Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "author" (Darij Krajčič) .

1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Spremljava prevoza lesa po stroškovnih nosilcih kot vzvod zmanjševanja stroškov
Darij Krajčič, 1997, original scientific article

Keywords: strošek, prevoz lesa, stroškovni nosilec, optimizacija
Published in DiRROS: 28.08.2023; Views: 255; Downloads: 65
.pdf Full text (1,25 MB)

2.
Zakonitosti prevoza gozdnih lesnih sortimentov v gozdnem gospodarstvu Nazarje
Darij Krajčič, 1996, original scientific article

Abstract: V prispevku so analizirane zakonitosti gozdnih lesnih sortimentov v letih 1993 in 1994. Predstavljen je razkorak med prihodki in stroški, podana so razmišljanja o problemu investiranja. Prikazane so zakonitosti med prevozno razdaljo in nosilnostjo kamiona in odvisnost med poprečno prevozno razdaljo instroški prevoza. Podrobno je analiziran vpliv človeškega dejavnika na ekonomsko uspešnost prevozov. Opredeljene so zakonitosti, pri katerih so razlike med vozniki značilno različne. Izračunana je tudi stopnja odvisnosti med vozili in vozniki. Podan je objektivni kazalnik uspešnosti voznikov, ki bi moral biti vgrajen v sistem plač. Proučen je še vpliv vremena na učinkovitost prevozov
Keywords: prevoz, učinkovitost prevoza, stroški prevoza, prihodki prevoza, človeški dejavnik
Published in DiRROS: 23.08.2023; Views: 250; Downloads: 54
.pdf Full text (1,99 MB)

3.
Ranking strategic and operative goals for sustainable development of Pohorje, Slovenia
Petra Grošelj, Lidija Zadnik Stirn, Gregor Danev, Darij Krajčič, 2013, original scientific article

Abstract: The combination of participatory process and multi-criteria decision methods have proven to be effective in supporting forest management decisions, since it offers inclusion of different opinions, views, and preferences of the problem. Our study is based on the results of the NATREG project, which deals with management of Pohorje, a mountain area in Slovenia. The results define six strategic goals and appertaining operative goals, which are the outcomes of workshops with different stakeholders. The aim of our study is ranking the strategic goals according to their contribution in the implementation of the "Pohorje 2030" vision and of the operative goals according to the appertaining strategic goals. Analytic hierarchy process is applied for comparisons of goals. Geometric mean method is employed for aggregating individual judgments into group judgment. The results show that all strategic goals are important, although most attention should be devoted to the goals "Preserved cultural heritage and local tradition" and "Environmental and consumer friendly usage of natural resources".
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4423; Downloads: 2409
.pdf Full text (678,38 KB)

4.
Process of recognizing the local potentials as a basis for sustainable development
Darij Krajčič, 2011, original scientific article

Abstract: Metoda preučevanja sledi iglic terminalnega poganjka, ali krajše metoda sledi iglic (ang.: needle trace method), retrospektivno beleži starost iglice v trenutku, ko odpade, ter preučuje vpliv okoljskih in biotskih dejavnikov na številne izpeljane podatke, ki temeljijo na ugotovljeni življenjski dobi iglice. Z izvedbo metode pridobimo podatke o dolžini višinskih prirastkov ter številu sledi iglic v posameznih branikah vseh višinskih prirastkov. Z izračunanimi kazalniki je mogoče oceniti fizično stanje krošnje preučevanega drevesa. Metoda je bila razvita na Finskem na rdečem boru (Pinus sylvestris L.), kmalu pa uporabljena tudi na drugih iglavcih. Uporablja se na področju dendrokronologije, gozdne ekologije, patologije in entomologije. V članku avtorji predstavljajo osnovno morfologijo sledi iglic, osnovno idejo metode in njeno uporabnost v okoljskih študijah ter izpeljane kazalnike, kot so relativno število sledi iglic ter zadrževanje, izguba, odmet, starost, dolgoživost, gostota, letni prirast števila in zaloga iglic.
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 3960; Downloads: 1795
.pdf Full text (483,26 KB)

5.
6.
Obseg bioloških vlaganj v gozdove v Sloveniji
Darij Krajčič, 1999, original scientific article

Abstract: Članek obravnava obseg in trende bioloških vlaganj v slovenske gozdove od leta 1970. Zaradi spreminjanja površine gozdov in primerljivostjo s tujino izračunava intenziteto vlaganj v površini gojitvenih del na celotno površino gozdov. Pri tem ugotavlja padec vlaganj v zadnjem obdobju in predlaga rešitve za nastale razmere. Objektivna primerjava s tujino je zaradi različnega stanja gozda, različnih kategorij gozdnogojitvenih del, tradicije, ekonomske moči dežele idr. težavna.
Keywords: biološka vlaganja, subvencija, intenziteta vlaganj, gozdarstvo, gozdarska politika, Slovenija
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4169; Downloads: 1775
.pdf Full text (683,14 KB)

7.
Spremembe oblike cestišča pri različnih načinih investicijskega vzdrževanja gozdne ceste
Robert Robek, Igor Potočnik, Darij Krajčič, 1999, original scientific article

Abstract: Optimizacija vzdrževanja omrežja gozdnih cest narekuje oblikovanje mreže modelnih odsekov, na katerih je mogoče spremljati vlaganja in vrednotiti dolgoročne učinke opravljenih del. Na štirih modelnih odsekih gozdne ceste smo proučevali kratkoročne spremembe oblike prečnih profilov cestišča pri investicijskem vzdrževanju z minimalnim in optimalnim nasutjem posipnega materiala avtohtonega izvora ter dveh načinih utrditve materiala: dvakratnem prehodu valjarja in utrjevanje z vožnjo kamionov. Na podlagi numerične obdelave meritev prečnih profilov smo ugotovili značilno znižanje indeksa prečne neravnosti (IPN) pri tanko nasutih profilih in neznačilno povečanje IPN po simulaciji rabe na nevaljanih profilih. Povprečni prečni naklon vozišča, povprečna širina cestišča in povprečna globina jarka se niso značilno spremenili. Spremembe širine naprav za odvodnjavanje so v večini primerov nastale na račun zožitve vozišča, pri vseh načinih pa se je povečala relativna globina. Dolgoročne učinke proučevanih načinov vzdrževanja bo potrebno analizirati s ponovnimi meritvami in preveriti na primerljivih odsekih v različnih geoklimatskih razmerah, kar zahteva resno obravnavo koncepta modelnih odsekov.
Keywords: cestišče, gozdna cesta, gozdna prometnica, vzdrževanje cestišča, valjanje, indeks prečne neravnosti, modelni odsek
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4226; Downloads: 1836
.pdf Full text (973,80 KB)

8.
Razmerje med potencialom in donosi v slovenskih gozdovih
Darij Krajčič, 2000, original scientific article

Abstract: Gozd ima ekonomsko in socialno vlogo. Ekonomska vloga je pridržana predvsem lastniku gozda, ki jo v naših družbenih razmerah realizira zlasti s prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Posek lesa se je v zadnjem obdobju bistveno znižal, temu trendu so sledila tudi vlaganja v gozdove. Delež poseka v prirastku je leta 1998 znašal komaj 40%, z gojitvenimi ukrepi usmerjamo okoli 25% prirastka. Usmerjanje razvoja gozdov je glede na lastništvo popolnoma različno. V zasebnih gozdovih se prirastek akumulira zlasti v najtanjšem debelinskem razredu. Povečanje poseka bolj kot proporcionalno poveča čisti donos iz gozda. Pri 30% zvišanju poseka, se čisti donos poveča za 65%. Višina poseka vpliva tudi na zaposlitev, zlasti na lokalni ravni. Gozdni delavec poleg pokrivanja svojih potreb prispeva v družbeno blagajno okoli 980.000 SIT letno. Nizka intenziteta gospodarjenja z gozdovi ni skladna z vseevropskim procesom o varovanju gozdov v Evropi in ne zdrži holistične in energetske presoje.
Keywords: gozd, bruto donos, čisti donos, vlaganje v gozd, kalkulacija donosnosti, gospodarjenje z gozdom, Slovenija
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4513; Downloads: 1831
.pdf Full text (785,39 KB)

9.
Nekateri trendi gospodarjenja z državnimi gozdovi v Sloveniji in gospodarka moč koncesionarjev
Darij Krajčič, 2001, original scientific article

Keywords: državni gozdovi, trendi gospodarjenja, finančni kazalniki, plače, Slovenija
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4130; Downloads: 1794
.pdf Full text (956,13 KB)

10.
Vpliv kakovosti vzdrževanja strojev v gozdarstvu na njihovo ekonomsko učinkovitost
Darij Krajčič, 1996, original scientific article

Keywords: stroji, vzdrževanje, kakovost, ekonomska učinkovitost
Published in DiRROS: 12.07.2017; Views: 4191; Downloads: 1883
.pdf Full text (794,15 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top