Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "keywords" (redčenje) .

1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
MORSE – simulator razvoja gozdnih sestojev
Andrej Bončina, Hana Štraus, 2022, original scientific article

Abstract: V prispevku je predstavljen sestojni simulator MORSE (MOdel Razvoja SEstojev), ki omogoča simuliranje razvoja enomernih mešanih sestojev na ravni posameznih sestojev in večji prostorski ravni. Zgrajen je iz treh modulov, ki obravnavajo rast, mortaliteto in ukrepanje (redčenje in obnova). Regresijski model razvoja dominantnega premera sestojev je temeljni algoritem, izdelan na podlagi empiričnih podatkov. Za zagon simulatorja so potrebni vhodni podatki o sestojnih in rastiščnih znakih, ki so preprosto določljivi. MORSE simulira razvoj sestojev za obdobje dvesto let glede na upravljavske odločitve o redčenju (jakost, pogostnost, zvrst, pospeševanje drevesnih vrst) in obnovi (ciljne velikosti, pomladitvena doba, čas in jakost pomladitvenih sečenj, pomladitveni cilj). Mogoča sta dva načina določanja režima redčenj: i) eksplicitna določitev terminov in jakosti redčenj in ii) posredna glede na primerjavo dejanske in optimalne temeljnice sestoja. Razvoj sestojnih znakov za opredeljeno obdobje je prikazan grafično in v preglednicah. Za isto obdobje so navedeni parametri poseka in mortalitete drevja. MORSE je sedaj v fazi preverjanja na sestojni ravni, potem sledi razvoj simulatorja na večji prostorski ravni. V prispevku so prikazane variante razvoja testnega sestoja glede na različno ukrepanje.
Keywords: modeliranje, rast, mortaliteta, redčenje, obnova, dominantni premer, gozdnogospodarsko načrtovanje
Published in DiRROS: 22.12.2022; Views: 204; Downloads: 63
.pdf Full text (727,31 KB)

2.
3.
Strojno redčenje mlajših sestojev
Urban Žitko, Nike Krajnc, Matevž Triplat, Tina Jemec, 2021, professional article

Keywords: strojno redčenje, mladi sestoji, projekt Net4Forest, praktični poskusi
Published in DiRROS: 12.11.2022; Views: 155; Downloads: 46
.pdf Full text (6,17 MB)

4.
Tehnike redčenja mlajših razvojnih faz
Tina Jemec, 2020, professional article

Keywords: redčenje, nega gozda, projekt SMALLWOOD, mlajše razvojne faze, pasovno redčenje
Published in DiRROS: 16.09.2022; Views: 259; Downloads: 62
.pdf Full text (1,95 MB)

5.
Redčenje gozdov po švedsko v Sloveniji
Matevž Triplat, Nike Krajnc, Tina Jemec, Urban Žitko, Mirko Baša, 2020, professional article

Keywords: sečnja, Smallwood, redčenje, stroj za sečnjo, gozdarstvo, gozdovi, letvenjak, strojna sečnja
Published in DiRROS: 16.09.2022; Views: 244; Downloads: 55
.pdf Full text (2,78 MB)

6.
Terenski poskusi Smallwood : januar 2020
Urban Žitko, 2020, professional article

Keywords: sečnja, Smallwood, redčenje, stroj za sečnjo, gozdarstvo, gozdovi, letvenjak
Published in DiRROS: 16.09.2022; Views: 211; Downloads: 59
.pdf Full text (2,06 MB)

7.
Sodobna izhodišča redčenj : povezovanje načel izbiralnega redčenja, situacijskega redčenja, redčenja šopov in skupin ter redčenja spremenljive gostote
Jurij Diaci, Dušan Roženbergar, Gal Fidej, Domen Arnič, 2021, professional article

Abstract: V Evropi so razširjeni različni načini redčenj, ki so delno odgovor na različne cilje gospodarjenja; delno so posledica tradicije in različnih kulturnih okolij. S spremembami v okolju in zaostrovanjem družbeno-ekonomskih razmer ter splošnim nazadovanjem nege gozdov postajajo odločitve o najprimernejšim načinu in intenzivnosti redčenj vse pomembnejše. V prispevku primerjamo situacijsko redčenje, redčenje šopov in skupin, redčenje spremenljive gostote in pri nas ustaljeno izbiralno redčenje. Navajamo usmeritve, kako redčenja kombinirati ter kako izbrati primeren način in program redčenj. Na temelju sinteze dosedanjih raziskav izpostavljamo, da so za utemeljeno izboljšanje načinov redčenj pomembni poskusi v naravi.
Keywords: gojenje gozdov, nega gozda, redčenje, racionalizacija, stabilnost sestoja, porazdelitev izbrancev
Published in DiRROS: 29.10.2021; Views: 865; Downloads: 285
.pdf Full text (572,76 KB)

8.
9.
Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini
Domen Arnič, Janez Krč, Jurij Diaci, 2018, original scientific article

Abstract: Nazadovanje opravljanja nege ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba proučiti možnosti izboljševanja ustaljenih načinov nege. S tem namenom smo v bukovih letvenjakih na območju Menine naredili primerjalno raziskavo med izbiralnim redčenjem in situacijskim. Postavili smo osem raziskovalnih ploskev, po štiri za vsak način redčenja. Naredili smo analize mešanosti, gostot in plastovitosti sestojev, odkazil, popisov izbrancev ter ciljnih dreves, časovno študijo in oceno težavnosti dela s pomočjo merilnika srčnega utripa. Ugotovili smo, da v rasti in globini krošenj svetloljubne drevesne vrste zaostajajo za bukvijo. Pri situacijskem redčenju sta bili značilno manjši poraba časa za posek ter poraba goriva in maziva. Poraba časa na konkurenta je bila med načinoma primerljiva. Težavnost dela se med načinoma redčenj ni razlikovala.
Keywords: nega mladega gozda, situacijska nega, situacijsko redčenje, izbiralno redčenje, racionalizacija
Published in DiRROS: 07.03.2018; Views: 2887; Downloads: 686
.pdf Full text (303,08 KB)

10.
Vpliv velikosti rastnega prostora na rast smreke v mlajših zunajgozdnih nasadih
Janez Božič, Lado Eleršek, 1991, original scientific article

Keywords: smreke, rast, lesni nasadi, rastni prostor, Picea abies, prirastek, izbiralno redčenje
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4064; Downloads: 1787
.pdf Full text (861,40 KB)

Search done in 0.68 sec.
Back to top