Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "keywords" (onkološko zdravljenje) .

1 - 10 / 152
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Novejši pristopi k zdravljenju mezotelioma plevre
Danijela Štrbac, Vita Dolžan, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Pleuralni mezoteliom je redek tumor katerega zdravljenje kljub sodobnemu pristopu z imunoterapijo ne prinaša želenih rezultatov, zaradi slabše imunološke odzivnosti tumorja in njegove genetske raznolikosti. Novejši pristopi k zdravljenju se osredotočajo predvsem na tumorske vakcine, CA R-T terapijo in gensko terapijo. Raziskovanje miRNA pa odkriva tudi nove biološke označevalce pri mezoteliomu.
Keywords: mezoteliom, obsevanje, onkološko zdravljenje
Published in DiRROS: 19.06.2023; Views: 524; Downloads: 215
.pdf Full text (730,20 KB)
This document has many files! More...

2.
Primer pregleda literature stereotaktičnega obsevanja trebušne slinavke skozi oči radiološkega inženirja
Irena Oblak, Nena Galunič, Valerija Žager Marciuš, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Rak trebušne slinavke ali kot mu tudi rečemo »tihi rak«, je bolezen, ki jo praviloma odkrijemo pozno, v bolj napredovali obliki, ko je bolezen običajno že neozdravljiva. Kakovost življenja teh bolnikov je lahko zelo okrnjena. Za raziskovanje pomena uvedbe stereotaktičnega obsevanja pri raku trebušne slinavke smo se odločili, ker smo želeli s pomočjo pregleda literature raziskati dobrobit in smiselnost tovrstnega zdravljenja pri omenjenem raku. Uporabili smo deskriptivno metodo in sistematični pregled literature, kjer smo si določili namen, izbrali vire znanstvene literature, opredelili ključne iskalne besede, ter izvedli iskanje. Skupno smo identificirali 16536 virov, s presejanjem smo pridobili 134 virov za natančnejšo analizo. Glede na ustreznost celotnega besedila smo v rezultate vključili 22 najustreznejših virov. Iskanje je potekalo od 10. 1. 2022 do 29. 9. 2022. Za deskriptivni del smo glede na zanesljivost in uporabnost podatkov uporabili skupno 78 virov. Pri mejno operabilnih bolnikih lahko stereotaktična radioterapija pripomore k zmanjšanju tumorja in zajetega žilja in omogoči popolno kirurško odstranitev bolezni. Pri lokalno napredovalih tumorjih, ki so neresektabilni, pa omogoči visoko stopnjo lokalne kontrole, ki je po uspešnosti primerljiva kirurški resekciji. V večini študij v pregledu literature je delež enoletne lokalne kontrole raka trebušne slinavke med 78 % in vse do 94 %, ob zadovoljivo nizki stopnji toksičnosti. Glede na to, da je lokalna kontrola po stereotaktični radioterapiji odlična, je v bodoče pričakovana tudi kombinacija tovrstnega pristopa obsevanja z ostalimi metodami zdravljenja, predvsem sistemskim zdravljenjem z novimi citostatiki, tarčnimi zdravili in morebitno imunoterapijo.
Keywords: rak trebušne slinavke, stereotaktično obsevanje, onkološko zdravljenje
Published in DiRROS: 16.06.2023; Views: 479; Downloads: 200
.pdf Full text (1,38 MB)
This document has many files! More...

3.
Dinamika dolžine telomerov v levkocitih po zdravljenju z obsevanjem pri raku dojk
Tanja Marinko, Sara Redenšek Trampuž, Ana Trstenjak, Vita Dolžan, Katarina Trebušak Podkrajšek, Katja Goričar, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Obsevanje je del standardnega zdravljenja bolnic z rakom dojk. Odgovor na zdravljenje z obsevanjem je pri vsakem posamezniku drugačen in je odvisen tudi od genetskih dejavnikov. Eden od novejših genetskih označevalcev odgovora na obsevanje je dolžina telomerov. Telomeri ščitijo kromosome pred krajšanjem in vzdržujejo genomsko stabilnost. Rezultati naše raziskave kažejo, da se dinamika spreminjanja dolžine telomerov takoj po zdravljenju z obsevanjem in v šestih mesecih po obsevanju pri bolnicah z neinvazivnim rakom dojk spreminja in bi lahko služila kot biološki označevalec odgovora na obsevanje. Molekularni mehanizmi, povezani s tem procesom, ostajajo zaenkrat večinoma neraziskani.
Keywords: rak dojk, obsevanje, onkološko zdravljenje
Published in DiRROS: 16.06.2023; Views: 499; Downloads: 240
.pdf Full text (1,78 MB)
This document has many files! More...

4.
Stereotaktično obsevanje kot nadomestilo brahiterapevtskega boosta pri bolnikih z rakom prostate
Daša Grabec, Aleš Majdič, Janka Čarman, Borut Kragelj, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Aktualna dozimetrična raziskava potrjuje, da bi del bolnikov s karcinomi prostate lahko bil obravnavan s kombinacijo volumetrično modulirane ločne terapije (V MAT) prostate (in medeničnih bezgavk) ter zaporednega stereotaktičnega obsevanja (SBRI) prostate. Cilj raziskave je bil razvoj metode za načrtovanje tovrstnega obsevanja.
Keywords: rak prostate, obsevanje, onkološko zdravljenje
Published in DiRROS: 16.06.2023; Views: 416; Downloads: 215
.pdf Full text (2,90 MB)
This document has many files! More...

5.
Ali visoko maligni B-celični limfomi, dvojni ekspresorji, res potrebujejo intenzivnejšo kemoterapijo
Lučka Boltežar, Samo Rožman, Gorana Gašljević, Biljana Grčar-Kuzmanov, Barbara Jezeršek Novaković, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Velikocelični B limfomi z BCL2 in BCL6 preureditvijo so imenovani "double-hit" oziroma "triplehit" limfomi, z imunohistokemično ekspresijo pa dvojni ekspresorji (DE) in vsi imajo slabšo prognozo od klasičnih velikoceličnih limfomov B. Opravljena je bila študija vseh bolnikov z visoko malignimi B limfomi in difuznim velikoceličnim limfomom B, zdravljenih na Onkološkem inštitutu Ljubljana med leti 2017 in 2021. Večina izmed 154 vključenih bolnikov je bila zdravljenih z R-CHOP terapijo (rituksimab, ciklofosfamid, doksorubicin, vinkristin in prednizon), mediani čas spremljanja bolnikov je bil 22 mesecev. 110 bolnikov (71,4 %) ni imelo ponovitve bolezni v opazovanem obdobju. V primerjavi štirih uporabljenih terapevtskih protokolov v skupini DE nismo našli razlik v preživetju (p < 0,712). Preživetje bolnikov z "double-hit" in "triple-hit" limfomi je bilo, pričakovano, slabo. Naši podatki kažejo, da je velik del bolnikov z DE, zdravljen z R-CHOP in standardno CŽS profilakso, tudi uspešno ozdravljen. Za potrditev naših izsledkov so potrebne večje randomizirane raziskave.
Keywords: limfomi, kemoterapija, onkološko zdravljenje
Published in DiRROS: 16.06.2023; Views: 510; Downloads: 204
.pdf Full text (1,93 MB)
This document has many files! More...

6.
Bolniki niso zgolj številke : pomen individualnega pristopa zdravljenja pri bolnici s pljučnim rakom in številnimi zasevki v centralnem živčnem sistemu
Ana Lina Vodušek, Tjaša Rutar, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Pri nedrobnoceličnem raku pljuč (NDPR) so možganski zasevki prisotni v 30 do 44 %. Prognoza bolnikov z možganskimi (CŽS) zasevki je odvisna od različnih prognostičnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o zdravljenju in posledično na dolžino preživetja. Glavni prognostični dejavniki so starost, telesna zmogljivost po Karnofskem, razširjenost bolezni zunaj CŽS in število zasevkov. Srednje preživetje za NDPR je glede na stopenjsko prognostično ocenjevalno lestvico z molekularnimi označevalci (Lung- molGPA) od 5 do 46 mesecev. Pri bolnikih s številnimi možganskimi zasevki je srednje preživetje krajše. Pri teh bolnikih je v prvi vrsti indicirano zdravljenje z obsevanjem cele glave. Pri boljši prognozi pride v poštev tudi obsevanje cele glave z dodatkom doze s stereotaktično radiokirurgijo (SRK) predvsem večjih zasevkov, ki povzročajo nevrološko simptomatiko.
Keywords: pljučni rak, onkološko zdravljenje, bolniki
Published in DiRROS: 12.05.2023; Views: 508; Downloads: 114
.pdf Full text (91,51 KB)

7.
Klinični primer multimodalnega zdravljenja bolnika z nedrobnoceličnim rakom pljuč stadija III
Staša Jelerčič, Jan Žagar, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Nedrobnocelični rak pljuč stadija III predstavlja izjemno heterogeno skupino bolezni, kjer so podobno heterogene tudi možnosti zdravljenja; od primarne operacije ter dopolnilne kemoterapije, do predoperativne kemoradioterapije in nato operacije ter nenazadnje definitivne kemoradioterapije in imunoterapije pri inoperabilnih bolnikih. O najustreznejši strategiji zdravljenja se za vsakega pacienta odločamo individualno na multidisciplinarnih konzilijih.
Keywords: pljučni rak, onkološko zdravljenje, bolniki
Published in DiRROS: 12.05.2023; Views: 599; Downloads: 131
.pdf Full text (84,19 KB)

8.
Podaljšana diagnostična obravnava bolnice z rakom pljuč : klinični primer
Dominik Časar, Eva Pribožič, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: V prispevku poročamo o kliničnem primeru bolnice s slučajno odkrito sumljivo lezijo v pljučih, pri kateri je prišlo do pomembno podaljšane diagnostične obravnave in odloženega pričetka zdravljenja zaradi sočasne obravnave poškodbe hrbtenice in okužbe s COVID.
Keywords: pljučni rak, onkološko zdravljenje, bolniki
Published in DiRROS: 12.05.2023; Views: 486; Downloads: 108
.pdf Full text (93,41 KB)

9.
Podporna in paliativna oskrba bolnika s pljučnim rakom
Maja Ebert Moltara, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Pljučni rak je zelo pogosto odkrit šele v napredovali fazi in je zato velikokrat neozdravljiv. Bolniki s pljučnim rakom imajo sočasno tudi številna druga pridružena stanja in obolenja, ki jim znižujejo kvaliteto in dolžino življenja. Paliativna oskrba, katere namen je zagotavljati celostno in neprekinjeno podporo bolniku (in bližnjim) skozi vsa obdobja življenja z neozdravljivo boleznijo, je zato za njih ključnega pomena. Cilj je zagotavljanje čim boljše kakovosti življenja in ohranjanje dostojanstva. Izvajanje paliativne oskrbe v našem okolju je dvonivojsko – osnovna in specializirana paliativna oskrba. Izvajalci osnovne paliativne oskrbe so družinski zdravniki s svojimi timi in zdravniki v zdravstvenih institucijah z osnovnimi znanji iz paliativne oskrbe. Specializirano paliativno oskrbo zagotavljajo za to delo dodatno izobraženi timi. Za kakovostno izvajanje posamezniku prilagojene paliativne oskrbe je pomembno dobro povezovanje obstoječih struktur s področja zagotavljanja paliativne oskrbe v posamezni regiji. Pri tem ima pomembno povezovalno vlogo koordinator paliativne oskrbe, ki bolniku omogoča optimalno oskrbo v danem času in kraju glede na njegove trenutne potrebe.
Keywords: pljučni rak, onkološko zdravljenje, bolniki
Published in DiRROS: 12.05.2023; Views: 535; Downloads: 136
.pdf Full text (188,84 KB)

10.
Sistemsko zdravljenje bolnikov s pljučnim rakom : tarčno zdravljenje
Rok Devjak, 2023, published scientific conference contribution

Abstract: Sistemsko zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP) je odvisno od različnih biooznačevalcev. Za izbiro sistemskega zdravljenja NDRP, ki nima ploščatocelične patohistologije danes potrebujemo molekularnogenetsko analizo. Le-ta nam poda informacijo ali ima NDRP morebitno genetsko alteracijo, za katero že imamo razvito tarčno obliko zdravljenja. Poznamo naslednje prediktivne molekularne alteracije: mutacije v genih EGFR, MET, BRAF, KRAS ter preureditve v genih ALK, ROS1, RET, NTRK in še druge. Skupna lastnost tarčnih zdravil pri NDRP je, da so visoko učinkovita, v peroralni obliki in da nudijo dobre možnosti dolgotrajnih zazdravljenj napredovale bolezni, ob tem pa je tveganje za hude neželene učinke nizko, kar celokupno vodi v dobro kvaliteto življenja.
Keywords: pljučni rak, onkološko zdravljenje, bolniki
Published in DiRROS: 12.05.2023; Views: 551; Downloads: 109
.pdf Full text (86,27 KB)

Search done in 1.41 sec.
Back to top