Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Usklajena merila sprejemljive poškodovanosti gozdnih tal - preverjanje ustreznosti med gozdarskimi strokovnjaki
Authors:Poje, Anton (Author)
Mihelič, Matevž (Author)
Krč, Janez (Artist)
Leban, Vasja (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Splošno veljavna, predvsem pa v stroki sprejeta merila sprejemljive poškodovanosti tal po gozdni proizvodnji so predpogoj za učinkovito varovanje gozdnih tal in objektiven nadzor nad kakovostjo izvedbe gozdnih del. V raziskavi znotraj gozdarske stroke smo preverili sprejemljivost meril, ki so jih na osnovi dosedanjih raziskav predlagali Poje in sodelavci (2019). Anketiranje je bilo opravljeno na 35. Gozdarskih študijskih dnevih, kjer je na anketo odgovorilo 62 udeležencev iz različnih ustanov. Rezultati ankete so pokazali, da so usklajena merila strožja od predlaganih ter da se ocene po posameznih kazalnikih znotraj meril razlikujejo med deležniki. Po predlogu usklajenih meril je dopustna odprtost z vlakami 192 m/ha, s sečnimi potmi pa dodatnih 193 m/ha. Največja globina kolesnic na vlakah ne sme presegati 30 cm, na sečnih poteh pa 20 cm. Največja globina kolesnic na 90 % dolžine vseh sečnih poti na delovišču naj ne presega 10 cm. Tudi na osnovi rezultatov drugih študij se zdi predlog usklajenih meril smiseln in primeren s tehnološkega, ekonomskega in ekološkega vidika. Pred uvajanjem usklajenih meril v prakso je poleg njihovega preverjanja na terenu in morebitnega ponovnega usklajevanja treba nujno razviti metodo za ocenjevanje poškodovanosti.
Keywords:pridobivanje lesa, anketa, merila sprejemljive poškodovanosti tal, poškodba tal
Year of publishing:2021
COBISS_ID:57405187 Link is opened in a new window
UDC:630*114:630*46(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.124.4 Link is opened in a new window
Views:173
Downloads:116
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (970,42 KB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.124.4
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:V4-1624
Name:Vpliv strojne sečnje na gozd in določitev meril za njeno uporabo

Licences

License:CC BY-NC-SA 4.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Description:A Creative Commons license that bans commercial use and requires the user to release any modified works under this license.
Licensing start date:28.03.2021

Secondary language

Language:English
Title:Harmonised criteria for acceptable forest soil damage - verifying suitability among forestry professionals
Abstract:Generally applicable and professionally applied criteria for acceptable soil damage after forest operations are a prerequisite for efficient forest soil protection and objective control of the quality of forest operations. This research took the form of a survey conducted among forestry experts to examine the acceptability of the criteria proposed by Poje et al. (2019) on the basis of previous studies. The survey was conducted on the 35th Forestry Study Days Conference and involved 62 respondents from different institutions. The results of the survey showed that the harmonised criteria are stricter than the proposed criteria and that the assessments by individual indicators within the criteria vary between stakeholders. According to the proposed harmonised criteria, a density of 192 m/ha with skid trails and an additional 193 m/ha with harvester trails is allowed. The maximum rut depth in skid and harvester trails shall not exceed 30 cm and 20 cm, respectively. The maximum rut depth on 90% of the length of all harvester trails at the logging location shall not exceed 10 cm. Based on the results of other studies, the proposal for harmonised criteria also appears to be reasonable and appropriate from a technological, economic and environmental point of view. Before the harmonised criteria are introduced in practice, a method for assessing soil damage needs to be developed, in addition to on-site verification of the respective criteria and their possible reorientation.
Keywords:questionnaire, forest operations, soil damage, criteria for acceptable soil damage


Back