Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
Josip Koller : začetnik pogozdovanja krasa s črnim borom
Franc Perko, 2018

Ključne besede: erozija, zgodovina, Pinus nigra, umetna obnova, Kras
Objavljeno: 20.06.2018; Ogledov: 553; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 40

3.
4.
Handbook for learning and play in the forest
0

Ključne besede: forest pedagogy
Objavljeno: 23.06.2017; Ogledov: 6072; Prenosov: 439
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 29

5.
Značilnosti gozdarskih traktorskih polprikolic
Boštjan Košir, Jaka Klun, Robert Robek, 2017

Opis: V prispevku opisujemo značilnosti traktorskih polprikolic. Na kratko je opisana uporaba dosedanjih polprikolic v Sloveniji. Opisane so nekatere oblike polprikolic glede na tehnične lastnosti, vendar je večji poudarek na tehnologijah in tehničnih razlikah polprikolic med tehnologijami. Opisane tehnologije so: vožnja s polprikolicami od panja do kamionske ceste, vožnja od panja do bližnjega porabnika in vožnja samo po javni cesti. Na primeru traktorskih polprikolic je prikazana uporabe hitre in poenostavljene kalkulacije stroškov strojne ure.
Ključne besede: gozdarske traktorske polprikolice, GTP, vožnja lesa, kalkulacije strojne ure, zgodovinski pregled, komponente GTP
Objavljeno: 22.03.2017; Ogledov: 1324; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 27

6.
7.
8.
Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove
Andreja Kavčič, 2018

Opis: Na nova območja človek z globalizacijo vnaša številne tujerodne vrste, ki naseljujejo praktično vse ekosisteme, tudi gozdove. Vpliv tujerodnih vrst na novem območju je težko z gotovostjo napovedati, lahko pa na vpliv sklepamo na podlagi njihovega obnašanja v primerljivih ekoloških razmerah, na primer v sosednjih državah. Tujerodne vrste, ki na novem območju povzročijo negativne spremembe in škodo, so invazivne tujerodne vrste. Čeprav jih je razmeroma majhen delež vseh tujerodnih vrst, pa je njihov vpliv na okolje lahko zelo velik. Veliko invazivnih tujerodnih vrst spada med žuželke. Zelo pomembne so zlasti fitofagne vrste, ki povzročajo škodo v kmetijstvu, gozdarstvu in drugih sorodnih panogah. Slovenija pri tem ni izvzeta. Tujerodne žuželke pridejo k nam na različne načine, velikokrat po naravni poti iz sosednjih držav, kjer so že ustaljene. Pojav mnogih novih vrst žuželk ostane neopažen in njihovo prisotnost zaznamo šele, ko (če) začnejo v okolju povzročati vidne spremembe. Takrat je po navadi kakršnokoli ukrepanje bolj ali manj neučinkovito. Članek na primerih izbranih tujerodnih vrst žuželk osvetljuje stanje tujerodnih vrst žuželk v Sloveniji in njihov vpliv na gozdove.
Ključne besede: tujerodne vrste, žuželke, gozdovi, fitofagne žuželke, invazivne tujerodne žuželke, potencialno invazivne tujerodne žuželke, Slovenija
Objavljeno: 23.12.2018; Ogledov: 109; Prenosov: 3
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 21

9.
Obisk Črne Gore v okviru Gozdarskega društva Posočja
Edo Kozorog, 2018

Ključne besede: Črna Gora, gozdovi, gozdarstvo, ekskurzija
Objavljeno: 23.12.2018; Ogledov: 107; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 20

10.
Phytosociological description of mesophilous colline-submontane Fagus sylvatica and Carpinus betulus forests in Slovenian Istria
Zvone Sadar, Igor Dakskobler, 2018

Opis: A phytosociological analysis of 46 relevés of mesophilous colline and submontane Fagus sylvatica as well as (or) Carpinus betulus forests was conducted in Slovenian Istria. It was established that they are frequently syndynamically interrelated: in places, common hornbeam stands are merely a degradation stage on beech sites, and can be classified into the subassociation Ornithogalo pyrenaici-Fagetum fraxinetosum orni (its locus classicus is in the Goriška Brda Hills) and into the new subassociation Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli seslerietosum autumnalis. Compared with similar submontane stands from other parts of the western and southwestern Slovenia they are slightly poorer in species, with fewer diagnostic species of alliances Erythronio-Carpinion, Aremonio-Fagion and Tilio-Acerion, order Fagetalia sylvaticae and class Vaccinio-Piceetea, and with more diagnostic species of the order Quercetalia pubescenti-petraeae. Geographically, they are characterised by the taxon Helleborus odorus subsp. istriacus. Although they cover small areas these forests generate high yields and are therefore important both economically and as biotopes of protected species.
Ključne besede: phytosociology, synsystematics, beech sites, Ornithogalo-Carpinetum, Ornithogalo-Fagetum, Istria, Slovenia
Objavljeno: 15.06.2018; Ogledov: 378; Prenosov: 13
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 20