Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Uspevanje omorike (Picea omorika (Pančić) Purk.) v generativnem semenskem nasadu Počivalnik pri Postojni
Authors:Bambič, Sebastian (Author)
Jarni, Kristjan (Author)
Božič, Gregor (Author)
Brus, Robert (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Omorika (Picea omorika (Pančić) Purk.) je endemična drevesna vrsta z Balkanskega polotoka, ki dobro uspeva tudi v Sloveniji in bi bila na nekaterih rastiščih v manjših deležih lahko zanimiva alternativa navadni smreki (Picea abies (L.) Karst.). Raziskavo smo opravili v nasadu omorike pod vrhom hriba Počivalnik med Uncem in Postojno. Drevesa so bila posajena leta 1988 in so zdaj v fazi drogovnjaka. Izmerili smo jim prsni premer in ocenili zdravstveno stanje. Izračunali smo deleže dreves različnih zdravstvenih stanj za posamezne provenience in fenotipe, izdelali model nasada, napravili analizo variance in post hoc test. Ugotovili smo, da imajo provenience velik vpliv na vitalnost dreves, ne pa tudi na debelinski prirastek. Vitalnost dreves se prav tako razlikuje med posameznimi fenotipi. Korelacijo med fenotipi in prsnimi premeri smo potrdili pri dveh od petih fenotipov (B; tip 'semidichotomy', C; tip 'serbica'). Vpliv fenotipa na debelinski prirastek je v različnih proveniencah različen. Glede na našo raziskavo bi bil ob morebitni uporabi za Dinarski kras v Sloveniji najprimernejši semenski material provenience Šargan, najprimernejša fenotipa pa C (tip 'serbica') in F (tip 'argentea'), oba sicer najbolj zaželena tudi v hortikulturi.
Keywords:Picea omorika, provenienca, fenotip, vitalnost, ujma, pogozdovanje
Year of publishing:2020
COBISS_ID:37851907 Link is opened in a new window
UDC:630* 17:630*18+630*23(497.4Postojna)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.123.1 Link is opened in a new window
Views:2557
Downloads:861
Files:URL URL - Presentation file, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.123.1
.pdf PDF - Presentation file, download (2,47 MB)
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Funding Programme:CRP
Project no.:V4-1818
Name:Uporabnost ameriške duglazije in drugih tujerodnih drevesnih vrst pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo v Sloveniji

Licences

License:CC BY-SA 4.0, Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Description:This Creative Commons license is very similar to the regular Attribution license, but requires the release of all derivative works under this same license.
Licensing start date:18.11.2020

Secondary language

Language:English
Title:The success of Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) in the Počivalnik generative seed plantation near Postojna
Abstract:Serbian spruce (Picea omorika (Pančić) Purk.) is an endemic tree species from the Balkan Peninsula. The species also thrives in Slovenia and would be an interesting minority alternative to Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on some sites. This study was carried out in a Serbian spruce plantation below Počivalnik hill, between Unec and Postojna. The trees were planted in 1988 and are currently classified as a pole stand. We measured the diameters of the trees and systematically evaluated the vitality of each tree throughout the plantation. Data processing consisted of calculating the percentage of trees of each health status for each provenance and phenotype present in the plantation, creating a plantation model, and performing an analysis of variance and Tukey%s post-hoc test. We found that provenance has a significant effect on the vitality of trees but not on tree diameter. Phenotype affects both the vitality of trees and tree diameter. The correlation between phenotype and tree diameter is significant within phenotypes B (type %semidichotomy%) and C (type %serbica%). Also, the impact of phenotype on diameter increment varies between the different provenances. According to our investigations, the most suitable seed material for the Dinaric karst region of Slovenia is from the Šargan provenance (read Shargan). In terms of phenotype, types C (%serbica%) and F (%argentea%) seem to be the most suitable. They are also the most desirable for horticultural use.
Keywords:Picea omorika, provenance, phenotype, vitality, natural disaster, reforestation


Back