Alpami in Dinaridi poteka ob Sovodenjskem prelomu.Kljub temu, da so kamnine v obravnavanih narivnih enotah približno enake starosti, lahko prepoznamo dva različna stratigrafska razvoja. Posebej izstopa problematika razvoja ladinijsko-spodnjekarnijskih psevdoziljskih plasti, to je zaporedja klastičnih in karbonatnih kamnin, ki se je odložilo v globljemorskem okolju Slovenskega bazena. Tako v Trnovskem kot tudi v Tolminskem pokrovu najdemo psevdoziljske plasti razvite v podobnem, litološko značilnem zaporedju, a so v Tolminskem pokrovu razvite v precej večji debelini kot v Trnovskem pokrovu in navzgor zvezno prehajajo v amfiklinske plasti, medtem ko je debelina psevdoziljskih plasti v Trnovskem pokrovu precej manjša, v normalnem zaporedju pa na njih leži platformni cordevolski dolomit.
Keywords:narivna zgradba, Trnovski pokrov, Tolminski pokrov, Južne Alpe, Dinaridi, Slovenski bazen, trias, psevdoziljske plasti
Publication status in journal:Published
Article version:Publisher's version of article
Publisher:Geološki zavod Slovenije
Year of publishing:2021
Number of pages:str. 189-203
Numbering:vol. 64, no . 2
PID:20.500.12556/DiRROS-14796 New window
UDC:551.7
ISSN on article:0016-7789
DOI:10.5474/geologija.2021.011 New window
COBISS.SI-ID:92516611 New window
Publication date in DiRROS:09.03.2022
Views:691
Downloads:289
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
  
Share:Bookmark and Share

Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Record is a part of a journal

Title:Geologija
Publisher:Geološki zavod Slovenije
ISSN:0016-7789

Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:28.12.2021

Secondary language

Language:English
Title:Structural setting at the contact of the Southern Alps and Dinarides in western Cerkljansko region (western Slovenia)
Abstract:The area between the villages of Reka in the Idrijca Valley, Bukovo and Zakriž near Cerkno belongs geographically and geotectonically to the Dinarides. The area consists of two large inner thrust blocks of the Trnovo nappe, which were thrusted for tens of kilometers in the direction of SW to their present position. They are overlain by the Tolmin nappe, the lowest thrust unit of the Southern Alps. The Tolmin nappe was thrusted from N to S and consists of two inner thrust blocks and a smaller intermediate inner sheet. In the western part of the area the contact between Southern Alps and the Dinarides runs along the regional Sovodenj fault.Although the rocks in the considered thrust units are about the same age, different stratigraphic settings could be recognized. The lithostratigraphic features of the Ladinian-Lower Carnian Pseudizilian beds are particularly striking. Succession of clastic and carbonate rocks was deposited in deep-marine Slovenian basin. In both the Trnovo and Tolmin nappe, Pseudozilian beds occur in the lithologically characteristic sequences but, in the Tolmin nappe, they are developed in a much greater thickness than in the Trnovo nappe and pass continuously upwards into Amphyclina beds, while in the Trnovo nappe, on the other hand, the succession of Pseudozilian beds is much thinner and is overlain by the platform Cordevol dolomite.
Keywords:thrust structure, Trnovo nappe, Tolmin nappe, Southern Alps – Dinarides contact, Slovenian basin, Triassic, Pseudozilian beds


Back