Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Živeti s podlubniki : trajnostno upravljanje gozdov v Evropi
Authors:Jurc, Maja (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.02 - Review Article
Organisation:Logo ZGDS - Zveza gozdarskih društev Slovenije
Abstract:Gozdovi pokrivajo več kot 31 odstotkov kopnega, evropski gozdovi, skupaj z ruskimi, pa 44,3 odstotka površine Evrazije. Že stoletja gozdovi zagotavljajo človeštvu bistvene ekosistemske storitve in ekonomske dobičke. Vrednosti gozdov vedno bolj ogrožajo ekstremni dogodki, kot so suša, orkanski veter ter podlubniki. Prav tako so nekatere prejšnje prakse upravljanja z gozdovi pomembno povečale njihovo ranljivost. Tako so v minulem stoletju zaradi relativno hitre rasti in dobrih lastnosti lesa sadili navadno smreko (Picea abies) v monokulturah v nižinskih območjih, zunaj njenega naravnega areala. Nastala so velika območja tako imenovanih sekundarnih gozdov, v katerih pešajo zdravje, vitalnost in odpornost smreke in njeni sestoji so izredno občutljivi za številne motnje, med katerimi so najpomembnejši smrekovi podlubniki (predvsem Ips typographus). Namen prispevka je pomoč nacionalnim oblikovalcem politik razumeti zapletene vloge, ki jih imajo podlubniki v gozdovih, in predstaviti najpomembnejše znanstvene podlage za gozdno politiko in različne možnosti upravljanja s podlubniki v evropskih gozdovih.
Keywords:podlubniki, gozdovi, trajnostno gospodarjenje, strategije, ukrepi, Evropa
Year of publishing:2020
COBISS_ID:36838915 Link is opened in a new window
UDC:630*45:630*62
ISSN on article:0017-2723
OceCobissID:3736834 Link is opened in a new window
Views:881
Downloads:279
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (364,16 KB)
 
Journal:Gozd. vestn.
Zveza gozdarskih društev Slovenije
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Living with Bark beetles : sustainable forest management in Europe
Abstract:Forests cover more than 31 percent of the world%s land area, European forests, together with the Russian ones, 44.3 percent of Eurasia. Forests have provided human societies with essential ecosystem services and economic values for centuries. These values are increasingly threatened by extreme events such as drought, hurricane wind and bark beetles. Also, some past forest management practices have significantly increased the vulnerability of Europe%s forests. Thus, in the past century, due to the relatively rapid growth and good properties of wood, Norway spruce (Picea abies) has been planted in monocultures in lowland areas, outside its native range. Large areas of the so-called secondary forests have been created, where the waning health, vitality and resistance of the Norway spruce led to several disorders, among which the most important are spruce bark beetles (mainly Ips typographus). The purpose of this paper is to help national policy makers understand the complex roles bark beetles play in forests and to present the most important scientific basis for forest policy and different options for bark beetle management in Europe%s forests.
Keywords:bark beetles, forests, sustainable management, strategies, actions, Europe


Back