Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Can we use dendrogeomorphology for the spatial and temporal analysis of less intensive mass movement processes?: Acase study of three debris flows in NW and W Slovenia
Authors:Konjar, Matevž (Author)
Levanič, Tom (Author)
Nagel, Thomas Andrew (Author)
Kobal, Milan (Author)
Language:English
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Debris flows can transport large amounts of material and therefore present a significant threat to infrastructure and human life. In this research, we used tree-ring width analyses to quantify the response of trees to three debris flow events in NW Slovenia (Javoršček, Srpenica) and W Slovenia (Nikova) for which we know the time of origin. We attempted to date these and similar tree responses in the past and compared the patterns between different tree species. Altogether, we sampled 147 trees across a range of tree species (Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Juglans regia, Acer campestre, Tilia cordata and Ostrya carpinifolia), including reference trees that were outside the debris flow fan. For 91 trees, we constructed tree-ring chronologies and used pointer-year analysis to identify years that had abnormal growth. For the remaining trees (mostly Ostrya carpinifolia, Tilia cordata and Acer pseudoplatanus), we either could not accurately distinguish tree rings or two samples from a single tree showed significantly different growth patterns. The growth patterns of Fagus sylvatica and Picea abies following debris flow events showed a weak response at the Javoršček site and no clear responses at the other two sites. Tree species responded similarly at the same locations. Due to the lack of a clear response pattern, we were not able to reconstruct past debris flows.
Keywords:debris flows, tree rings, dendrogeomorphology, slope processes
Year of publishing:2021
COBISS_ID:57578243 Link is opened in a new window
UDC:630*56:630*81+630*42(045)=111
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.124.5 Link is opened in a new window
Note:Besedilo v angl.;
Views:242
Downloads:81
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (6,49 MB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.124.5
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY-NC-SA 4.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Description:A Creative Commons license that bans commercial use and requires the user to release any modified works under this license.
Licensing start date:30.03.2021

Secondary language

Language:English
Title:Ali lahko z uporabo dendrogeomorfologije analiziramo delovanje manj intenzivnih pobočnih masnih premikov v času in prostoru?: Študija primera treh drobirskih tokov v SZ in Z Sloveniji
Abstract:Drobirski tokovi s sposobnostjo prenašanja večjih količin materiala so nevarni za infrastrukturo in življenje ljudi. Z analizo širine lesnih branik smo v raziskavi poskušali prepoznati odziv dreves na vpliv treh drobirskih tokov v SZ Sloveniji (Srpenica, Javoršček) in Z Sloveniji (Nikova) z znanim časom nastanka, na podlagi spremembe širine branike datirati podobne drobirske tokove v preteklosti in primerjati odzive različnih drevesnih vrst. Na treh lokacijah smo vzorčili skupno 147 dreves različnih drevesnih vrst (Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Juglans regia, Acer campestre, Tilia cordata in Ostrya carpinifolia), vključno z referenčnimi drevesi, ki niso bila izpostavljena delovanju dejavnika. Pri 91 drevesih smo uspešno izdelali drevesne kronologije in z uporabo metode značilnih let ugotovili leta, ki so pri posameznih drevesnih vrstah ter na posameznih lokacijah glede na širno branike kazala zelo različne trende rasti. Pri drugih drevesih vrstah (večinoma Ostrya carpinifolia, Tilia cordata in Acer pseudoplatanus) nam ni uspelo razbrati vseh branik, oz. sta bili po dve zaporedji širin branik istega drevesa različni. V analizi rasti za prvo leto po dogodku smo šibak odziv na vpliv drobirskih tokov zaznali na lokaciji pod Javorščkom, ne pa tudi v Srpenici in Nikovi. Različne drevesne vrste so se na istih lokacijah odzvale podobno. Ker smo zaznali odziv le na eni lokaciji, nismo mogli rekonstruirati drobirskih tokov po posameznih lokacijah v preteklosti.
Keywords:drobirski tokovi, lesne branike, dendrogeomorfologija, pobočni procesi


Back