Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije

Statistika DiRROS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
3.
Aspiracijska biopsija v onkologiji
Marija Us-Krašovec, 1998

Objavljeno: 31.08.2018; Ogledov: 46; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 35

4.
Onkologija : strokovni časopis za zdravnike
1997

Opis: Dvojno slepo recenzirana revija, ki izhaja dvakrat letno, je bila ustanovljena leta 1997. Revija objavlja izvirne in pregledne strokovno-znanstvene članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila in klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme. S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije. Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0.
Ključne besede: onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija
Objavljeno: 14.03.2018; Ogledov: 776; Prenosov: 4
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 33

5.
Handbook for learning and play in the forest
0

Ključne besede: forest pedagogy
Objavljeno: 23.06.2017; Ogledov: 5250; Prenosov: 399
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 30

6.
7.
Vpliv lepilnega spoja na prečno difuzijo vode v lepljenem lesu
Bogdan Šega, Jože Resnik, Bojan Bučar, 2005

Opis: Lepilni spoj v sistemu les-lepilo-les pomeni dodaten upor, ki ovira prehod vode. Povečan upor zlepljenih preskušancev je posledica lepila v spoju in tudisprememb v lastnostih lesa, zlasti povečane gostote ter lokalno manjše higroskopičnosti, ki sta posledici izpostavitve lesa pogojem lepljenja. Primerjali smo kinetike navlaževanja masivnih bukovih preskušancev in zlepljenih preskušancev (uporabili smo tekoča PVAc, UF, MUF, FRF in epoksidna lepila ter FF lepilni film) ter vzporednih preskušancev, ki so bili brez lepilnih spojev, so pa bili izpostavljeni pogojem lepljenja. Difuzijske koeficiente smo določili z uporabo nestacionarne metode. Ugotovili smo, da tanki lepilni spoji, izdelani s tekočimi lepili, niso bariera, ki bi učinkovito zadržala prodiranje vezane vode v lepljenec. Večji upor ustvarjajo le spoji s FF lepilnim filmom. Med difuzijskimi koeficienti, izračunanimi iz analitičnih rešitev in rešitve enačbe prvega reda, obstajajo statistično značilne razlike. Prečno difuzijo vodne pare in vezane vode v lesu lahko opišemo kot sistem prvega reda.
Ključne besede: lepilni spoj, les-lepilo-les, difuzivnost, vodna para, vezana voda, nestacionarna emtoda
Objavljeno: 12.07.2017; Ogledov: 400; Prenosov: 15
URL Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 29

8.
Imunoterapija prvič tudi za zdravljenje lokalno napredovalega nedrobnoceličnega pljučnega raka
Karmen Stanič, Martina Vrankar, 2017

Opis: V zadnjih petnajstih letih smo priča hitremu razvoju na področju zdravljenja pljučnega raka, ki ostaja v svetovnem merilu še vednorak z najvišjo obolevnostjo in umrljivostjo. Večina bolnikov z metastatsko boleznijo se zdravi s kemoterapijo (KT), tarčno zdravljenje je primerno za manj kot 20% bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom (NDPR). V letu 2010 so nas navdušili rezultati raziskav na področju imunoterapije. Tumorske celice morajo biti prepoznane kot tuje telesu, da jih imunski sistem lahko odstrani. Vendar so tumorske celice razvile različne mehanizme za izmikanje imunskemu nadzoru, eden od teh je tudi sproščanje imunskih zaviralnih molekul kot je ligand programirane celične smrti (PD-L1), ki je glavni mediator imunosupresivnega delovanja. Zdravila, ki se trenutno uporabljajo za zdravljenje metastatskega NDPR, so monoklonska protitelesa proti PD-L1 ali PD-1. Z vezavo na PD-L1 ali njegov receptor PD-1 na imunskih celicah preprečijo imunosupresiven učinek in omogočijo uspešno delovanje aktiviranih T limfocitov. V Sloveniji sta registrirani dve zdravili z opisanim načinom delovanja, nivolumab in pembrolizumab. Na kongresu ESMO 2017 pa so bili predstavljeni rezultati raziskave PACIFIK, ki opisujejo dobrobit zdravljenja z imunoterapijo tudi pri lokalno napredovalih bolnikih z NDPR. Bolniki so po standardnem zdravljenju s kemoradioterapijo prejemali durvalumab ali placebo. V skupini, zdravljeni z durvalumabom, je bil čas brez napredovanja bolezni značilno daljši. Sinergistič- no delovanje obsevanja, ki je splošno priznan način lokalnega zdravljenja, v kombinaciji z imunoterapijo briše meje med sistemskim in lokalnim načinom zdravljenja raka, kar so pokazale tudi številne predklinične raziskave. Bodoče raziskave bodo podale odgovore, kateri način kombiniranja imunoterapije in obsevanja je najbolj primeren.
Ključne besede: imunoterapija, lokalno napredovali nedrobnocelični pljučni rak, obsevanje
Objavljeno: 16.03.2018; Ogledov: 468; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo
Ogledov v tednu: 27

9.
10.
Comparative study of interactions of aliskiren and AT [sub] 1 receptor antagonists with lipid bilayers
Gregor Mali, Eleni Siapi, M. Papadopoulos, Grigorios Megariotis, Kyriakos Viras, Petros Chatzigeorgioug, Dimitrios Ntountaniotis, Michael Rappolt, A. Sadegphour, Thomas Michael Mavromoustakos, 2015

Opis: The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) plays a key role in the regulation of blood pressure. Renin is the rate limiting enzyme of the RAAS and aliskiren is a highly potent and selective inhibitor of the human renin. Renin is known to be active both in the circulating blood stream as well as locally, when bound to the (pro)-renin receptor ((P)RR). In this study we have investigated a possible mechanism of action of aliskiren, in which its accumulation in the plasma membrane is considered as an essential step for effective inhibition. Aliskiren's interactions with model membranes (cholesterol rich and poor) have been investigated by applying different complementary techniques: differential scanning calorimetry (DSC), Raman spectroscopy, magic angle spinning (MAS) nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and small- and wide-angle X-ray scattering (SAXS and WAXS). In addition, in silico molecular dynamics (MD) calculations were applied for further confirmation of the experimental data. Aliskiren's thermal effects on the pre- and main transition of dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC) membranes as well as its topographical position in the bilayer show striking similarities to those of angiotens.in II type 1 receptor (AT1R) antagonists. Moreover, at higher cholesterol concentrations aliskiren gets expelled from the membrane just as it has been recently demonstrated for the angiotensin receptor blocker (ARB) losartan. Thus, we propose that both the AT1R and the (P)RR-bound renin active sites can be efficiently blocked by membrane-bound ARBs and aliskiren when cholesterol rich membrane rafts/caveolae are formed in the vicinity of the receptors.
Ključne besede: aliskiren, renin, PRR, DPPC bilayers, raman spectroscopy, solid state NMR spectroscopy, SAXS and WAXS, MD simulations
Objavljeno: 26.01.2015; Ogledov: 1758; Prenosov: 5
Ogledov v tednu: 25