Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Handbook for learning and play in the forest
0

Ključne besede: forest pedagogy
Objavljeno: 23.06.2017; Ogledov: 3626; Prenosov: 299
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 118

2.
3.
4.
Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji
Milan Kobal, Barbara Žabota, 2018

Opis: Skalni podori spadajo med najpogostejše naravne nesreče predvsem v gorskem svetu, saj jih je zaradi hipne sprožitve praktično nemogoče napovedati vnaprej, posledično pa predstavljajo pomembno grožnjo ljudem in njihovi infrastrukturi. Z različnimi prostorskimi modeli lahko učinkovito modeliramo območja proženja, premeščanja in odlaganja skalnih podorov in tako prepoznamo ključna ogrožena območja. V članku so predstavljene glavne skupine modelov modeliranja skalnih podorov ter njihova uporaba na območju Slovenije.
Ključne besede: naravne nesreče, pobočni procesi, skalni podori, modeliranje, geografski informacijski sistemi
Objavljeno: 07.03.2018; Ogledov: 79; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 49

5.
6.
Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2017
Lucija Peršin Arifović, 2018

Ključne besede: bibliografije, disertacije, gozdarstvo
Objavljeno: 07.03.2018; Ogledov: 76; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 42

7.
8.
Primerjava padavin na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji
Urša Vilhar, Rok Zupin, Jurij Diaci, 2017

Opis: Količina, oblika in časovna razporeditev padavin so izrednega pomena za gozdne ekosisteme, saj pomembno vplivajo na njihovo preskrbo z vodo. Hkrati so gozdovi pomembni z vidika prestrezanja padavin in zadrževanja vode v tleh, s čimer prispevajo k uravnavanju količine vodnih virov v porečju. Natančnejše poznavanje porazdelitve padavin v gozdnih ekosistemih je vse pomembnejše tudi zaradi podnebne spremenljivosti, ki vpliva na spremembe padavinskega režima ter pogostnost in intenzivnost izrednih padavinskih dogodkov. Namen naše raziskave je bil analizirati padavine na osmih ploskvah intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji v letih od 2004 do 2013, na katerih smo z rednimi dvotedenskimi meritvami spremljali padavine na prostem, prepuščene padavine, odtok po deblu ter sestojne padavine. Ugotavljali smo, v kolikšni meri je količina sestojnih padavin v gozdu odvisna od geografske lege, reliefa in mešanosti drevesnih vrst. Primerjali smo tudi padavine na prostem s padavinami najbližje postaje ARSO. Količina padavin na ploskvah se je zelo razlikovala zaradi razgibanega površja in splošne porazdelitve padavin v Sloveniji. Letne prepuščene padavine na ploskvah so znašale od 77 % do 103 % padavin na prostem. Letni odtok po deblu na ploskvah s prevladujočo bukvijo je bil od 2 % do 15 % padavin na prostem. Letne sestojne padavine na ploskvah so v povprečju znašale 94 % padavin na prostem in so naraščale z nadmorsko višino ploskev. Padavine na prostem ter na najbližjih postajah ARSO so se večinoma dobro ujemale, razen na ploskvah Fondek v Trnovskem gozu in Tratice na Pohorju, ki sta v topografsko razgibanih gorovjih. V primeru nerazpoložljivosti podatkov o padavinah v topografsko razgibanih območjih je potrebna previdnost pri uporabi podatkov z najbližje postaje ARSO. Jasne povezave med količino sestojnih padavin in mešanostjo drevesnih vrst nismo ugotovili, saj je nabor ploskev v raziskavi majhen, hkrati pa so geografsko tako oddaljene, da na sestojne padavine bolj vpliva splošna porazdelitev padavin v Sloveniji. Za ugotavljanje vpliva mešanosti drevesnih vrst na sestojne padavine bi morali spremljati padavine na majhnem območju s čim bolj enotno topografijo, orografskimi dejavniki ter na več ploskvah z različnimi deleži drevesnih vrst
Ključne besede: prepuščene padavine, odtok po deblu, sestojne padavine, mešanost drevesnih vrst, topografija
Objavljeno: 22.03.2017; Ogledov: 1058; Prenosov: 31
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 39

9.
Novel complex stacking of fully-ordered transition metal layers in Li [sub] 4 FeSbO [sub] 6 materials
Robert Dominko, Bojan Budič, Eric McCalla, 2015

Opis: As part of a broad project to explore Li4MM′O6 materials (with M and M′ being selected from a wide variety of metals) as positive electrode materials for Li-ion batteries, the structures of Li4FeSbO6 materials with both stoichiometric and slightly deficient lithium contents are studied here. For lithium content varying from 3.8 to 4.0, the color changes from yellow to black and extra superstructure peaks are seen in the XRD patterns. These extra peaks appear as satellites around the four superstructure peaks affected by the stacking of the transition metal atoms. Refinements of both XRD and neutron scattering patterns show a nearly perfect ordering of Li, Fe, and Sb in the transition metal layers of all samples, although these refinements must take the stacking faults into account in order to extract information about the structure of the TM layers. The structure of the most lithium rich sample, where the satellite superstructure peaks are seen, was determined with the help of HRTEM, XRD, and neutron scattering. The satellites arise due to a new stacking sequence where not all transition metal layers are identical but instead two slightly different compositions stack in an AABB sequence giving a unit cell that is four times larger than normal for such monoclinic layered materials. The more lithium deficient samples are found to contain metal site vacancies based on elemental analysis and Mössbauer spectroscopy results. The significant changes in physical properties are attributed to the presence of these vacancies. This study illustrates the great importance of carefully determining the final compositions in these materials, as very small differences in compositions may have large impacts on structures and properties.
Ključne besede: materiali, elektrokemija, spektrografija
Objavljeno: 31.03.2015; Ogledov: 1948; Prenosov: 13
Ogledov v tednu: 39

10.
Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini
Jurij Diaci, Janez Krč, Domen Arnič, 2018

Opis: Nazadovanje opravljanja nege ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba proučiti možnosti izboljševanja ustaljenih načinov nege. S tem namenom smo v bukovih letvenjakih na območju Menine naredili primerjalno raziskavo med izbiralnim redčenjem in situacijskim. Postavili smo osem raziskovalnih ploskev, po štiri za vsak način redčenja. Naredili smo analize mešanosti, gostot in plastovitosti sestojev, odkazil, popisov izbrancev ter ciljnih dreves, časovno študijo in oceno težavnosti dela s pomočjo merilnika srčnega utripa. Ugotovili smo, da v rasti in globini krošenj svetloljubne drevesne vrste zaostajajo za bukvijo. Pri situacijskem redčenju sta bili značilno manjši poraba časa za posek ter poraba goriva in maziva. Poraba časa na konkurenta je bila med načinoma primerljiva. Težavnost dela se med načinoma redčenj ni razlikovala.
Ključne besede: nega mladega gozda, situacijska nega, situacijsko redčenje, izbiralno redčenje, racionalizacija
Objavljeno: 07.03.2018; Ogledov: 74; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 39