Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Onkologija : strokovni časopis za zdravnike
Authors:Authors are not mentioned.
Language:Slovenian
Organisation:Logo OI - Institute of Oncology
Abstract:Dvojno slepo recenzirana revija, ki izhaja dvakrat letno, je bila ustanovljena leta 1997. Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. Revija objavlja izvirne in pregledne strokovno-znanstvene članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila in klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme. S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije.
Keywords:onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija
Year of publishing:1997
Publisher:Onkološki inštitut
Source:Ljubljana
COBISS_ID:65324032 Link is opened in a new window
ISSN:1408-1741
UDC:616-006
Note:V l. 2015 in v l. 2016 izšla le po ena številka.;
Views:5891
Downloads:354
Files:URL URL - Similar work, visit https://www.onko-i.si/onkologija/
URL URL - Similar work, visit https://revijaonkologija.si/Onkologija
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Rights:by Authors
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:14.03.2018

Secondary language

Language:English
Title:Onkologija : a medical-scientific journal
Abstract:Established in 1997, the double-blind peer reviewed medical journal Onkologija is published on a semi-annual basis. Onkologija is an open access journal, published under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0. The journal publishes original, scientific, and professional review articles, clinical case presentations, and clinical guidelines written in the Slovene language. The titles, abstracts, and keywords are translated to English. With the aim of facilitating a rapid movement of knowledge within the framework of everyday oncology practice, the multidisciplinary journal deals with all the theoretical and practical aspects of oncology – from primary and secondary prevention and treatment of malignancies, their early detection and treatment, and the rehabilitation and palliation of cancer patients, to various social and ethical problems. By means of professionally reviewed articles, the journal provides clinicians with the latest information and essential guidelines for the development of their profession, enabling a better understanding and an improved practice within the scope of their professional daily work. By publishing articles in the Slovene language, the journal plays an essential role in the development and enrichment of the Slovene medical terminology.
Keywords:oncology, neoplasms, radiology, palliative care, drug therapy, neoplasm metastasis, oncological epidemiology

Archive

Year 2020
Letn. 24 št. 1
Klemen Černelč, Mateja Kokalj-Kokot, Vesna Zadnik, Nika Bric
Martina Vrankar, Nina Boc, Izidor Kern, Aleš Rozman, Karmen Stanič, Tomaž Štupnik, Mojca Unk, Maja Ebert Moltara, Vesna Zadnik, Katja Adamič, Jernej Benedik, Marko Bitenc, Jasna But Hadžić, Anton Crnjac, Eva Ćirić, Tanja Čufer, Goran Gačevski, Marta Globočnik Kukovica, Kristina Gornik-Kramberger, Maja Ivanetič, Staša Jelerčič, Veronika Kloboves-Prevodnik, Mile Kovačević, Luka Ležaič, Mateja Marc-Malovrh, Katja Mohorčič, Bogdan Vidmar, Dušanka Vidovič, Gregor Vlačić, Ana Lina Vodušek, Rok Zbačnik, Ivana Žagar
Barbara Perić, Tina Žagar, Damijan Bergant, Sara Milićević
Dushan Mangaroski, Erik Škof
Cvetka Grašič-Kuhar
Jasna But Hadžić, Enej Hadžić, Ana Košir
Year 2019
Letn. 23 št. 2
Letn. 23 št. 1
Katarina Lokar, Vesna Zadnik, Maruška Ferjančič, Polona Škulj, Darja Strle, Tina Žagar
Uroš Ahčan, Igor Bartenjev, Ana Benedičič, Tomi Bremec, Aleksandra Vučinič Dugonik, Aleš Grošelj, Nataša Grebenšek, Marko Hočevar, Boris Jančar, Boštjan Luzar, Liljana Mervic, Janja Ocvirk, Jože Pižem, Mirjam Rogl-Butina, Tanja Planinšek Ručigaj, Gregor Serša, Larisa Stojanovič, Neža Stopajnik, Primož Strojan, Vesna Tlaker Žunter, Borut Žgavec
Simona Borštnar, Ana Blatnik, Andraž Perhavec, Barbara Gazić, Barbara Vidergar-Kralj, Erika Matos, Ivica Ratoša, Janez Žgajnar, Kristijana Hertl, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Nikola Bešić, Marija Snežna Paulin-Košir, Tanja Marinko, Ulrika Klopčič
Valerija Žager
Olga Blatnik, Marko Boc, Tomi Bremec, Marko Hočevar, Katarina Barbara Karner, Boštjan Luzar, Janja Ocvirk, Barbara Perić, Jože Pižem, Martina Reberšek, Primož Strojan
Barbara Šegedin, Sebastjan Merlo, Darja Arko, Sonja Bebar, Olga Cerar, Branko Cvjetičanin, Barbara Gazić, Brigita Gregorič, Urška Ivanuš, Borut Kobal, Manja Šešek, Leon Meglič, Maja Pakiž, Nina Slabe, Špela Smrkolj, Erik Škof, Iztok Takač, Helena-Barbara Zobec Logar
Tanja Žnidarič, Ivica Ratoša
Nena Galunič, Barbara Petrovič, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Valerija Žager
Špela Kos, Gregor Serša
Year 2018
Letn. 22 št. 2
Olga Blatnik, Marko Novak, Monika Jagodic, Tina Žagar, Jože Pižem, Mojca Unk, Lorna Zadravec-Zaletel, Snežana Pavlović Djokić, Jerca Blazina, Blaž Mavčič, Simona Jereb, Darja Eržen, David Martinčič, Mateja Kropivnik, Gregor Kos, Andreja Klevišar Ivančič, Andraž Perhavec, Eva Možina, Marko Špiler, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Žiga Snoj, Vladka Salapura, Katja Limpel Novak, Branko Zakotnik, Danijela Štrbac
Mateja Krajc, Vesna Zadnik
Janja Ocvirk
Katarina Šurlan Popović, Cene Jerele
Marko Hočevar, Barbara Perić, Marko Boc, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Primož Strojan, Tomi Bremec, Katarina Barbara Karner, Olga Blatnik, Jože Pižem, Boštjan Luzar, Tanja Planinšek Ručigaj
Maja Čemažar, Cvetka Grašič-Kuhar, Tanja Dolinšek
Letn. 22 št. 1
Primož Strojan, Marko Kokalj
Mirjam Rojec, Andreja Cirila Škufca Smrdel
Miha Oražem, Blaž Grošelj, Viljem Kovač
Ana Jeromen
Vaneja Velenik
Monika Jagodic, Gorana Gašljević, Barbara Jezeršek Novaković, Tanja Južnič Šetina, Jana Pahole Goličnik, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Veronika Kloboves-Prevodnik, Lorna Zadravec-Zaletel, Danijela Štrbac
Barbara Šegedin, Špela Smrkolj, Sebastjan Merlo, Sonja Bebar, Branko Cvjetičanin, Olga Cerar, Ana Blatnik, Andreja Gornjec, Barbara Gazić, Mateja Krajc, Borut Kobal, Ksenija Strojnik, Erik Škof, Manja Šešek, Aleš Vakselj, Iztok Takač, Vesna Zadnik, Helena-Barbara Zobec Logar
Božidar Casar, Primož Strojan
Janja Ocvirk, Katja Leskovšek
Olivera Masten Cuznar
Ana Herzog, Nežka Hribernik, Marta Globočnik Kukovica, Tanja Čufer
Marina Mencinger
Tanja Ovčariček
Erika Matos
Year 2017
Letn. 21 št. 2
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Erik Brecelj, Janja Ocvirk, Ibrahim Edhemović, Ana Jeromen, Franc Anderluh, Mirko Omejc, Stojan Potrč, Borut Štabuc, Maja Marolt-Mušič, Peter Popović, Martina Reberšek, Vesna Zadnik, Jasna But Hadžić, Blaž Trotovšek, Mateja Krajc, Maja Ebert Moltara, Jernej Benedik, Neva Volk, Rok Petrič, Matej Bračko, Snježana Frković-Grazio, Nada Rotovnik-Kozjek
Vaneja Velenik
Martina Reberšek
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Janja Ocvirk
Cvetka Grašič-Kuhar
Letn. 21 št. 1
Vaneja Velenik
Andrej Breznik, Marko Zaletelj, Irena Oblak
Irena Oblak, Franc Anderluh
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Ivica Ratoša
Ivica Ratoša, Jasna But Hadžić
Nikola Bešić, Marko Hočevar, Damijan Bergant, Barbara Vidergar-Kralj, Olga Blatnik, Veronika Kloboves-Prevodnik, Marta Dremelj
Mojca Unk, Katja Mohorčič, Ilonka Osrajnik, Tanja Čufer
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Year 2016
Letn. 20 št. 1
Erik Škof, Mateja Krajc
Ivica Ratoša, Mateja Steinacher
Sonja Bebar, Erik Škof, Špela Smrkolj, Helena-Barbara Zobec Logar
Cvetka Grašič-Kuhar
Vaneja Velenik, Mateja Krajc, Anja Meden, Tina Škerl
Neva Volk, Vaneja Velenik, Borut Štabuc, Ajra Šečerov Ermenc, Matevž Srpčič, Mihael Sok, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Irena Oblak, Ana Jeromen, Zvezdana Hlebanja, Goran Gačevski, Anton Crnjac, Jasna But Hadžić, Franc Anderluh
Year 2015
Letn. 19 št. 1
Year 2014
Letn. 18 št. 2
Letn. 18 št. 1
Ajra Šečerov Ermenc
Marina Grgić, Srdjan Novaković
Maja Ebert Moltara
Nada Rotovnik-Kozjek
Lorna Zadravec-Zaletel, Miroslav Vujasinović, Marko Boc, Berta Jereb
Jasna But Hadžić, Marko Bitenc
Marko Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Vaneja Velenik
Janja Ocvirk
Anton Crnjac, Boris Greif, Aljaž Hojski
Irena Oblak
Martina Reberšek, Tanja Mesti, Marko Boc
Zvonimir Rudolf
Mirko Omejc
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Marina Mencinger, Jasna But Hadžić
Vaneja Velenik
Arpad Ivanecz
Franc Anderluh
Year 2013
Letn. 17 št. 2
Barbara Šegedin, Ana Perpar, Primož Petrič
Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Jožica Červek
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Marija Skoblar Vidmar, Jasna But Hadžić, Erik Brecelj, Martina Reberšek, Franc Jelenc, Stojan Potrč
Zvonimir Rudolf
Marko Boc, Nina Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Irena Oblak, Stojan Potrč
Primož Strojan
Nikola Bešić, Hana Bešič, Barbara Perić, Gašper Pilko, Rok Petrič, Jan Žmuc, Andraž Perhavec
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Živa Pohar-Marinšek
Uroš Smrdel
Tanja Planinšek Ručigaj
Maja Marolt-Mušič
Marko Hanc, Janez Ravnik, Igor Movrin, Rajko Kavalar, Gregor Rečnik
Mojca Unk, Erika Matos, Darja Eržen, Branko Zakotnik
Mirko Omejc
Janja Ocvirk
Borut Škodlar, Berta Jereb
Tanja Planinšek Ručigaj
Gregor Serša, Maja Čemažar, Nebojša Glumac, Marko Snoj
Letn. 17 št. 1
Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik, Tina Žagar
Mateja Krajc, Srdjan Novaković
Janja Ocvirk
Tanja Čufer, Boštjan Šeruga
Aleš Rozman
Irena Oblak
Stojan Potrč, Matjaž Horvat, Tomaž Jagrič, Janja Ocvirk, Vaneja Velenik, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz
Tanja Čufer, Mitja Košnik
Janja Ocvirk
Marko Boc, Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Nina Boc, Janja Ocvirk
Vaneja Velenik
Maja Marolt-Mušič, Miha Čavlek, Kristijana Hertl
Arpad Ivanecz, Marko Sremec, Aleksandra Šauperl, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Stojan Potrč
Dominika Novak-Mlakar, Matej Bračko, Jožica Maučec Zakotnik, Marjeta Keršič-Svetel, Tanja Metličar
Vaneja Velenik
Lorna Zadravec-Zaletel, Katarina Osolnik, Berta Jereb
Arpad Ivanecz, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Marko Sremec, Stojan Potrč
Franc Anderluh
Zvonimir Rudolf
Maja Ebert Moltara
Year 2012
Letn. 16 št. 2
Andrej Žist, Tomaž Milanez, Breda Škrbinc, Vesna Zadnik, Boštjan Šeruga
Živa Pohar-Marinšek
Maša Milatovič, Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Irena Oblak, Martina Reberšek
Mojca Čižek-Sajko, Uršula Julija Sajko, Berta Jereb
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Barbara Perić, Živa Pohar-Marinšek, Breda Škrbinc, Maja Marolt-Mušič, Ivana Žagar, Marko Hočevar
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Nika Zorko, Tanja Roš-Opaškar
Zvonimir Rudolf
Viljem Kovač
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Nena Kopčavar Guček
Viljem Kovač
Letn. 16 št. 1
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Primož Peterlin, Emir Kuduzovič, Primož Strojan
Nena Kopčavar Guček
Sonja Bebar
Nebojša Glumac
Mateja Krajc, Alenka Vrečar, Simona Hotujec, Srdjan Novaković
Zvonimir Rudolf
Olga Blatnik, Jurij Miloš Borovšak, Berta Jereb
Tanja Roš-Opaškar, Matej Horvat, Mara Popović, Barbara Jezeršek Novaković
Boštjan Šeruga
Tanja Planinšek, Aleš Kladnik, Živa Pohar-Marinšek, Margareta Strojan Fležar
Petra Tavčar, Jožica Červek, Branko Zakotnik, Tanja Ravnjak, Polona Mlakar, Boštjan Zavratnik
Darja Eržen
Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik
Urška Bokal, Tanja Južnič Šetina
Year 2011
Letn. 15 št. 2
Matija Zupan, Tanja Roš-Opaškar
Matejka Rebolj
Mirjana Rajer
Janja Ocvirk
Margareta Strojan Fležar, Bojana Černelč, Helena Gutnik, Alenka Višnar-Perovič
Tomaž Kocjan, Lorna Zadravec-Zaletel, Berta Jereb
Tanja Čufer, Tanja Ovčariček, Izidor Kern
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj, Marjetka Uršič-Vrščaj
Maja Ebert Moltara, Janja Ocvirk
Boštjan Šeruga, Tomaž Milanez, Simona Borštnar, Nataša Snoj Šarvari, Breda Škrbinc
Monika Sonc
Barbara Perić, Ivana Žagar, Srdjan Novaković, Janez Žgajnar, Marko Hočevar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Nina Jančar, Eda Vrtačnik-Bokal, Mario Poljak
Uroš Smrdel, Tadej Strojnik
Cvetka Grašič-Kuhar, Kristijana Hertl, Barbara Gazić, Elga Majdič, Janez Žgajnar
Tanja Čufer
Irena Oblak, Janja Ocvirk
Tanja Marinko, Tamara Lah Turnšek, Gregor Serša
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Letn. 15 št. 1
Matej Bračko, Marta Dremelj, Darja Eržen, Monika Jagodic, Simona Jereb, Eva Možina, Marko Novak, Marko Špiler, Radka Tomšič, Lorna Zadravec-Zaletel, Branko Zakotnik
Jernej Benedik
Janka Čarman, Primož Petrič
Peter Rakovec, Lorna Zadravec-Zaletel, Dunja Latifić-Jasnič, Berta Jereb
Ana Pogačnik
Iztok Takač
Daša Grabec, Uroš Gačnik, Borut Kragelj
Marko Hočevar
Samo Rožman, Simona Borštnar, Barbara Jezeršek Novaković
Marjana Bernot, Marijana Fortuna Lužar, Simona Borštnar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Martina Reberšek, Stojan Potrč, Mirko Omejc, Franc Jelenc, Ibrahim Edhemović
Janez Žgajnar
Janez Žgajnar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Vesna Zadnik, Maja Primic-Žakelj
Tanja Čufer, Tanja Južnič Šetina, Boštjan Šeruga, Nina Turnšek, Brigita Gregorič, Mojca Matičič
Year 2010
Letn. 14 št. 2
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Ivana Žagar
Viljem Kovač
Veronika Kloboves-Prevodnik
Mateja Krajc, Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Primic-Žakelj
Barbara Jezeršek Novaković, Branko Zakotnik
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Franc Pompe, Branko Zakotnik, Cvetka Grašič-Kuhar
Simona Borštnar, Cvetka Grašič-Kuhar, Erika Matos, Erik Škof, Nina Čas-Sikošek, Damijana Bosilj, Jožica Červek, Tanja Čufer
Marjetka Uršič-Vrščaj
Andrej Kmetec
Tanja Čufer
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Petra Cerkovnik, Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Matjaž Kaučič, Kristijana Hertl, Olivera Pečanac
Marija Šoštarič Podlesnik, Tanja Roš-Opaškar, Berta Jereb
Marko Hočevar
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Nikola Bešić
Erik Brecelj
Ksenija Mahkovic-Hergouth
Primož Strojan, Tomaž Verk, Rihard Hudej
Klelija Štrancar, Tanja Ravnjak, Jernej Benedik
Letn. 14 št. 1
Barbara Jezeršek Novaković
Barbka Novak
Ajra Šečerov Ermenc, Albert-Peter Fras
Aleksandar Godić
Radka Tomšič, Tanja Južnič Šetina, Marina Mencinger, Blanka Zagoričnik
Jožica Červek
Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Brenda Smith, Janja Zalar
Mateja Dolenc-Voljč
Nada Rotovnik-Kozjek
Janez Jančar
Simona Borštnar, Tanja Ovčariček, Branko Zakotnik
Mateja Dolenc-Voljč, Radka Tomšič, Blanka Zagoričnik, Borut Žgavec
Janka Čarman, Primož Strojan
Helena Uršič, Marko Novak
Tanja Čufer, Cvetka Grašič-Kuhar
Jože Balažic, Andrej Vogrin, Berta Jereb
Cvetka Grašič-Kuhar, Maja Ravnik, Danica Rotar-Pavlič, Tanja Čufer
Maja Marolt-Mušič, Kristijana Hertl, Marta Zebič
Breda Škrbinc, Tanja Južnič Šetina
Janja Ocvirk
Olivera Pečanac, Samo Rožman
Year 2009
Letn. 13 št. 2
Primož Strojan
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Vera Pompe-Kirn
Matjaž Zwitter, Mirjana Rajer, Borut Rajer
Jožica Jelen-Jurič, Jernej Benedik
Breda Škrbinc
Mojca Humar, Tanja Čufer
Ajra Šečerov Ermenc, Hotimir Lešničar
Janja Ocvirk
Mirjana Rajer, Primož Strojan
Ana Jeromen, Irena Oblak, Franc Anderluh, Vaneja Velenik, Marija Skoblar Vidmar
Srdjan Novaković
Matjaž Jereb, Metka Derganc, Boriana Kremžar, Lidija Kitanovski
Cvetka Grašič-Kuhar
Mojca Unk, Cvetka Grašič-Kuhar, Marko Boc, Branko Zakotnik
Petra Cerkovnik, Ira Koković, Veronika Kloboves-Prevodnik, Srdjan Novaković
Cvetka Bilban-Jakopin
Margareta Strojan Fležar, Irena Srebotnik-Kirbiš
Jernej Benedik
Radoslav Kveder, Marjeta Terčelj-Zorman, Berta Jereb
Monika Sonc
Letn. 13 št. 1
Marjetka Uršič-Vrščaj
Berta Jereb, Roman Korenjak
Berta Jereb
Erika Matos
Damijan Bergant
Ivana Žagar
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj, Urška Ivanuš
Zvonimir Rudolf
Breda Škrbinc
Erik Brecelj, Eldar Gadžijev
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Andraž Perhavec, Janez Žgajnar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Barbara Jezeršek Novaković, Bojana Pajk
Samo Rožman, Igor Virant, Monika Sonc
Simona Borštnar, Tanja Južnič Šetina
Tanja Južnič Šetina, Tomaž Kompan
Nada Rotovnik-Kozjek
Marko Hočevar, Gašper Pilko
Milena Kerin-Povšič
Simona Borštnar
Branko Zakotnik
Janja Ocvirk
Iris Hvala
Erika Matos, Bojana Pajk
Year 2008
Letn. 12 št. 2
Domen Ribnikar, Špela Fink, Snježana Frković-Grazio, Hotimir Lešničar, Aleksander Sadikov, Tanja Čufer
Petra Cerkovnik, Barbara Perić, Marko Hočevar, Srdjan Novaković
Primož Strojan, Branko Zakotnik
Gašper Pilko, Eldar Gadžijev
Vida Stegel, Srdjan Novaković
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Barbara Šegedin
Zvonimir Rudolf
Simona Borštnar
Ana Pogačnik
Monika Sonc
Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Jožica Červek
Janja Ocvirk
Tatjana Stopar Pintarič
Ira Koković, Srdjan Novaković
Mojca Florjančič, Marjetka Uršič-Vrščaj, Maja Primic-Žakelj
Letn. 12 št. 1
Nikola Bešić
Ajša Repar, Erika Matos, Branko Zakotnik
Slavica Lahajnar
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj
Barbara Možina
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj, Kristijana Hertl, Maksimiljan Kadivec
Barbara Vidergar-Kralj
Zvonimir Rudolf
Ksenija Strojnik, Tanja Čufer
Erika Matos
Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Irena Oblak, Barbara Šegedin
Marko Novak, Janez Žgajnar
Katja Kogovšek, Patricija Ećimović, Nada Rotovnik-Kozjek, Nikola Bešić
Vaneja Velenik
Barbara Jezeršek Novaković, Ana Benigar
Primož Petrič, Robert Hudej, Maja Marolt-Mušič
Boštjan Šeruga, Nataša Snoj Šarvari
Janja Ocvirk
Year 2007
Letn. 11 št. 2
Boris Jančar
Nikola Bešić
Barbara Jezeršek Novaković
Marija Us-Krašovec
Margareta Strojan Fležar
Zvonimir Rudolf
Irena Oblak
Tatjana Stopar Pintarič, Ksenija Mahkovic-Hergouth
Nina Čas-Sikošek
Janja Ocvirk
Nada Rotovnik-Kozjek, Denis Mlakar-Mastnak, Uroš Smrdel, Helena-Barbara Zobec Logar, Andraž Perhavec
Tina Žagar, Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik
Hotimir Lešničar
Slavica Lahajnar
Bojana Pajk
Ana Pogačnik
Ana Pogačnik
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Ibrahim Edhemović
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Mirjana Rajer, Elga Majdič
Ajra Šečerov Ermenc, Jasna But Hadžić
Ksenija Mahkovic-Hergouth, Lidija Kompan
Franc Anderluh, Ajra Šečerov Ermenc, Irena Oblak, Vaneja Velenik
Letn. 11 št. 1
Monika Sonc
Zdenka Guzej, Boštjan Lovšin
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Monika Sonc
Živa Pohar-Marinšek
Nena Kopčavar Guček
Eda Vrtačnik-Bokal
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Franc Anderluh
Erik Škof, Cvetka Grašič-Kuhar, Branko Zakotnik, Olga Cerar
Nataša Snoj Šarvari, Tanja Čufer
Iztok Takač
Alenka Repše-Fokter
Simona Hotujec, Milanka Urankar, Matjaž Zwitter
Albert-Peter Fras
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Zvonimir Rudolf
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Albert-Peter Fras, Primož Petrič
Darja Eržen
Borut Kragelj
Andrej Kmetec
Gregor Serša
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj
Nikola Bešić, Gašper Pilko, Rok Petrič
Year 2006
Letn. 10 št. 2
Vera Pompe-Kirn
Veronika Velenšek Prestor, Uroš Mazić, Peter Rakovec, D. Demšar, Ciril Kržišnik, Berta Jereb, Majda Benedik-Dolničar, Jožica Anžič
Mateja Krajc
Janka Čarman, Tanja Marinko
Zvonimir Rudolf
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Katarina Lokar, Nikola Bešić, Cvetka Bilban-Jakopin, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Srdjan Novaković, Miljeva Rener, Vida Stegel, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Aleš Vakselj, Janez Žgajnar
Lorna Zadravec-Zaletel, Nevenka Bratanič
Srdjan Novaković, Vida Stegel, Petra Cerkovnik
Jerneja Svetičič, Andrej Marušič, Berta Jereb
Berta Jereb
Vesna Zadnik
Tanja Čufer
Mirjana Rajer
Berta Jereb
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Simona Borštnar, Bojana Pajk, Erika Matos, Tanja Čufer
Andrej Kmetec
Erika Matos, Bojana Pajk, Simona Borštnar, Tanja Čufer
Barbara Perić
Srdjan Novaković
Letn. 10 št. 1
Monika Sonc
Marko Špiler
Vera Pompe-Kirn, Maja Primic-Žakelj
Igor Virant, Monika Sonc, Tanja Čufer
Jurij Us, J. Čuk, Miro Jurca, Ana Pogačnik, Mili Lomšek, Cvetka Skušek-Fakin, Marko Mlinarič, J. Kežar, Jelka Markovič Grahek
Marko Lovšin
Janka Čarman, Irena Oblak, Primož Strojan
Slavica Lahajnar, Tanja Čufer
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Barbara Šegedin
Janja Ocvirk
Simona Borštnar, Tanja Čufer
Ivana Žagar
Zvonimir Rudolf
Sonja Bebar
Ciril Oblak
Year 2005
Letn. 9 št. 2
Polona Peternel
Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič
Mario Poljak, Boštjan Kocjan, Katja Seme, Kristina Fujs Komloš, Marko Potočnik, Boštjan Luzar, Nina Gale
Srdjan Novaković
Gregor Serša
Matjaž Zwitter
Barbara Šegedin, Franc Anderluh, Mirjana Rajer, Branko Zakotnik
Tanja Čufer
Iztok Takač
Slavica Lahajnar, Nada Rotovnik-Kozjek, Tanja Čufer, Aleš Vakselj
Ivana Žagar
Zvonimir Rudolf
Gregor Serša, Maja Čemažar, Damijan Miklavčič, Zvonimir Rudolf
Tanja Čufer
Letn. 9 št. 1
Nada Rotovnik-Kozjek
Slavica Lahajnar
Marko Hočevar, Aleš Vakselj, Tanja Čufer, Jurij Us
Ivana Žagar
Martina Ribič-Pucelj, Irma Virant-Klun
Vera Pompe-Kirn
Margareta Strojan Fležar
Maja Ebert Moltara, Matej Bračko, Jožica Červek
Mirjam Cvelbar, Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar
Marjan Budihna, Alojz Šmid
Zvonimir Rudolf
Ana Pogačnik
Srdjan Novaković
Maksimiljan Kadivec, Branko Zakotnik, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič, Hotimir Lešničar
Year 2004
Letn. 8 št. 2
Ivana Žagar, Barbara Vidergar-Kralj
Janez Jazbec
Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar, Andrej Možina, Iztok Takač, Zdenka Šubic, Tatjana Kodrič, Špela Smrkolj
Zvonimir Rudolf
Barbara Perić, Marko Hočevar
Primož Strojan
Nataša Snoj Šarvari
Janez Žgajnar
Boris Sedmak
Boštjan Lovšin, Dušan Deisinger, Marjetka Uršič-Vrščaj, Sabrina Zajec, Janja Zver-Skomina, Zdenka Guzej
Albert-Peter Fras
Franc Pompe, Damijan Bergant, Nikola Bešić, Snježana Frković-Grazio, Marko Hočevar, Ana Pogačnik, Radka Tomšič, Barbara Vidergar-Kralj
Letn. 8 št. 1
Year 2003
Letn. 7 št. 2
Letn. 7 št. 1
Year 2002
Letn. 6 št. 2
Letn. 6 št. 1
Year 2001
Letn. 5 št. 2
Letn. 5 št. 1
Year 2000
Letn. 4 št. 2
Letn. 4 št. 1
Year 1999
Letn. 3 št. 2
Letn. 3 št. 1
Year 1998
Letn. 2 št. 2
Letn. 2 št. 1
Year 1997
Letn. 1 št. 2
Letn. 1 št. 1

Back