Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Prevalence of and factors associated with healthcare-associated infections in Slovenian acute care hospitals : results of the third national survey
Authors:Tomič, Viktorija (With a unit linked name)
Klavs, Irena (Author)
Serdt, Mojca (Author)
Korošec, Aleš (Author)
Lejko-Zupanc, Tatjana (Author)
Pečavar, Blaž (Author)
Language:English
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo UKPBAG - University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik
Abstract:Introduction. In the third Slovenian national healthcare-associated infections (HAIs) prevalence survey, conducted within the European point prevalence survey of HAIs and antimicrobial use in acute care hospitals, we estimated the prevalence of all types of HAIs and identified factors associated with them. Methods. Patients were enrolled into a one-day cross-sectional study in November 2017. Descriptive analyses were performed to describe the characteristics of patients, their exposure to invasive procedures and the prevalence of different types of HAIs. Univariate and multivariate analyses of association of having at least one HAI with possible risk factors were performed to identify risk factors. Results. Among 5,743 patients, 4.4% had at least one HAI and an additional 2.2% were still treated for HAIs on the day of the survey, with a prevalence of HAIs of 6.6%. The prevalence of pneumoniae was the highest (1.8%), followed by surgical site infections (1.5%) and urinary tract infections (1.2%). Prevalence of blood stream infections was 0.3%. In intensive care units (ICUs), the prevalence of patients with at least one HAI was 30.6%. Factors associated with HAIs included central vascular catheter (adjusted odds ratio [aOR] 4.1; 95% confidence intervals [CI]: 3.1–5.4), peripheral vascular catheter (aOR 3.0; 95% CI: 2.3–3.9), urinary catheter (aOR 1.8; 95% CI: 1.4–2.3). Conclusions. The prevalence of HAIs in Slovenian acute care hospitals in 2017 was substantial, especially in ICUs. HAIs prevention and control is an important public health priority. National surveillance of HAIs in ICUs should be developed to support evidence-based prevention and control.
Keywords:healthcare-associated infections, prevalence, survey, risk factors, Slovenia
Year of publishing:2019
Publisher:Nacionalni inštitut za javno zdravje
Source:Slovenija
COBISS_ID:4446181 Link is opened in a new window
UDC:614
ISSN on article:0351-0026
OceCobissID:3287810 Link is opened in a new window
DOI:10.2478/sjph-2019-0008 Link is opened in a new window
Note:Besedilo v angl.; sodelavci pri raziskavi so člani skupine SNHPS III Network;
Views:1034
Downloads:438
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (255,15 KB)
URL URL - Source URL, visit https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/58/2/article-p62.xml
 
Journal:Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Rights:© 2019 National Institute of Public Health, Slovenia
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY-NC-ND 3.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Description:You are free to reproduce and redistribute the material in any medium or format. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. You may not use the material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material. You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Licensing start date:26.03.2019

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Prevalenca in dejavniki, povezani z bolnišničnimi okužbami v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo : rezultati tretje nacionalne presečne raziskave
Abstract:Izhodišča. Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (BO) je potekala v okviru evropske presečne raziskave okužb, povezanih z zdravstvom in uporabe protimikrobnih zdravil v bolnišnicah za akutno oskrbo. Naši cilji so bili oceniti prevalenco vseh vrst BO in opredeliti dejavnike, ki so povezani z BO. Metode. V enodnevno presečno raziskavo smo vključili vse bolnike, ki so bili na izbrani dan v novembru 2017 zdravljeni v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo. Z deskriptivnimi analizami smo opisali značilnosti bolnikov, izpostavljenost invazivnim posegom in ocenili prevalenco različnih vrst BO. Z univariatnimi in multivariatnimi analizami povezanosti BO z možnimi dejavniki tveganja smo opredelili dejavnike tveganja. Rezultati. Na dan raziskave je imelo BO 4,4 % (95 % interval zaupanja (IZ): 3,9 %–4,9 %) bolnikov in dodatnih 2,2 % (95% IZ: 1,8 %–2,6 %) bolnikov je bilo še vedno zdravljenih zaradi BO, torej je imelo BO 6,6 % (95% IZ: 6,0 %–7,3 %) bolnikov oziroma je bila prevalenca BO 6,6 %. Na 100 bolnikov je bilo 7,1 epizod BO, ker so nekateri bolniki imeli več kot eno epizodo. Najvišja je bila prevalenca pljučnic (1,8 %), sledile so okužbe kirurške rane (1,5 %) in okužbe sečil (1,2 %). Prevalenca okužb krvi je bila 0,3 %. Delež bolnikov z vsaj eno BO je bil najvišji v enotah za intenzivno zdravljenje (30,6 %). Na 100 bolnikov v enotah za intenzivno zdravljenje je bilo 38,3 epizod BO. V primerjavi z bolniki brez različnih invazivnih posegov so imeli bolniki s centralnim žilnim katetrom 4,1-krat višji obet BO (prilagojeno razmerje obetov (pRO) 4,1; 95 % interval zaupanja (IZ): 3,1–5,4), bolniki s perifernim žilnim katetrom 3,0-krat višji obet BO (pRO 3,0; 95 % IZ: 2,3–3,9), bolniki z urinskim katetrom 1,8-krat višji obet BO (pRO 1,8; 95 % IZ: 1,4–2,3) in bolniki z operacijo v času hospitalizacije 1,6-krat višji obet BO (pRO 1,6; 95% IZ: 1,2–2,0). Zaključki. Prevalenca BO v slovenskih bolnišnicah za akutno oskrbo je bila v letu 2017 precejšnja. Predvsem je bila visoka v enotah za intenzivno zdravljenje. Preprečevanje in obvladovanje BO je pomembna javnozdravstvena prednostna naloga. Za preprečevanje in obvladovanje BO, ki temelji na dokazih, je treba vzpostaviti nacionalno epidemiološko spremljanje BO tudi v enotah za intenzivno zdravljenje.
Keywords:z zdravstvom povezane okužbe, prevalenca, presečna raziskava, dejavniki tveganja, Slovenija


Back