Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva
Authors:Simončič, Tina (Author)
Bončina, Andrej (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:Namen raziskave je ugotoviti mnenje slovenske javnosti o pomenu gozdov in gospodarjenju z gozdovi in pri tem preveriti, pri katerih vsebinah so mnenja lastnikov in nelastnikov gozdov različna. Anketirali smo 1014 naključno izbranih polnoletnih državljanov RS proporcionalno glede na statistične regije. Vprašalnik je obsegal 10 sklopov ter 74 trditev zaprtega tipa s petstopenjsko Likertovo lestvico. Za prebivalce Slovenije so najpomembnejše okoljske funkcije, sledijo lesnoprizvodna in zaščitna funkcija, socialne funkcije, najmanj pomembni sta nabiralništvo in lovnogospodarska funkcija. Več kot 90 % anketiranih meni, da so gozdovi hkrati pomembni za različne funkcije. 74 % javnosti podpira prost dostop v gozdove, 60 % pa pravico prebivalcev do nabiranja gozdnih sadežev. Največ anketiranih meni, da naj država nameni več sredstev za okoljske funkcije. Z diskriminantno analizo smo ugotovili, da na razvrščanje na lastnike in nelastnike najbolj vplivajo mnenja o prostem dostopu do gozda in pomenu gozdov za rekreacijo.
Keywords:gospodarjenje z gozdovi, funkcije gozdov, javna anketa, vrednost gozdov, gozdarska politika, nelastniki gozdov, lastniki gozdov
Year of publishing:2018
COBISS_ID:5301158 Link is opened in a new window
UDC:630*9:630*68(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
OceCobissID:266761216 Link is opened in a new window
DOI:10.20315/ASetL.117.2 Link is opened in a new window
Views:1565
Downloads:854
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (1,18 MB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.117.2
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Slovenian public opinion on the importance of forests and forest management
Abstract:The research aims at assessing the Slovenian public opinion on the importance of forests and forest management. 1014 surveys were completed by randomly selected adult citizens of the RS proportionally in regard to the country%s statistical regions. The survey included 10 sections and 74 Likert-type statements. Slovenian public believes that the most important functions of forests are environmental functions, followed by wood production and protection against natural hazards, social functions, whereas the least important are gathering non-wood forest products and hunting. More than 90 % of respondents think that forests are important for multiple functions. 74 % of the public supports free access, 60 % of them supports the right to gather non-wood forest products. The majority of them believe that the state should invest funds for supporting environmental functions. The statements on free access and importance of forests for recreation are the strongest factors in discriminating the groups of forest owners and non-owners.
Keywords:forest management, forest functions, public opinion poll, forest values, forest policy, forest owners, forest non-owners


Back