Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Didaktični programi za gozdno pedagogiko za Vrtec Petra Klepca in Osnovno šolo Cerkno
2019

Opis: Gozd s svojim dinamičnim utripom predstavlja bogato in neponovljivo vzgojnoučno okolje. Otroci ga občutijo z vsemi čuti, ga preoblikujejo po lastnih zamislih in gozd preoblikuje njih. Ponuja jim ustvarjalno okolje, ki porodi iskrive zamisli, pozitivna čustva, jih umiri in jim pomaga odkrivati lastne izrazne možnosti. Odkrivanje gozda otroke popelje do razburljivih doživetij, jim omogoča oddih v naravi, krepitev gibalnih sposobnosti, čutnih zaznav, razumevanja naravnih zakonitosti in procesov, spodbuja njihovo ustvarjalnost od najzgodnejšega obdobja pa do pozne odraslosti.
Ključne besede: spoznavanje okolja, gozdna pedagogika, otroški vrtci, osnovne šole, elektronske knjige
Objavljeno: 07.11.2019; Ogledov: 73; Prenosov: 50
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 73

2.
Post-polymerization modification of poly(L-glutamic acid) with d-(+)-glucosamine
Ema Žagar, Alenka Možir, Sašo Čebašek, Peter Perdih, 2014

Opis: Carboxyl functional groups of poly(L-glutamic acid) (PGlu) were modified with a D-(+)-glucosamine (GlcN) by amidation using 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4- methylmorpholinium chloride (DMTMM) as a coupling reagent. The coupling reaction was performed in aqueous medium without protection of hydroxyl functional groups of D-(+)-glucosamine. Poly(L-glutamic acid) and GlcN functionalized polyglutamates (P(Glu-GlcN)) were thoroughly characterized by 1D and 2D NMR spectroscopy and SEC-MALS to gain detailed information on their structure, composition and molar mass characteristics. The results reveal successful functionalization with GlcN through the amide bond and also to a minor extent through ester bond formation in position 1 of GlcN. In addition, a ratio between the α- and β-form of glucosamine substituent coupled to polyglutamate repeating units as well as the content of residual dimethoxy triazinyl active ester moiety in the samples were evaluated.
Ključne besede: poly(L-glutamic acid), glucosamine, glycopolypeptide
Objavljeno: 16.12.2014; Ogledov: 2321; Prenosov: 147
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 41

3.
Handbook for learning and play in the forest
0

Ključne besede: forest pedagogy
Objavljeno: 23.06.2017; Ogledov: 8514; Prenosov: 713
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 39

4.
Uporabnost slikovno preiskovalnih metod pri določanju HPV statusa karcinomov glave in vratu
Katarina Šurlan Popović, Cene Jerele, 2018

Opis: Karcinomi glave in vratu predstavljajo pomemben zdravstveni problem in so šesti najpogostejši karcinom na svetu. Okoli 90 % karcinomov glave in vratu je ploščatoceličnih karcinomov, ki predstavljajo globalno letno incidenco okoli 650.000, v Sloveniji pa okoli 440 primerov (2015). V zadnjih desetletjih strmo raste incidenca karcinomov orofarinksa. Vzrok je epidemija okužb s humanim papiloma virusom (HPV), visokorizični tip 16 izoliramo kar iz 40–60 % ploščatoceličnih karcinomov orofarinksa. Bolniki s HPV-pozitivnimi PCKGV imajo občutno boljše preživetje in odzivnost na zdravljenje v primerjavi s HPV-negativnimi, zaradi česar je postalo določanje HPV statusa karcinoma ključno pri načrtovanju zdravljenja in napovedi preživetja. Trenutni zlati standard za dokaz HPV predstavlja pomnoževanje virusne RNA z verižno reakcijo s polimerazo, čedalje večjo veljavo pa dobivajo tudi radiološke slikovno preiskovalne metode. Zaenkrat izključno s pomočjo tovrstnih metod ne moremo rutinsko razlikovati med HPV-pozitivnimi in HPV-negativnimi karcinomi. Kljub temu pa raziskave kažejo na specifične, tudi radiološke lastnosti HPV-pozitivnih karcinomov, ki jih poleg rezultatov ostalih preiskav lahko uporabimo pri določanju HPV statusa. Vrednotimo tako primarni karcinom kot zasevke v bezgavkah. Primarni HPV-pozitivni karcinomi so v primerjavi s HPV-negativnimi običajno manjši, bolje zamejeni, metabolno manj aktivni in z manj nekrozami ter ulceracijami. Značilno se pojavljajo v tonzilarni regiji in na bazi jezika. Zasevki v bezgavkah so pri HPV-pozitivnih karcinomih zgodnejši in pogostejši kot pri HPV-negativnih, poleg tega imajo pogosteje cističen videz.
Ključne besede: karcinom glave in vratu, ploščatocelični karcinom orofarinksa, humani papiloma virus, HPV, radiološke značilnosti, slikovno preiskovalne metode
Objavljeno: 07.02.2019; Ogledov: 1059; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 38

5.
Dendrokronološka analiza debelinskega priraščanja smreke (Picea abies (L.) Karst.) Na območju njene naravne in umetne razširjenosti v Sloveniji
Samo Stopar, Andrej Kobler, Jernej Jevšenak, Tom Levanič, 2018

Opis: Z dendrokronološkimi metodami smo analizirali debelinsko priraščanje smreke na osmih lokacijah v Sloveniji. Med njimi je bilo pet naravnih smrekovih združb, v druge je bila smreka umetno vnesena v preteklosti, oziroma je bil povečan njen naravni delež. Na vsaki ploskvi smo s prirastoslovnim svedrom odvzeli izvrtke najmanj 20 dreves. V dendrokronološkem laboratoriju smo jih posušili in zbrusili do visokega sijaja, nato pa skenirali s pomočjo sistema ATRICS ter izmerili širine branik v programih CooRecorder in CDendro. Ugotovili smo, da med naravnimi in antropogenimi rastišči ni značilnih razlik v debelinskem priraščanju. Na lokacijah Sorško polje, Ravnik in Mašun smo opazili spremembe v debelinskem priraščanju, ki kažejo, da se vpliv temperature zraka (toplejša poletja) in padavin (pogostejši pojav suše) na rast povečuje. Analiza značilnih let je pokazala, da so le-ta v zadnjih 30 letih pogostejša in da se pojavljajo na več lokacijah hkrati, predvsem pa se je povečalo število negativnih značilnih let, t.j. nadpovprečno toplih in suhih let.
Ključne besede: klimatske spremembe, naravna smrekova rastišča, antropogeno spremenjena rastišča smreke, dendrokronologija, Slovenija, debelinski prirastek
Objavljeno: 04.02.2019; Ogledov: 766; Prenosov: 395
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 31

6.
Zaviralci angiogeneze v zdravljenju možganskih tumorjev
Janja Ocvirk, 2009

Objavljeno: 31.08.2018; Ogledov: 529; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 28

7.
Patterns of tree microhabitats across a gradient of managed to old-growth conditions : a case study from beech dominated forests of South-Eastern Slovenia
Kristina Sever, Thomas Andrew Nagel, 2019

Opis: An inventory of tree microhabitats was done in two unmanaged forests (Kobile and Ravna gora forest reserves) and one managed beech forest in SE Slovenia. The purpose of this study was to determine the influence of forest management, natural disturbances, and tree characteristics on microhabitat patterns. Forest structure and microhabitats were recorded in systematically placed plots (500 m2 in size) across each area. In total, we inventoried 849 trees on 54 plots and 1833 tree microhabitats. The results showed that forest management had no significant influence on the abundance of microhabitats per tree, but there were differences regarding microhabitat type between managed and unmanaged sites. There were substantially more microhabitats related to standing dead and live habitat trees in unmanaged forest (e.g. woodpecker cavities, insect galleries and bore holes, branch holes, dead branches and fruiting bodies of fungi), whereas in managed forests there were more tree microhabitats related to management (e.g. exposed heartwood, coarse bark, and epiphytic plants). The results also indicate that disturbance, tree diameter, vitality, and species influence the density, diversity, and occurrence of tree microhabitats.
Ključne besede: forest management, biodiversity, tree microhabitats, beech forests, old-growth, veteran tree, natural disturbance, dead wood
Objavljeno: 08.07.2019; Ogledov: 601; Prenosov: 191
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 27

8.
Onkologija : strokovni časopis za zdravnike
1997

Opis: Dvojno slepo recenzirana revija, ki izhaja dvakrat letno, je bila ustanovljena leta 1997. Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. Revija objavlja izvirne in pregledne strokovno-znanstvene članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila in klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme. S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije.
Ključne besede: onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija
Objavljeno: 14.03.2018; Ogledov: 2922; Prenosov: 22
Ogledov v tednu: 25

9.
Reliefne značilnosti tal in objedanje mladja s strani velikih rastlinojedih parkljarjev v jelovo-bukovem gozdu
Dušan Roženbergar, Robert Klevišar, Jurij Diaci, 2019

Opis: Veliki rastlinojedi parkljarji (VRP) različno vplivajo na razvoj gozdnih ekosistemov. Eden izmed najbolj negativnih vplivov, ki ga imajo na dolgoročni razvoj gozdov, je posledica kroničnega čezmernega objedanja mladja. Namen raziskave je bil s pomočjo analize objedanja v delu dinarskih jelovo-bukovih gozdov ugotoviti, kakšen vpliv na intenzivnost objedanja imajo habitatne značilnosti prostora in relief. Povprečna objedenost mladja je bila 70 %, analiza višinske strukture mladja pa je pokazala, da ni prehajanja gorskega javorja in jelke v zgornje višinske plasti. Potrdili smo vpliv stopnje kritja za VRP in reliefa na stopnjo objedenosti. Največ poškodb smo zabeležili na grebenih in v vrtačah. Glede na rezultate naših analiz v prihodnje v jelovobukovih gozdovih na območju naše raziskave ne bo mogoče zagotoviti primesi jelke in gorskega javorja v zgornjih sestojnih položajih. Če želimo v tem delu Slovenije vzgojiti pestre gozdove, bo poleg gozdno-gojitvenega ukrepanja nujno nadaljevanje intenzivnega gospodarjenja z VRP v smislu zmanjševanja njihovih gostot.
Ključne besede: objedanje, gojenje gozdov, veliki rastlinojedi parkljarji, relief, pomlajevanje, Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus
Objavljeno: 08.07.2019; Ogledov: 596; Prenosov: 207
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 25

10.
Situation of Armillaria spp. and Heterobasidion spp. in Slovenia
Ana Brglez, Nikica Ogris, 2019

Opis: Species of the genus Armillaria and Heterobasidion are among the most common causes of stem and root rot in Slovenia. Armillaria spp. infects deciduous and coniferous trees, while Heterobasidion spp. mainly threatens Norway spruce (Picea abies), pines (Pinus spp.), and silver fir (Abies alba). On the basis of the data about the sanitary felling of infected trees, we estimated the current state and calculated the proportions represented in total felling, total sanitary felling, total sanitary felling due to diseases, in wood stock, and in increments from 2013 to 2017. Since 2014, there has been a constant increase in the sanitary felling of deciduous and coniferous trees due to infections with Armillaria spp. In 2017, 32,849 m3 of timber were harvested due to Armillaria spp. Given the present situation, we assume that the amount of sanitary felling will continue to increase, but it will not account for large shares in wood stock or increment (< 1 %). In 2017, sanitary felling of infected conifers represented 27.6 % of all sanitary felling due to diseases. In the case of deciduous trees, the share was lower, i.e. 7.1 %. Armillaria spp. was the main cause of sanitary felling due to disease (51.9 %) in the Postojna forest management unit (FMU), while elsewhere shares of up to 10 % were recorded. With Heterobasidion spp., the amount of felling is decreasing over the years. In 2017, 33,922 m3 of wood, accounting for 15.7 % of the total sanitary felling due to disease, were felled due to Heterobasidion spp. A comparison of the felling of Norway spruce, silver fir, and Scots pine due to Heterobasidion spp. shows the different proportions of felling within the total sanitary felling due to the diseases. In Norway spruce, it is on average 79.5 %, in silver fir 12.9 %, and in Scots pine 34.3 %. We assume that the volume of timber harvested due to Heterobasidion spp. will gradually decrease over the years due to the lower wood stocks of Norway spruce, which has recently been hit by numerous natural disasters and infestation of bark beetles. However, the incidence will be higher due to climate change affects.
Objavljeno: 30.08.2019; Ogledov: 199; Prenosov: 14
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 24