Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in
Research data

Options:
  Reset

Query: "keywords" (matematika) .

1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Uporaba rastnih funkcij v gozdarstvu
Alojzij Vadnal, Marijan Kotar, Lidija Zadnik Stirn, Franc Gašperšič, 1983

Abstract: Rastne funkcije so nepogrešljiv pripomoček pri sestavi donosnih tablic in postavitvi različnih modelov gospodarjenja. Rastna funkcija mora biti prilagodljiva,to pomeni, da mora kar se da najboljše ponazarjati dejansko rast sestojev, istočasno pa mora biti v takšni obliki, da vrednosti njenih parametrov neposredno podajajo karakteristične točke rasti sestoja in rastišča. V prispevku je podana tudi nova oblika rastne funkcije, ki dobro izpolnjuje pogoje, ki jih mora imeti tovrstna funkcija.
Keywords: matematika, operacijsko raziskovanje, dinamično programiranje, gozdarstvo, rastne funkcije, metoda najmanjših kvadratov
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2433; Downloads: 828
.pdf Fulltext (944,41 KB)

2.
O rastnih funkcijah
Anton Cedilnik, 1979

Abstract: Članek ima namen z matematičnega stališča osvetliti lastnosti funkcij, ki jih gozdarji, agronomi in biologi uporabljajo za opis rasti nekaterih količin, kot višinska, debelinska, prostorninska rast dreves v odvisnosti od časa in podobno. Navadno uporabljajo za ponazoritev teh procesov elementarne, odsekoma analitične funkcije, ker na takih lahko uporabimo metode aproksimacije eksperimentalnih podatkov. Vendar take funkcije le grobo kažejo dejanska dogajanja v majhnih intervalih neodvisne spremenljivke. Zato bi bilo treba postaviti trdnejše temelje in kriterije za določevanje tipov funkcij, ki bi bile primerne za opisovanje katerih koli pojavov te vrste. Ta študija je poskus v tej smeri.
Keywords: matematika, gozdarstvo, rastna funkcija, biološka rast, karakteristična funkcija, subjektivni čas, rast drevesa, mathematics, forestry, growth function, biological growth, characteristic function, subjective time, growth of a tree
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2602; Downloads: 885
.pdf Fulltext (1,23 MB)

3.
Optimalna aproksimacija rastnih funkcij
Anton Cedilnik, 1986

Abstract: V sestavku so izpeljane obstoj, enoličnost in metoda določevanja točkovne rastne funkcije, za katero je vsota kvadratov odklonov od danih podatkov minimalna.
Keywords: matematika, analiza, gozdarstvo, rastne funkcije, najboljša aproksimacija, kvadratično programiranje, metoda najmanjših kvadratov
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2576; Downloads: 886
.pdf Fulltext (262,26 KB)

4.
Prodanova rastna funkcija
Anton Cedilnik, 1983

Abstract: V sestavku so zbrane formule o rastni funkciji ▫$y=x^2/(a+bx+cx^2)$▫ pri poljubni izbiri koeficientov ▫$a,b,c$▫. Dodanih je nekaj napotkov za prilagajanje te funkcije numeričnim podatkom.
Keywords: matematika, gozdarstvo, Michail Prodan, rastna funkcija, aproksimacija, mathematics, forestry, Michail Prodan, growth function, approximation
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2613; Downloads: 907
.pdf Fulltext (738,46 KB)

5.
Aproksimacija rastnih funkcij s kubičnimi zlepki
Anton Cedilnik, 1991

Abstract: V članku so izpeljane formule za določanje kubičnega zlepka prvega reda z minimalnim drugim odvodom, ki naj ima vozle v danih točkah in mora biti naraščajoč. Zahteva po monotonosti privede do nelinearnega konveksnega programa, ki ga rešimo numerično.
Keywords: matematika, numerične metode, interpolacije, gozdarstvo, rastna funkcija, aproksimacija, kubični zlepek, monoton zlepek, nelinearen program
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2641; Downloads: 924
.pdf Fulltext (303,46 KB)

6.
Evklidsko primerjanje sestojev po rastlinskih vrstah
Anton Cedilnik, Dušan Robič, 1992

Abstract: V članku je opisana metoda primerjanja sestojev glede na pojavnost rastlinskih vrst. V nasprotju z metodami, ki so ali so bile že v uporabi, je naše primerjanje čisto evklidsko: sestoji so enakovredni vektorji v mnogorazsežnem evklidskem prostoru (bazne smeri so rastline) in primerjave med njimi se izražajo z njihovimi skalarnimi produkti. Glede na rastlinske vrste in njihove medsebojne odvisnosti imamo sestoje za slučajne vzorce, kar nam omogoča dobiti cenilke za kote med baznimi smermi in s tem tudi za skalarne produkte.
Keywords: matematika, algebra, gozdarstvo, fitocenologija, ordinacijska metoda, primerjanje sestojev, evklidska metrika
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2705; Downloads: 822
.pdf Fulltext (403,27 KB)

7.
Razmestitev dreves v sestoju
Anton Cedilnik, Marijan Kotar, 1992

Abstract: V sestavku najprej pojasnimo, da sta sistematičnost/naključnost in enakomernost/šopastost dve v splošnem nekorelirani lastnosti sestoja. Nadalje izračunamo povprečni minimalni razdalji od stojišča do drevesa in od drevesa do soseda pri nekaterih ekstremnih razmestitvah dreves. Ti računi so utemeljitev definicije dveh parametrov, ki ju predlagamo kot meri za stopnjo enakomernosti in stopnjo naključnosti. Glavna odlika teh parametrov je neodvisnost - tako od izbire merskih enot kot od ocene gostote sestoja.
Keywords: matematika, verjetnostni račun, gozdarstvo, razmestitev dreves, minimalna razdalja
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2542; Downloads: 863
.pdf Fulltext (935,61 KB)

8.
Štiri posplošitve porazdelitve beta
Anton Cedilnik, 1993

Abstract: Porazdelitve, opisane v tem sestavku, imajo isti kompleksno analitični funkcijski izraz kot običajna porazdelitev beta, nosilci pa so omejeni, na eno stran omejeni ali neomejeni intervali. Te porazdelitve analiziramo, izračunamo momente, določimo racionalne transformacije in izpeljemo še nekaj limitnih izrekov.
Keywords: matematika, verjetnostni račun, porazdelitev beta, limitni izreki
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 2534; Downloads: 853
.pdf Fulltext (720,83 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top