Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Ovire in rešitve pri sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov
Authors:Stare, Darja (Author)
Grošelj, Petra (Author)
Pezdevšek Malovrh, Špela (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Pogoste ujme v zadnjih letih so velik izziv pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi in povečujejo aktivnost vseh deležnikov vzdolž gozdno-lesne verige. V prispevku smo naredili pregled literature o sanaciji v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov, s ciljem identificirati ovire, s katerimi se zasebni lastniki srečujejo pri sanaciji, in rešitve za hitrejšo in učinkovitejšo sanacijo. Po pregledu relevantne literature smo v končno analizo vključili 59 člankov in 25 zapisnikov dela koordinacijske skupine za sanacijo posledic vetroloma. Rezultati so pokazali, da se raziskovalci z identifikacijo ovir do sedaj še niso sistematično ukvarjali. Identificirali smo 51 ovir, ki smo jih razvrstili v 7 skupin, ter 68 rešitev, ki smo jih združili v 11 skupin. Največ raziskovalcev se je doslej ukvarjalo z ovirami iz skupine %Značilnosti zasebnih lastnikov gozdov% ter z rešitvami iz skupine %Sodelovanje med deležniki%. Nazadnje smo identificirane ovire povezali s primernimi rešitvami za sanacijo in ugotovili, da vse identificirane rešitve pomenijo rešitev za vsaj eno izmed ovir in da ima vsaka ovira vsaj eno rešitev. Raziskava je šele prvi, vendar pomemben korak pri spoznavanju dejavnikov odločanja za sanacijo in nadaljnje gospodarjenje v ujmah poškodovanih zasebnih gozdov.
Keywords:ujme, sanacija, zasebni gozdovi, lastniki gozdov, dejavniki odločanja
Year of publishing:2020
COBISS_ID:38885379 Link is opened in a new window
UDC:630*62+630*92+630*42/43(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.123.2 Link is opened in a new window
Views:2477
Downloads:885
Files:URL URL - Presentation file, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.123.2
.pdf PDF - Presentation file, download (1006,25 KB)
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:P4-0059
Name:Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Licences

License:CC BY-SA 4.0, Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Description:This Creative Commons license is very similar to the regular Attribution license, but requires the release of all derivative works under this same license.
Licensing start date:24.11.2020

Secondary language

Language:English
Title:Barriers and solutions in salvage logging in private forests damaged by natural disasters
Abstract:Frequent natural disasters in recent years have been a major challenge in private forest management and have led to increased activity among all stakeholders along the forest-wood chain. In this paper, we reviewed the literature on salvage logging in private forests damaged by natural disasters, with the aim of identifying the barriers that private forest owners face in salvaging and solutions for faster and more efficient salvaging. After reviewing the relevant literature, we included 59 articles and 25 reports in the final analysis. The results showed that researchers have not yet systematically addressed the identification of barriers. We identified 51 barriers, which we classified into 7 groups, and 68 solutions, which we classified into 11 groups. Most researchers have dealt with barriers from the %Characteristics of private forest owners% group and solutions from the %Stakeholder Cooperation% group. Finally, we associated the identified barriers with appropriate salvaging solutions and found that all identified solutions represent a solution for at least one of the barriers and that each barrier has at least one solution. The research represents the first, but important, step in identifying the decision-making factors for salvaging in private forests damaged by natural disasters.
Keywords:natural disasters, salvaging, private forests, forest owners, decision-making factors


Back