Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "author" (Skudnik Mitja) .

11 - 20 / 111
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
Growing stock monitoring by European National Forest Inventories : historical origins, current methods and harmonisation
Thomas Gschwantner, Iciar Alberdi, Sébastien Bauwens, Susann Bender, Dragan Borota, Michal Bošela, Olivier Bouriaud, Johannes Breidenbach, Janis Donis, Christoph Fischer, Mitja Skudnik, 2022, original scientific article

Abstract: Wood resources have been essential for human welfare throughout history. Also nowadays, the volume of growing stock (GS) is considered one of the most important forest attributes monitored by National Forest Inventories (NFIs) to inform policy decisions and forest management planning. The origins of forest inventories closely relate to times of early wood shortage in Europe causing the need to explore and plan the utilisation of GS in the catchment areas of mines, saltworks and settlements. Over time, forest surveys became more detailed and their scope turned to larger areas, although they were still conceived as stand-wise inventories. In the 1920s, the first sample-based NFIs were introduced in the northern European countries. Since the earliest beginnings, GS monitoring approaches have considerably evolved. Current NFI methods differ due to country-specific conditions, inventory traditions, and information needs. Consequently, GS estimates were lacking international comparability and were therefore subject to recent harmonisation efforts to meet the increasing demand for consistent forest resource information at European level. As primary large-area monitoring programmes in most European countries, NFIs assess a multitude of variables, describing various aspects of sustainable forest management, including for example wood supply, carbon sequestration, and biodiversity. Many of these contemporary subject matters involve considerations about GS and its changes, at different geographic levels and time frames from past to future developments according to scenario simulations. Due to its historical, continued and currently increasing importance, we provide an up-to-date review focussing on large-area GS monitoring where we i) describe the origins and historical development of European NFIs, ii) address the terminology and present GS definitions of NFIs, iii) summarise the current methods of 23 European NFIs including sampling methods, tree measurements, volume models, estimators, uncertainty components, and the use of air- and space-borne data sources, iv) present the recent progress in NFI harmonisation in Europe, and v) provide an outlook under changing climate and forest-based bioeconomy objectives.
Keywords: forest history, natural resources, sustainability, timber volume, sampling, remote sensing, bioeconomy, climate change
Published in DiRROS: 14.12.2021; Views: 295; Downloads: 162
.pdf Full text (17,73 MB)
This document has many files! More...

12.
Environmental signals in Quercus robur L. tree-ring widths and [delta]13C
Polona Hafner, Jožica Gričar, Mitja Skudnik, Tom Levanič, 2015, published scientific conference contribution abstract

Published in DiRROS: 03.11.2021; Views: 220; Downloads: 88
.pdf Full text (1,05 MB)

13.
Aktivni lastniki gozdov in njihov prispevek k prehodu v brezogljično družbo
Mitja Skudnik, Polona Hafner, 2021, preface, afterword

Published in DiRROS: 26.10.2021; Views: 332; Downloads: 117
.pdf Full text (423,00 KB)

14.
15.
Upravljanje z mestnimi gozdovi za boljšo kakovost bivanja v mestih
Mitja Skudnik, Polona Hafner, 2021, preface, afterword

Published in DiRROS: 02.08.2021; Views: 533; Downloads: 166
.pdf Full text (45,01 KB)

16.
V Sloveniji se povečuje osutost bukove krošnje
Nikica Ogris, Mitja Skudnik, 2021, original scientific article

Abstract: V zadnjem času po vsej Sloveniji opažamo hiranje navadne bukve (Fagus sylvatica L.). Cilj prispevka je predstaviti dolgoročen trend osutosti krošnje navadne bukve v Sloveniji in pojasniti delež osutosti bukove krošnje s pomočjo podatkov iz popisa povzročiteljev poškodb v okviru vsakoletnega popisa razvrednotenja in poškodovanosti gozdov. Pri tem smo uporabili podatkovno zbirko o spremljanju osutosti in poškodovanosti dreves na M6 stalnih vzorčnih ploskvah (Nivo I) na sistematični mreži 16 % 16 km v obdobju 1993%2020. Rezultati kažejo, da se je povprečna osutost bukove krošnje od leta 1993 do 2020 povečala iz 13,9 % na 32,2 %. Dolgoročen linearen trend je pokazal, da se je povprečna osutost bukove krošnje povečala za 0,63 % na leto. Za trend povprečne osutosti bukve je bilo prelomno izjemno sušno leto 2003, ko se je trend osutosti povečal iz 0,61 % na 0,94 % na leto. Trend večanja osutosti bukve smo zaznali na vseh obravnavanih lokacijah. Ugotovili smo, da se povprečna osutost bukve hitreje veča na jugu in zahodu države. Katastrofalen žledolom leta 2014 je povzročil drastično spremembo povzročiteljev osutosti bukve. V obdobju pred žledolomom leta 2014 so osutost bukove krošnje najbolje pojasnjevale poškodbe zaradi žuželk. Po žledolomu leta 2014 so se povečale poškodbe bukve zaradi žleda, gliv, neposrednih človekovih vplivov (obsežne sanacije žledoloma) in drugih dejavnikov. Žledolom je na bukovih gozdovih pustil trajne posledice, saj so poškodbe zaradi žleda in posledično sanacije vidne še dandanes, kar je razvidno tudi iz popisa povzročiteljev poškodb bukve. V zadnjih dveh letih, 2019%2020, so glive najpomembnejše povzročiteljice poškodb bukve. Po letu 2014 pa se je zmanjšala poškodovanost bukve zaradi žuželk. Natančnih vzrokov za splošno slabšanje zdravstvenega stanja bukve po vsej Sloveniji še ne poznamo.
Keywords: Fagus sylvatica, bukev, osutost krošnje, poškodovanost, podnebne spremembe, žledolom, suša
Published in DiRROS: 02.08.2021; Views: 656; Downloads: 212
.pdf Full text (462,16 KB)

17.
18.
19.
Stanje in spremembe slovenskih gozdov v zadnjih dveh desetletjih - rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov
Mitja Skudnik, Jernej Jevšenak, Aleš Poljanec, Gal Kušar, 2021, original scientific article

Abstract: V prispevku so predstavljeni rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE), ki je na sistematični mreži trajnih vzorčnih ploskev (4 km x 4 km) prek celotne Slovenije potekal v letih 2000, 2007, 2012 in 2018. Predstavljeni so osnovni znaki o stanju (lesna zaloga in volumen odmrlih lesnih kosov) in spremembah (prirastek, posek, volumen novih sušic) slovenskih gozdov. Lesna zaloga merskega drevja se je med letoma 2000 in 2012 povečala iz 299 na 334 m3 ha-1. V letu 2018 je bila ocena za povprečno lesno zalogo 330 m3 ha-1. Vzorčna napaka ocene lesne zaloge je znašala od 4 do 5 %. Med letoma 2012 in 2018 se je predvsem zmanjšala lesna zaloga iglavcev, in sicer iz 156 na 144 m3 ha-1. Poglavitni razlog je bil povečan posek, ki je bil posledica številnih ujm in gradacij podlubnikov. Tako se je povečal posek, in sicer iz 4,3 v obdobju 2007/12 na 6.3 m3 ha-1 leto v obdobju 2012/18. K povečanemu poseku večinski delež prispevajo iglavci. V zadnjem obdobju je bil bruto prirastek z vrastjo in prirastkom posekanih dreves ocenjen na 7,9 m3 ha-1 leto. Ocena volumna odmrlih lesnih kosov za leto 2018 je znašala 24 m3 ha-1. V prispevku je podrobno predstavljena tudi metodologija izračunov ocen povprečij na podlagi sistematičnega vzorčenja. Podatki MGGE so bili uporabljeni predvsem za potrebe mednarodnega poročanja o stanju in razvoju slovenskih gozdov ter v omejenem obsegu tudi za nacionalno poročanje o trajnostnem razvoju slovenskih gozdov. Prednost vzpostavljenega sistema je mednarodno usklajena metodologija popisa na sistematični mreži ploskev preko celotne države. Trenutni sistem ima tudi določene omejitve, in sicer malo vzorčnih ploskev, kar vodi v večjo vzorčno napako pri izračunih nekaterih dendrometrijskih kazalnikov. V letu 2020 smo sistem MGGE nadgradili v kontinuiran panelni sistem, katerega osnova bodo nove trajne vzorčne ploskve na neuravnani sistematični mreži gostote 2 km x 2 km, kar je dobro izhodišče za uvedbo Nacionalne gozdne inventure (NGI) v Sloveniji.
Keywords: monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov, lesna zaloga, prirastek, mortaliteta, odmrla biomasa, posek, sušice
Published in DiRROS: 12.07.2021; Views: 653; Downloads: 290
.pdf Full text (686,93 KB)

20.
Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju
Mitja Skudnik, Polona Hafner, 2021, preface, afterword

Published in DiRROS: 17.05.2021; Views: 532; Downloads: 207
.pdf Full text (44,36 KB)

Search done in 0.57 sec.
Back to top