Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


Query: "author" (Igor Dakskobler) .

1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
In memoriam: gozdar in fitocenolog Lojze Marinček (23. 4. 1932 – 8. 4. 2023)
Igor Dakskobler, 2023, popular article

Keywords: biografija
Published in DiRROS: 19.05.2023; Views: 26; Downloads: 0
.pdf Full text (319,54 KB)

2.
Značilnosti rastlinstva, živalstva in gozdnih sestojev v povodju Liščaka v južnih Julijskih Alpah
Peter Razpet, Karin Rutar, Erik Kragelj, Igor Dakskobler, 2023, original scientific article

Abstract: Članek vsebuje opis značilnosti rastlinstva in živalstva odmaknjene, le po stezah dostopne in skoraj povsem gozdnate grape v zahodni Sloveniji. Raznolikost gozdnih združb in sestojev je povezana z naravnimi značilnostmi, karbonatno-silikatno geološko podlago in velikimi strminami, a tudi s pozno poselitvijo in popolnim izumrtjem zaselkov pred petdesetimi leti in več. Bukovi sestoji, ki so jih nekoč zelo sekali, se že dolgo razvijajo po naravnih zakonitostih, nanje koreniteje vplivajo predvsem vetrolomi in žled. Pionirska grmišča in gozdovi so raznoliki po zgradbi in vrstni sestavi. V bližini nekdanjih bivališč so mogočna stara drevesa, gorski bresti, veliki jeseni in smreke, na nekdanjih njivah nastaja orehov gozd. Grapa je naravna vrednota; predlagamo, naj bi bilo celotno njeno povodje.
Keywords: rastlinstvo, živalstvo, drugotna sukcesija, gozdna krajina, Baška dolina, Slovenija
Published in DiRROS: 19.05.2023; Views: 30; Downloads: 6
.pdf Full text (964,91 KB)

3.
4.
Pregled jelovih rastišč v Sloveniji
Igor Dakskobler, Aleksander Marinšek, 2009, review article

Abstract: Članek vsebuje pregled jelovih rastišč na ozemlju Slovenije. Našteli in kratko opisali smo deset jelovih (bukovo-jelovih, smrekovo-jelovih) združb. Nekatere uspevajo na svežih do vlažnih, nevtrofilnih ali acidofilnih rastiščih podgorskega in gorskega pasu (Galio-Abietetum, Bazzanio-Abietetum, Polysticho setiferi-Abietetum), druge na zelo skalnatih karbonatnih ali silikatnih rastiščih z inicialnimi tlemi (npr. Ribeso alpini-Piceetum, Neckero-Abietetum, Calamagrostio-Abietetum, Paraleucobryo-Abietetum). Jelka ima pomembno ekološko, biotopsko in gospodarsko vlogo v nekaterih bukovih (jelovo-bukovih) združbah (npr. Omphalodo-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum, Anemono-Fagetum). Uspeva v večini smrekovih združb, v macesnovju (Rhodothamno-Laricetum) in alpskem ruševju (Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae = Rhodothamno-Rhododendretum hirusti).
Keywords: gozdne združbe, bela jelka, Abies alba, jelovi gozdovi, fitocenologija, sintaksonomija, Slovenija
Published in DiRROS: 17.11.2020; Views: 1096; Downloads: 324
.pdf Full text (675,63 KB)

5.
Pregled bukovih rastišč v Sloveniji
Igor Dakskobler, 2008, review article

Keywords: gozdne združbe, bukev, fitocenologija, sintaksonomija, rastišča, Slovenija
Published in DiRROS: 17.11.2020; Views: 867; Downloads: 274
.pdf Full text (1,41 MB)

6.
7.
Jože Skumavec - in memoriam
Mitja Zupančič, Andrej Arih, Igor Dakskobler, 2020, popular article

Published in DiRROS: 10.10.2020; Views: 1115; Downloads: 287
.pdf Full text (141,61 KB)

8.
Utrinki v spomin pedologu in fitocenologu Miheju Urbančiču (15. 1. 1949- 27. 6. 2019)
Lado Kutnar, Primož Simončič, Igor Dakskobler, 2020, popular article

Keywords: biografija
Published in DiRROS: 02.05.2020; Views: 1622; Downloads: 372
.pdf Full text (135,49 KB)

9.
10.
Phytosociological description of Quercus petraea forest stands with Chamaecytisus hirsutus and Erica carnea in the Vipavska brda (southwestern Slovenia)
Igor Dakskobler, 2014, original scientific article

Abstract: Fitocenološko smo raziskali sestoje gradna (Quercus petraea) v flišnem gričevju Vipavskih brd in na robu planote Vrhe (jugozahodna Slovenija), v katerih v zeliščni plasti prevladuje vrsta Erica carnea. Ugotavljamo, da so dolgotrajen degradacijski stadij na rastiščih bukovega gozda iz asociacije Seslerio autumnalis-Fagetum. Na podlagi primerjav s podobnimi gradnovimi sestoji iz asociacij Melampyro vulgati-Quercetum petraeae, Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae in Erico carneae-Quercetum petraeae preučene sestoje uvrščamo v novo asociacijo Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae. Od sestojev primerjanih združb jih najbolj razlikujejo vrste Erica carnea, Sorbus aria, Lathyrus linifolius, Loranthus europaeus in Erythronium dens-canis. Novo asociacijo uvrščamo v zvezo Carpinion orientalis in v red Quercetalia pubescenti-petraeae.
Keywords: fitocenologija, sinsistematika, degradacijski stadij, Vipavska brda, Vrhe, Slovenija
Published in DiRROS: 16.01.2020; Views: 3133; Downloads: 1948
.pdf Full text (1017,67 KB)

Search done in 1.12 sec.
Back to top