Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Robinija (Robinia pseudoacacia L.) v Beli krajini: razširjenost, priraščanje, pomlajevanje in upravljanje
Authors:Bahor, Blaž (Author)
Klopčič, Matija (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Raziskovali smo razširjenost, priraščanje in pomlajevanje robinije v Beli krajini. Uporabili smo podatke Zavoda za gozdove Slovenije, del podatkov o pomlajevanju smo dodatno posneli. S podatki o gozdnih sestojih smo izračunali delež robinije v lesni zalogi in izdelali karto razširjenosti robinije ter karto površin, pomlajenih z robinijo. Debelinski in volumenski prirastek robinij smo izračunali s pomočjo podatkov s stalnih vzorčnih ploskev ter ju primerjali s prirastki drugih drevesnih vrst. S terensko pridobljenimi podatki smo analizirali pomladek na naključno izbranih stalnih vzorčnih ploskvah. Ugotovili smo, da se robinija pojavlja na 6,6 % gozdne površine, obilneje ob gozdnih robovih zunaj strnjenih gozdnih kompleksov. Lesna zaloga robinije sestavlja 3,5 % celotne lesne zaloge gozdov. Debelinski in volumenski prirastek robinije je višji od prirastka večine drevesnih vrst, s katerimi se najpogosteje pojavlja v sestojih. V prihodnosti je pričakovati nadaljnje širjenje robinije, zato jo je treba ustrezno upoštevati pri gospodarjenju z gozdovi.
Keywords:robinija, razširjenost, priraščanje, pomlajevanje, Bela krajina
Year of publishing:2019
COBISS_ID:5568422 Link is opened in a new window
UDC:630*17+630*18:630*22(497.434)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.120.2 Link is opened in a new window
Views:3642
Downloads:1356
Files:URL URL - Presentation file, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.120.2
.pdf PDF - Presentation file, download (2,37 MB)
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Black locust (Robinia pseudoacacia L.) in Bela krajina : distribution, growth, regeneration and management
Abstract:We studied the distribution, growth and regeneration of black locust in Bela krajina. We used Slovenia Forest Service data and additionally recorded data on regeneration. Data from the forest stand level were used to calculate the share of black locust in the stand volume and to develop distribution and regeneration maps. The radial and volume increment of black locust trees were calculated using individual tree data from permanent sample plots and compared to those of other frequent tree species. Regeneration was analyzed in detail using regeneration data obtained on randomly selected permanent sample plots. Black locust occurs on 6.6 % of the forest area in Bela krajina and is more abundant along forest edges outside of larger contiguous forest areas. The stand volume of black locust represents 3.5 % of the total stand volume. The radial and volume increment of black locust is higher than those of most other tree species commonly occurring with black locust in the stands. Black locust is expected to continue to expand in the future and should therefore be taken into account in forest management.
Keywords:black locust, distribution, growth, regeneration, Bela krajina


Back