Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "keywords" (funkcije gozdov) .

1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Predlogi za kartiranje izbranih skupin gozdnih funkcij in njihovo podporo z izbranimi gozdnogospodarskimi ukrepi
Janez Pirnat, 2023, review article

Abstract: Za skupine ekoloških in socialnih funkcij gozdov smo kritično ocenili, kako posamezne funkcije na 1. stopnji poudarjenosti določajo način gospodarjenja. Za vse navedene funkcije smo pregledali slovensko znanstveno literaturo s področja gojenja gozdov, prirastoslovja, naravovarstva ter vire iz zakonodaje, ki vplivajo na funkcije gozdov, potem pa pripravili svoj predlog, kako ocenjevati funkcije v prihodnje. Predlagamo posodobljen sistem ocenjevanja in kartiranja poudarjenih funkcij gozdov in poudarjeno sonaravno gospodarjenje v teh gozdovih.
Keywords: funkcije gozdov, gojitveni ukrepi, kartiranje funkcij, stopnje poudarjenosti
Published in DiRROS: 30.11.2023; Views: 654; Downloads: 158
.pdf Full text (878,12 KB)

2.
Začetek projekta MyGardenOfTrees v Sloveniji
Boris Rantaša, 2023, popular article

Keywords: ukrepi za prilagajanje gozdov, funkcije gozdov, MyGardenOfTrees, gozdarski projekti
Published in DiRROS: 14.11.2023; Views: 393; Downloads: 84
.pdf Full text (306,52 KB)

3.
O vlogah gozda in gozdarjev
Živan Veselič, 2022, popular article

Keywords: funkcije gozdov, pomen gozdov
Published in DiRROS: 08.03.2022; Views: 823; Downloads: 198
.pdf Full text (46,66 KB)

4.
Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček za ovrednotenje klimatske in zaščitne funkcije primestnih gozdov
David Hladnik, Andrej Kobler, Janez Pirnat, 2020, original scientific article

Abstract: V prispevku podajamo razširjen povzetek iz članka, objavljenega v reviji Forests z naslovom Evaluation of forest edge structure and stability in peri-urban forests (Hladnik in sod., 2020). Dodali smo predloge o prenovi varovalne, zaščitne in klimatske funkcije gozdov ter predloge ukrepov, ki izhajajo iz izsledkov raziskave gozdnih robov. Analizirali smo vertikalno zgradbo gozdnih robov in opozorili na pomen dimenzijskega razmerja dreves h/d na gozdnih robovih primestnih gozdnih zaplat ob Ljubljani, kjer ob pozidanih zemljiščih prevladujejo visoki in strmi gozdni robovi. Predstavili smo preprosto metodologijo, na podlagi katere je mogoče z metodami daljinskega zbiranja podatkov zasnovati monitoring primestnih gozdnih površin in gozdnih robov.
Keywords: funkcije gozdov, stabilnost gozdnega roba, gozdni rob, zgradba gozdnega roba, LiDAR, urbani gozdovi
Published in DiRROS: 09.06.2020; Views: 2309; Downloads: 753
.pdf Full text (296,57 KB)

5.
Pomembnost mestnih in primestnih gozdov v času izrednih razmer
Mitja Skudnik, Polona Hafner, 2020, preface, editorial, afterword

Keywords: epidemija covid 19, izredne razmere, funkcije gozdov
Published in DiRROS: 02.05.2020; Views: 2412; Downloads: 628
.pdf Full text (44,78 KB)

6.
Izobraževalna in turistična vloga gozdov za trajnostni razvoj
Jože Prah, 2019, popular article

Keywords: turizem, gozdarstvo, funkcije gozdov, ekosistemske storitve
Published in DiRROS: 20.12.2019; Views: 2437; Downloads: 627
.pdf Full text (137,08 KB)

7.
Naj tematska pot 2018
Jože Prah, 2019, popular article

Keywords: tematske poti, gozdne poti, gozdovi, turizem, funkcije gozdov
Published in DiRROS: 20.03.2019; Views: 3123; Downloads: 801
.pdf Full text (258,26 KB)

8.
Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva
Tina Simončič, Andrej Bončina, 2018, original scientific article

Abstract: Namen raziskave je ugotoviti mnenje slovenske javnosti o pomenu gozdov in gospodarjenju z gozdovi in pri tem preveriti, pri katerih vsebinah so mnenja lastnikov in nelastnikov gozdov različna. Anketirali smo 1014 naključno izbranih polnoletnih državljanov RS proporcionalno glede na statistične regije. Vprašalnik je obsegal 10 sklopov ter 74 trditev zaprtega tipa s petstopenjsko Likertovo lestvico. Za prebivalce Slovenije so najpomembnejše okoljske funkcije, sledijo lesnoprizvodna in zaščitna funkcija, socialne funkcije, najmanj pomembni sta nabiralništvo in lovnogospodarska funkcija. Več kot 90 % anketiranih meni, da so gozdovi hkrati pomembni za različne funkcije. 74 % javnosti podpira prost dostop v gozdove, 60 % pa pravico prebivalcev do nabiranja gozdnih sadežev. Največ anketiranih meni, da naj država nameni več sredstev za okoljske funkcije. Z diskriminantno analizo smo ugotovili, da na razvrščanje na lastnike in nelastnike najbolj vplivajo mnenja o prostem dostopu do gozda in pomenu gozdov za rekreacijo.
Keywords: gospodarjenje z gozdovi, funkcije gozdov, javna anketa, vrednost gozdov, gozdarska politika, nelastniki gozdov, lastniki gozdov
Published in DiRROS: 04.02.2019; Views: 5692; Downloads: 3414
.pdf Full text (1,18 MB)
This document has many files! More...

9.
Gozd v Valvasorjevi Slavi vojvodine kranjske
Špela Hrast, Gregor Torkar, 2017, original scientific article

Abstract: Z gozdom povezujemo veliko število vlog in funkcij, ki se lahko s časom in prostorom spreminjajo ter tako nosijo pomembne informacije o dojemanju in odnosu do gozda tako posameznika kot družbe. Analizirali smo Valvasorjevo prepoznavanje vlog in funkcij gozda preko vsebinske analize Slave vojvodine Kranjske. Ugotovili smo, da lahko v njej prepoznamo enajst od sedemnajstih različnih funkcij gozda, kar priča o avtorjevem širokem dojemanju gozdov. Valvasorju lahko pripišemo tudi dobro prepoznavanje vrstne pestrosti gozdov Kranjske. Prepoznamo lahko 25 različnih lesnatih rastlin, pri čemer so najpogosteje omenjeni predstavniki rodov bukve, smreke, hrasta, kostanja in jelke. Omenja tudi 78 različnih gozdnih vrst ali skupin živali. Pri tem nevretenčarjem pripisuje manjšo pomembnost kot vretenčarjem. Vendar mu niso enako pomembni vsi vretenčarji, ampak predvsem predstavniki ptic in sesalcev, ki jih povezuje z lovom ali lepim petjem.
Keywords: ekosistemske storitve, vrstna pestrost, funkcije gozdov, vloge gozdov, Slava vojvodine Kranjske
Published in DiRROS: 25.10.2017; Views: 5533; Downloads: 2965
.pdf Full text (614,36 KB)
This document has many files! More...

10.
Stroški gospodarjenja za splošno koristne funkcije gozdov
Slavka Kavčič, 1991, original scientific article

Keywords: gozdovi, funkcije gozdov, netržne dobrine, proizvodnja vezanih proizvodov, gospodarjenje
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4671; Downloads: 1800
.pdf Full text (815,44 KB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top