Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "author" (Marko Kovač) .

1 - 10 / 87
First pagePrevious page123456789Next pageLast page
1.
A five-step framework for creating forests for the future
Marko Kovač, Gregor Božič, Andreja Ferreira, Gal Kušar, Boštjan Mali, 2024, original scientific article

Abstract: Changing environmental conditions, disturbances, and escalating demands for forest ecosystem services require foresters to restore present forestlands with new forest generations that will exhibit ecological integrity, diversity, high adaptive capacity, and the ability to provide essential ecosystem services. Establishing such forests requires careful consideration of the forest landscape and site dynamics. In pursuit of these requirements, we developed a novel framework that enables the restoration of forest sites and promotes the desired features of the forest complex at the same time. This framework was designed with the methods of system engineering and was organized in the same way as the forest planning process. It was tested in the habitat type of Illyrian Fagus sylvatica forests belonging to the Natura 2000 network. The environmental, vegetation, and site conditions were investigated via field inspections, available forest management plans, and simple GIS analyses. Additionally, we established a seminatural stand composed of European beech, sessile oak, sycamore maple, silver fir, and some wild fruit tree species. The survival of planted species was assessed using census and simple random sampling, the performance of provenances by the Student’s test, while microhabitat factors were explored by a one-way ANOVA. The survival rate of key species was estimated to be 55.6%, while that of fruit species was estimated to be 94.5%. Our framework demonstrated satisfactory performance and contained sufficient benchmarks to facilitate consistent decision-making. In the discussion, we elucidate the framework’s primary features and attributes of the mixed stand, where we also expose some open issues to be addressed in the future.
Keywords: restoration, forest habitat type, indigenous species, planting, mixed stand, key species, fruit species
Published in DiRROS: 13.06.2024; Views: 124; Downloads: 83
.pdf Full text (3,93 MB)
This document has many files! More...

2.
Strateški proces : naloga JGS 4
Marko Kovač, 2023, treatise, preliminary study, study

Keywords: gozdnogospodarsko načrtovanje, strateški proces, participacija, demokratičnost
Published in DiRROS: 12.02.2024; Views: 390; Downloads: 85
.pdf Full text (375,96 KB)

3.
Vrednotenje vplivov DPN za VE Paški Kozjak na stanje gozda in gozdarstva
Andreja Ferreira, 2023, treatise, preliminary study, study

Keywords: vrednotenje, vplivi, državni prostorski načrt, vetrna elektrarna, gozdovi, gozdarstvo, Paški Kozjak
Published in DiRROS: 03.01.2024; Views: 431; Downloads: 0

4.
5.
6.
Are Slovenia’s forests deviating from sustainable development?
Gal Kušar, Marko Kovač, 2023, original scientific article

Abstract: Prispevek nas seznanja z osnovnimi informacijami o trajnostnem razvoju slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018. Stanje in razvoj slovenskih gozdov z vidika trajnosti smo preverili z nizom spremenljivk in kazalnikov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi: površina gozdov, temeljnica, lesna zaloga, indeks sestojne gostote, starostna struktura/porazdelitev prsnih premerov, ravnotežje razvojnih faz, optimalna lesna zaloga, prirastek, posek, različnost drevesnih vrst, mešanost sestojev, pomlajevanje, naravnost in odmrla drevnina. Ocenili smo tudi ustreznosti sistematične mreže 4 x 4 km, ki se je uporabljala za velikoprostorsko inventarizacijo. Vse vzorčne ocene so bile izračunane za raven države, ekoregije in za gozdnogospodarska območja. Leta 2018 je gozdnatost dosegala 60 % in je bila višja kot l. 2012. Nasprotno se je lesna zaloga zmanjšala in je bila ocenjena na 329,6 m3 /ha. Površinski delež mlajših gozdov je znašal 29 %, starejših (sečno zrelih) 68 %, raznodobnih pa 3 %. Med drevesnimi vrstami je največji delež pripadal bukvi in smreki. Deleži drugih vrst niso presegli 10 %, posebej zaskrbljujoča je bila njihova vrast. Na osnovi primerjav z zaželenimi vrednostmi in vrednostmi kazalnikov v gozdovih držav članic procesa Forest Europe in nekaterimi izbranimi državami, je mogoče skleniti, da se razvoj slovenskih gozdov odmika od trajnostnega razvoja. Glede na razpoložljive podatke l. 2018 je tudi mogoče zaključiti, da velikoprostorska inventura MGGE l. 2018 s podatki ne zapolni vseh kazalnikov trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Keywords: trajnostno gospodarjenje z gozdovi, kazalniki, časovna analiza, Slovenija
Published in DiRROS: 30.11.2023; Views: 966; Downloads: 312
.pdf Full text (4,31 MB)

7.
8.
Strokovne podlage za vrednotenje vplivov DPN za VE Rogatec na stanje gozda in gozdarstva
Andreja Ferreira, 2022, treatise, preliminary study, study

Keywords: vrednotenje, vplivi, državni prostorski načrt, Rogatec
Published in DiRROS: 10.01.2023; Views: 662; Downloads: 0

9.
Strateški načrti v gozdarstvu
Janez Zafran, Marko Kovač, 2022, preface, editorial, afterword

Abstract: Več najnovejših dokumentov EU naslavlja gozd in gozdarstvo. V njih je bila napovedana tudi izdelava strateških načrtov za gozdove na ravni države. V prispevku so prikazane postopkovne zahteve strateških načrtov in vsebinske teme, ki naj bi jih načrti naslavljali. V kratki analizi osnutkov gozdnogospodarskih načrtov za gozdnogospodarska območja smo ugotovili, da so osnutki načrtov izdelani v skladu z obstoječimi nacionalnimi pravili, ki bodo v prihodnosti verjetno dopolnjena. Prav tako so glavne naslovne vsebine ustrezale vsebinam številnih EU dokumentov. Več pomanjkljivosti smo ugotovili z vidika povezav med temami, opisov njihovih stanj, ciljev in ukrepov.
Keywords: EU strategija za gozdove, strateški načrti, postopkovni kriteriji, naslovne teme, konsistentnost, gozdnogospodarski načrti
Published in DiRROS: 01.01.2023; Views: 1059; Downloads: 379
.pdf Full text (894,68 KB)
This document has many files! More...

10.
Search done in 0.3 sec.
Back to top