Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "keywords" (upravljanje z divjadjo) .

1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
250 let načrtnega usmerjanja razvoja gozda in 135 let usmerjanja populacij prostoživečih živalskih vrst v Trnovskem gozdu
Edo Kozorog, Peter Razpet, 2023, professional article

Abstract: Pred 250-timi leti je bil narejen prvi gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd, ki je začetek načrtnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji. Že ob koncu 18. stoletja so takratni gozdnogospodarski načrti vsebovali tudi podatke za lovne vrste v Trnovskem gozdu. V prispevku je predstavljen razvoj ključnih živalskih in rastlinskih vrst v Trnovskem gozdu prek kazalnikov, ki so sestavni del gozdnogospodarskih načrtov. Iz prikaza izhaja, da je bil razvoj nekaterih vrst zelo dinamičen in soodvisen, na kar se je treba pri usmerjanju razvoja stalno prilagajati. Izpostavljena je tudi težava pomanjkljivih podatkov o stanju nekaterih, zlasti ogroženih vrst ter posledično nezanesljivih ocen vzročnih povezav.
Keywords: Trnovski gozd, gozdnogospodarsko načrtovanje, upravljanje z divjadjo, ogrožene vrste, Natura 2000
Published in DiRROS: 03.10.2023; Views: 393; Downloads: 93
.pdf Full text (1,10 MB)

2.
Upravljanje velikih zveri je odgovorno delo – za velike zveri, ljudi in stroko
Živan Veselič, 2022, professional article

Keywords: velike zveri, upravljanje z divjadjo
Published in DiRROS: 12.07.2022; Views: 620; Downloads: 175
.pdf Full text (131,48 KB)

3.
4.
Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih
Miran Hafner, Blaž Černe, 2020, original scientific article

Abstract: V Sloveniji navadni jelen (Cervus elaphus L.) še vedno širi svojo prisotnost na številna območja, med njimi tudi v Poljansko dolino in Polhograjske dolomite. V raziskavi smo proučili, kateri okoljski dejavniki ključno vplivajo na njegovo prostorsko razporeditev v gričevnatem in ponekod v sredogorskem proučevanem območju s povprečno gozdnatostjo 67 %. Raziskava temelji na vzorcu 585 georeferenciranih lokacij odvzema ter GIS-podatkovnih plasteh 34 okoljskih spremenljivk. Logistična regresija napoveduje, da se verjetnost za primernost prostora za habitat jelena v prvem modelu multivariatno povečuje z večanjem deleža gozdov, z manjšanjem razdalje do sosednjega območja, z večjim deležem dvoslojnih, raznomernih, prebiralnih gozdov ter grmišč in panjevcev, z večanjem deleža sestojev v obnovi ter zmanjšuje z manjšim deležem mladja. V drugem modelu smo odkrili tudi pozitiven vpliv deleža plodonosnega gozdnega drevja v lesni zalogi sestojev ter negativne vplive odsotnosti krmišč, večje razdalje do gozdnih cest in majhnih vrednosti sončnega obsevanja pozimi.
Keywords: navadni jelen, Cervus elaphus, habitat, Poljanska dolina, Polhograjski dolomiti, okoljski dejavniki, prostorska razporeditev, parkljarji, upravljanje z divjadjo, Slovenija
Published in DiRROS: 29.02.2020; Views: 2349; Downloads: 688
.pdf Full text (275,67 KB)

5.
6.
Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji
Tom Levanič, 2018, professional article

Keywords: upravljanje z divjadjo, informacijski sistemi, odvzem divjadi, gozdnogospodarsko načrtovanje, Slovenija
Published in DiRROS: 10.11.2018; Views: 2955; Downloads: 787
.pdf Full text (528,39 KB)

7.
S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov
Mitja Skudnik, 2018, preface, editorial, afterword

Keywords: pogozdovanje, vetrolom, obnova gozdov, lovski informacijski sistemi, upravljanje z divjadjo, medonosne drevesne vrste
Published in DiRROS: 10.11.2018; Views: 3064; Downloads: 837
.pdf Full text (42,85 KB)

8.
Nezadovoljivo pomlajevanje zaradi preveč številne rastlinojede divjadi je največja grožnja ohranjenosti slovenskih gozdov
Živan Veselič, 2017, professional article

Abstract: V prispevku smo podrobneje prikazali rezultate popisov stanja objedenosti gozdnega mladja v letih 2010 in 2014, o katerih je bilo sicer v letu 2016 izdelano poročilo. Prispevek v celoti temelji na rezultatih omenjenih popisov gozdnega mladja. Njegov namen pa je prikazati in opozoriti na slabo in tudi skrajno slabo stanje gozdnega mladja na približno polovici površine slovenskih gozdov, kar v omenjenem poročilu in drugih predstavitvah ni bilo primerno poudarjeno. Zaradi nerodnosti pri predstavitvah ali načrtnega zamegljevanja resnice nastaja zmeda v strokovnih krogih, saj se vsi nimajo časa podrobneje poglobiti v rezultate popisov gozdnega mladja, in seveda v javnosti, ki za podrobnejšo proučitev niti ni usposobljena. S pripravo in postopkom sprejemanja lovskoupravljavskih načrtov ter zagotavljanjem njihove izvedbe je treba zagotoviti razmere za ugodno naravno obnavljanje gozdov in njihov pozitiven razvoj.
Keywords: pomlajevanje gozda, gozdno mladje, divjad, upravljanje z divjadjo.
Published in DiRROS: 28.10.2017; Views: 3502; Downloads: 778
.pdf Full text (354,88 KB)

9.
Zakonske osnove za upravljanje z divjadjo v Republiki Sloveniji
Matevž Adamič, Sašo Novinec, 2017, professional article

Abstract: Divjad so tiste vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki se lovijo. Načrtovanje upravljanja z divjadjo je večstopenjsko in velikopovršinsko. V Republiki Sloveniji z divjadjo gospodarijo upravljavci v 411 loviščih in 12 loviščih s posebnim namenom. V letu 2009 so bili na podlagi javnega razpisa izbrani upravljavci vseh lovišč in podeljene so bile koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. V prispevku so pojasnjeni temeljni pojmi, predstavljen je sistem načrtovanja upravljanja z divjadjo in opisane so naloge koncesionarjev, ki izhajajo iz koncesijskih pogodb za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču.
Keywords: divjad, upravljanje, koncesija, lovišče, lovska družina, lovstvo, upravljanje z divjadjo
Published in DiRROS: 28.10.2017; Views: 3247; Downloads: 703
.pdf Full text (307,40 KB)

10.
Usmerjanje razvoja gozdov in rastlinojede divjadi
Mitja Skudnik, 2017, preface, editorial, afterword

Keywords: gozdovi, upravljanje z divjadjo, Slovenija
Published in DiRROS: 28.10.2017; Views: 3125; Downloads: 582
.pdf Full text (43,25 KB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top