Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Gostota lesa - metode določanja in pomen pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva
Authors:Arnič, Domen (Author)
Humar, Miha (Author)
Kržišnik, Davor (Author)
Krajnc, Luka (Author)
Prislan, Peter (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Gostota lesa je fizikalna lastnost, ki je enostavno določljiva in nakazuje na številne druge lastnosti lesa in s tem tudi na njegovo uporabnost v lesno-predelovalni industriji, gradbeništvu ali energetiki. Ker je odvisna od vlažnosti ter poroznosti, se v stroki pojavljajo različne definicije gostot lesa, med katerimi je največkrat uporabljena gostota lesa v absolutno suhem stanju. Namen prispevka je predstavitev različnih načinov določanja gostote lesa ter pomen hitrega in natančnega določanje tega parametra kakovosti pri razvoju gozdno lesnega biogospodarstva. V stroki obstaja več neposrednih in posrednih metod določanja gostote; najbolj običajen in razširjen je volumetrični pristop, sledi postopek ocenjevanja gostote s penetrometrom, rezistografom, visokofrekvenčno denzitometrijo, rentgenskimi žarki, infrardečo spektroskopijo ter mikrovalovi. Les je surovina, ki ji bo v prihodnosti pomen še naraščal, saj je ključna za razvoj trajnostnega biogospodarstva. Natančno in pravočasno določanje gostote lesa bo omogočalo ustrezno razporejanje in usmerjanje tokov te surovine med posameznimi konvencionalnimi in novimi sektorji (področji rabe) in posledično bolj učinkovito in trajnostno rabo.
Keywords:lastnosti lesa, gostota lesa, rezistograf, penetrometer, rentgenska denzitometrija, visokofrekvenčna denzitometrija, gozdno lesno biogospodarstvo
Year of publishing:2021
COBISS_ID:57394691 Link is opened in a new window
UDC:630*812(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.124.1 Link is opened in a new window
Views:205
Downloads:133
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (2,07 MB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.124.1
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:P4-0107
Name:Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:J4-2541
Name:Vpliv podnebnih sprememb na dinamiko akumulacije lesne biomase bukve in smreke v Sloveniji in ovrednotenje s tem povezanih potencialov rasti biogospodarstva

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:V4-2017
Name:Izboljšanje konkurenčnosti slovenske gozdno-lesne verige v kontekstu podnebnih sprememb in prehoda v nizko-ogljično družbo

Licences

License:CC BY-SA 4.0, Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Description:This Creative Commons license is very similar to the regular Attribution license, but requires the release of all derivative works under this same license.
Licensing start date:28.03.2021

Secondary language

Language:English
Title:Wood density - determination methods and importance in the development of the forest-based bioeconomy
Abstract:Wood density is an important physical property that can be easily measured and is closely related to many other wood properties. Furthermore, wood density is a good indicator of the usability and applicability of wood in the wood processing, construction and energy industries. Because it is strongly dependent on moisture content and porosity, there are various definitions of wood density in the literature, among which the density measured on the basis of dry matter and volume is the most commonly used. The aim of this paper is to present different methods for wood density determination and the importance of collecting such data for the development of the forest-based bioeconomy. In practice, there are several direct and indirect methods of density measurement; in addition to the most basic volumetric approach, the density of wood can be measured by penetrometer, resistograph, high frequency densitometry, X-rays, near infrared spectroscopy and microwaves. Wood will continue to grow in importance, as it is one of the key raw materials for the transition to a sustainable bioeconomy. The accurate and timely determination of wood density allows for the appropriate distribution and direction of flows of this raw material between individual conventional and new sectors (areas of use) and thus its more efficient and sustainable use.
Keywords:wood properties, wood density, resistograph, penetrometer, X-ray densitometry, high frequency densitometry, forest-based bioeconomy


Back