Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Onkologija : strokovni časopis za zdravnike
Authors:Authors are not mentioned.
Language:Slovenian
Organisation:LogoOI - Institute of Oncology
Abstract:Dvojno slepo recenzirana revija, ki izhaja dvakrat letno, je bila ustanovljena leta 1997. Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. Revija objavlja izvirne in pregledne strokovno-znanstvene članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila in klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme. S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije.
Keywords:onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija
Year of publishing:1997
Publisher:Onkološki inštitut
Source:Ljubljana
COBISS_ID:65324032 Link is opened in a new window
ISSN:1408-1741
UDC:616-006
Note:V l. 2015 in v l. 2016 izšla le po ena številka.;
Views:2657
Downloads:20
Files:URL https://www.onko-i.si/onkologija/
URL https://revijaonkologija.si/Onkologija
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Licenca:Priznanje avtorstva Novo okno
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.

Secondary language

Language:English
Title:Onkologija : a medical-scientific journal
Abstract:Established in 1997, the double-blind peer reviewed medical journal Onkologija is published on a semi-annual basis. Onkologija is an open access journal, published under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0. The journal publishes original, scientific, and professional review articles, clinical case presentations, and clinical guidelines written in the Slovene language. The titles, abstracts, and keywords are translated to English. With the aim of facilitating a rapid movement of knowledge within the framework of everyday oncology practice, the multidisciplinary journal deals with all the theoretical and practical aspects of oncology – from primary and secondary prevention and treatment of malignancies, their early detection and treatment, and the rehabilitation and palliation of cancer patients, to various social and ethical problems. By means of professionally reviewed articles, the journal provides clinicians with the latest information and essential guidelines for the development of their profession, enabling a better understanding and an improved practice within the scope of their professional daily work. By publishing articles in the Slovene language, the journal plays an essential role in the development and enrichment of the Slovene medical terminology.
Keywords:oncology, neoplasms, radiology, palliative care, drug therapy, neoplasm metastasis, oncological epidemiology

Archive

Year 2019
Letn. 23 št. 1
Uroš Ahčan, Igor Bartenjev, Ana Benedičič, Tomi Bremec, Aleksandra Vučinič Dugonik, Aleš Grošelj, Nataša Grebenšek, Marko Hočevar, Boris Jančar, Boštjan Luzar, Liljana Mervic, Janja Ocvirk, Jože Pižem, Mirjam Rogl-Butina, Tanja Planinšek Ručigaj, Gregor Serša, Larisa Stojanovič, Neža Stopajnik, Primož Strojan, Vesna Tlaker Žunter, Borut Žgavec
Simona Borštnar, Ana Blatnik, Andraž Perhavec, Barbara Gazić, Barbara Vidergar-Kralj, Erika Matos, Ivica Ratoša, Janez Žgajnar, Kristijana Hertl, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Nikola Bešić, Marija Snežna Paulin-Košir, Tanja Marinko, Ulrika Klopčič
Valerija Žager
Olga Blatnik, Marko Boc, Tomi Bremec, Marko Hočevar, Katarina Barbara Karner, Boštjan Luzar, Janja Ocvirk, Barbara Perić, Jože Pižem, Martina Reberšek, Primož Strojan
Barbara Šegedin, Sebastjan Merlo, Darja Arko, Sonja Bebar, Olga Cerar, Branko Cvjetičanin, Barbara Gazić, Brigita Gregorič, Urška Ivanuš, Borut Kobal, Manja Šešek, Leon Meglič, Maja Pakiž, Nina Slabe, Špela Smrkolj, Erik Škof, Iztok Takač, Helena-Barbara Zobec Logar
Tanja Žnidarič, Ivica Ratoša
Nena Galunič, Barbara Petrovič, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Valerija Žager
Špela Kos, Gregor Serša
Katarina Lokar, Vesna Zadnik, Maruška Ferjančič, Polona Škulj, Darja Strle, Tina Žagar
Year 2018
Letn. 22 št. 2
Janja Ocvirk
Katarina Šurlan Popović, Cene Jerele
Marko Hočevar, Barbara Perić, Marko Boc, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Primož Strojan, Tomi Bremec, Katarina Barbara Karner, Olga Blatnik, Jože Pižem, Boštjan Luzar, Tanja Planinšek Ručigaj
Maja Čemažar, Cvetka Grašič-Kuhar, Tanja Dolinšek
Olga Blatnik, Marko Novak, Monika Jagodic, Tina Žagar, Jože Pižem, Mojca Unk, Lorna Zadravec-Zaletel, Snežana Pavlović Djokić, Jerca Blazina, Blaž Mavčič, Simona Jereb, Darja Eržen, David Martinčič, Mateja Kropivnik, Gregor Kos, Andreja Klevišar Ivančič, Andraž Perhavec, Eva Možina, Marko Špiler, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Žiga Snoj, Vladka Salapura, Katja Limpel Novak, Branko Zakotnik, Danijela Štrbac
Mateja Krajc, Vesna Zadnik
Letn. 22 št. 1
Miha Oražem, Blaž Grošelj, Viljem Kovač
Ana Jeromen
Vaneja Velenik
Monika Jagodic, Gorana Gašljević, Barbara Jezeršek Novaković, Tanja Južnič Šetina, Jana Pahole Goličnik, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Veronika Kloboves-Prevodnik, Lorna Zadravec-Zaletel, Danijela Štrbac
Božidar Casar, Primož Strojan
Barbara Šegedin, Špela Smrkolj, Sebastjan Merlo, Sonja Bebar, Branko Cvjetičanin, Olga Cerar, Ana Blatnik, Andreja Gornjec, Barbara Gazić, Mateja Krajc, Borut Kobal, Ksenija Strojnik, Erik Škof, Manja Šešek, Aleš Vakselj, Iztok Takač, Vesna Zadnik, Helena-Barbara Zobec Logar
Janja Ocvirk, Katja Leskovšek
Olivera Masten Cuznar
Ana Herzog, Nežka Hribernik, Marta Globočnik Kukovica, Tanja Čufer
Marina Mencinger
Tanja Ovčariček
Erika Matos
Primož Strojan, Marko Kokalj
Mirjam Rojec, Andreja Cirila Škufca Smrdel
Year 2017
Letn. 21 št. 2
Martina Reberšek
Vaneja Velenik
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Janja Ocvirk
Cvetka Grašič-Kuhar
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Erik Brecelj, Janja Ocvirk, Ibrahim Edhemović, Ana Jeromen, Franc Anderluh, Mirko Omejc, Stojan Potrč, Borut Štabuc, Maja Marolt-Mušič, Peter Popović, Martina Reberšek, Vesna Zadnik, Jasna But Hadžić, Blaž Trotovšek, Mateja Krajc, Maja Ebert Moltara, Jernej Benedik, Neva Volk, Rok Petrič, Matej Bračko, Snježana Frković-Grazio, Nada Rotovnik-Kozjek
Letn. 21 št. 1
Nikola Bešić, Marko Hočevar, Damijan Bergant, Barbara Vidergar-Kralj, Olga Blatnik, Veronika Kloboves-Prevodnik, Marta Dremelj
Mojca Unk, Katja Mohorčič, Ilonka Osrajnik, Tanja Čufer
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Andrej Breznik, Marko Zaletelj, Irena Oblak
Irena Oblak, Franc Anderluh
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Ivica Ratoša
Ivica Ratoša, Jasna But Hadžić
Vaneja Velenik
Year 2016
Letn. 20 št. 1
Cvetka Grašič-Kuhar
Vaneja Velenik, Mateja Krajc, Anja Meden, Tina Škerl
Neva Volk, Vaneja Velenik, Borut Štabuc, Ajra Šečerov Ermenc, Matevž Srpčič, Mihael Sok, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Irena Oblak, Ana Jeromen, Zvezdana Hlebanja, Goran Gačevski, Anton Crnjac, Jasna But Hadžić, Franc Anderluh
Erik Škof, Mateja Krajc
Ivica Ratoša, Mateja Steinacher
Sonja Bebar, Erik Škof, Špela Smrkolj, Helena-Barbara Zobec Logar
Year 2015
Letn. 19 št. 1
Year 2014
Letn. 18 št. 2
Letn. 18 št. 1
Ajra Šečerov Ermenc
Marina Mencinger, Jasna But Hadžić
Maja Ebert Moltara
Janja Ocvirk
Mirko Omejc
Irena Oblak
Franc Anderluh
Vaneja Velenik
Lorna Zadravec-Zaletel, Miroslav Vujasinović, Marko Boc, Berta Jereb
Martina Reberšek, Tanja Mesti, Marko Boc
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Nada Rotovnik-Kozjek
Marko Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Marina Grgić, Srdjan Novaković
Jasna But Hadžić, Marko Bitenc
Zvonimir Rudolf
Arpad Ivanecz
Vaneja Velenik
Anton Crnjac, Boris Greif, Aljaž Hojski
Year 2013
Letn. 17 št. 2
Uroš Smrdel
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Mojca Unk, Erika Matos, Darja Eržen, Branko Zakotnik
Borut Škodlar, Berta Jereb
Tanja Planinšek Ručigaj
Tanja Planinšek Ručigaj
Gregor Serša, Maja Čemažar, Nebojša Glumac, Marko Snoj
Mirko Omejc
Zvonimir Rudolf
Janja Ocvirk
Maja Marolt-Mušič
Irena Oblak, Stojan Potrč
Barbara Šegedin, Ana Perpar, Primož Petrič
Marko Hanc, Janez Ravnik, Igor Movrin, Rajko Kavalar, Gregor Rečnik
Primož Strojan
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Marija Skoblar Vidmar, Jasna But Hadžić, Erik Brecelj, Martina Reberšek, Franc Jelenc, Stojan Potrč
Živa Pohar-Marinšek
Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Marko Boc, Nina Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Jožica Červek
Nikola Bešić, Hana Bešič, Barbara Perić, Gašper Pilko, Rok Petrič, Jan Žmuc, Andraž Perhavec
Letn. 17 št. 1
Vaneja Velenik
Lorna Zadravec-Zaletel, Katarina Osolnik, Berta Jereb
Zvonimir Rudolf
Tanja Čufer, Boštjan Šeruga
Irena Oblak
Tanja Čufer, Mitja Košnik
Janja Ocvirk
Vaneja Velenik
Aleš Rozman
Marko Boc, Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Nina Boc, Janja Ocvirk
Franc Anderluh
Dominika Novak-Mlakar, Matej Bračko, Jožica Maučec Zakotnik, Marjeta Keršič-Svetel, Tanja Metličar
Stojan Potrč, Matjaž Horvat, Tomaž Jagrič, Janja Ocvirk, Vaneja Velenik, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz
Mateja Krajc, Srdjan Novaković
Maja Marolt-Mušič, Miha Čavlek, Kristijana Hertl
Janja Ocvirk
Arpad Ivanecz, Marko Sremec, Aleksandra Šauperl, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Stojan Potrč
Arpad Ivanecz, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Marko Sremec, Stojan Potrč
Maja Ebert Moltara
Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik, Tina Žagar
Year 2012
Letn. 16 št. 2
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Viljem Kovač
Mojca Čižek-Sajko, Uršula Julija Sajko, Berta Jereb
Nika Zorko, Tanja Roš-Opaškar
Nena Kopčavar Guček
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Barbara Perić, Živa Pohar-Marinšek, Breda Škrbinc, Maja Marolt-Mušič, Ivana Žagar, Marko Hočevar
Andrej Žist, Tomaž Milanez, Breda Škrbinc, Vesna Zadnik, Boštjan Šeruga
Viljem Kovač
Maša Milatovič, Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Irena Oblak, Martina Reberšek
Zvonimir Rudolf
Živa Pohar-Marinšek
Letn. 16 št. 1
Tanja Roš-Opaškar, Matej Horvat, Mara Popović, Barbara Jezeršek Novaković
Petra Tavčar, Jožica Červek, Branko Zakotnik, Tanja Ravnjak, Polona Mlakar, Boštjan Zavratnik
Urška Bokal, Tanja Južnič Šetina
Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik
Nena Kopčavar Guček
Primož Peterlin, Emir Kuduzovič, Primož Strojan
Sonja Bebar
Boštjan Šeruga
Tanja Planinšek, Aleš Kladnik, Živa Pohar-Marinšek, Margareta Strojan Fležar
Darja Eržen
Olga Blatnik, Jurij Miloš Borovšak, Berta Jereb
Mateja Krajc, Alenka Vrečar, Simona Hotujec, Srdjan Novaković
Nebojša Glumac
Zvonimir Rudolf
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Year 2011
Letn. 15 št. 2
Tanja Marinko, Tamara Lah Turnšek, Gregor Serša
Irena Oblak, Janja Ocvirk
Marjetka Uršič-Vrščaj
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Janja Ocvirk
Tanja Čufer
Boštjan Šeruga, Tomaž Milanez, Simona Borštnar, Nataša Snoj Šarvari, Breda Škrbinc
Barbara Perić, Ivana Žagar, Srdjan Novaković, Janez Žgajnar, Marko Hočevar
Matejka Rebolj
Tanja Čufer, Tanja Ovčariček, Izidor Kern
Monika Sonc
Tomaž Kocjan, Lorna Zadravec-Zaletel, Berta Jereb
Uroš Smrdel, Tadej Strojnik
Nina Jančar, Eda Vrtačnik-Bokal, Mario Poljak
Maja Ebert Moltara, Janja Ocvirk
Matija Zupan, Tanja Roš-Opaškar
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj, Marjetka Uršič-Vrščaj
Margareta Strojan Fležar, Bojana Černelč, Helena Gutnik, Alenka Višnar-Perovič
Mirjana Rajer
Cvetka Grašič-Kuhar, Kristijana Hertl, Barbara Gazić, Elga Majdič, Janez Žgajnar
Letn. 15 št. 1
Marko Hočevar
Janka Čarman, Primož Petrič
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Martina Reberšek, Stojan Potrč, Mirko Omejc, Franc Jelenc, Ibrahim Edhemović
Marjana Bernot, Marijana Fortuna Lužar, Simona Borštnar
Vesna Zadnik, Maja Primic-Žakelj
Marjetka Uršič-Vrščaj
Tanja Čufer, Tanja Južnič Šetina, Boštjan Šeruga, Nina Turnšek, Brigita Gregorič, Mojca Matičič
Matej Bračko, Marta Dremelj, Darja Eržen, Monika Jagodic, Simona Jereb, Eva Možina, Marko Novak, Marko Špiler, Radka Tomšič, Lorna Zadravec-Zaletel, Branko Zakotnik
Daša Grabec, Uroš Gačnik, Borut Kragelj
Iztok Takač
Jernej Benedik
Janez Žgajnar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Janez Žgajnar
Peter Rakovec, Lorna Zadravec-Zaletel, Dunja Latifić-Jasnič, Berta Jereb
Samo Rožman, Simona Borštnar, Barbara Jezeršek Novaković
Ana Pogačnik
Year 2010
Letn. 14 št. 2
Tanja Čufer
Marija Šoštarič Podlesnik, Tanja Roš-Opaškar, Berta Jereb
Petra Cerkovnik, Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Veronika Kloboves-Prevodnik
Marko Hočevar
Erik Brecelj
Ivana Žagar
Primož Strojan, Tomaž Verk, Rihard Hudej
Andrej Kmetec
Ksenija Mahkovic-Hergouth
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Mateja Krajc, Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Primic-Žakelj
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Marjetka Uršič-Vrščaj
Nikola Bešić
Matjaž Kaučič, Kristijana Hertl, Olivera Pečanac
Franc Pompe, Branko Zakotnik, Cvetka Grašič-Kuhar
Klelija Štrancar, Tanja Ravnjak, Jernej Benedik
Viljem Kovač
Simona Borštnar, Cvetka Grašič-Kuhar, Erika Matos, Erik Škof, Nina Čas-Sikošek, Damijana Bosilj, Jožica Červek, Tanja Čufer
Barbara Jezeršek Novaković, Branko Zakotnik
Letn. 14 št. 1
Janez Jančar
Jože Balažic, Andrej Vogrin, Berta Jereb
Janka Čarman, Primož Strojan
Breda Škrbinc, Tanja Južnič Šetina
Helena Uršič, Marko Novak
Mateja Dolenc-Voljč, Radka Tomšič, Blanka Zagoričnik, Borut Žgavec
Tanja Čufer, Cvetka Grašič-Kuhar
Janja Ocvirk
Simona Borštnar, Tanja Ovčariček, Branko Zakotnik
Mateja Dolenc-Voljč
Ajra Šečerov Ermenc, Albert-Peter Fras
Barbara Jezeršek Novaković
Jožica Červek
Cvetka Grašič-Kuhar, Maja Ravnik, Danica Rotar-Pavlič, Tanja Čufer
Aleksandar Godić
Radka Tomšič, Tanja Južnič Šetina, Marina Mencinger, Blanka Zagoričnik
Nada Rotovnik-Kozjek
Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Brenda Smith, Janja Zalar
Barbka Novak
Maja Marolt-Mušič, Kristijana Hertl, Marta Zebič
Olivera Pečanac, Samo Rožman
Year 2009
Letn. 13 št. 2
Matjaž Zwitter, Mirjana Rajer, Borut Rajer
Mojca Humar, Tanja Čufer
Cvetka Grašič-Kuhar
Mojca Unk, Cvetka Grašič-Kuhar, Marko Boc, Branko Zakotnik
Vera Pompe-Kirn
Breda Škrbinc
Jožica Jelen-Jurič, Jernej Benedik
Jernej Benedik
Mirjana Rajer, Primož Strojan
Petra Cerkovnik, Ira Koković, Veronika Kloboves-Prevodnik, Srdjan Novaković
Primož Strojan
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Cvetka Bilban-Jakopin
Matjaž Jereb, Metka Derganc, Boriana Kremžar, Lidija Kitanovski
Ajra Šečerov Ermenc, Hotimir Lešničar
Radoslav Kveder, Marjeta Terčelj-Zorman, Berta Jereb
Margareta Strojan Fležar, Irena Srebotnik-Kirbiš
Srdjan Novaković
Monika Sonc
Janja Ocvirk
Ana Jeromen, Irena Oblak, Franc Anderluh, Vaneja Velenik, Marija Skoblar Vidmar
Letn. 13 št. 1
Janja Ocvirk
Tanja Južnič Šetina, Tomaž Kompan
Ivana Žagar
Simona Borštnar
Nada Rotovnik-Kozjek
Breda Škrbinc
Marko Hočevar, Gašper Pilko
Iris Hvala
Damijan Bergant
Erika Matos, Bojana Pajk
Erik Brecelj, Eldar Gadžijev
Barbara Jezeršek Novaković, Bojana Pajk
Marjetka Uršič-Vrščaj
Marjetka Uršič-Vrščaj
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj, Urška Ivanuš
Erika Matos
Zvonimir Rudolf
Milena Kerin-Povšič
Branko Zakotnik
Simona Borštnar, Tanja Južnič Šetina
Berta Jereb
Andraž Perhavec, Janez Žgajnar
Berta Jereb, Roman Korenjak
Samo Rožman, Igor Virant, Monika Sonc
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Year 2008
Letn. 12 št. 2
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Ira Koković, Srdjan Novaković
Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Ana Pogačnik
Zvonimir Rudolf
Janja Ocvirk
Mojca Florjančič, Marjetka Uršič-Vrščaj, Maja Primic-Žakelj
Barbara Šegedin
Petra Cerkovnik, Barbara Perić, Marko Hočevar, Srdjan Novaković
Jožica Červek
Tatjana Stopar Pintarič
Gašper Pilko, Eldar Gadžijev
Primož Strojan, Branko Zakotnik
Monika Sonc
Vida Stegel, Srdjan Novaković
Domen Ribnikar, Špela Fink, Snježana Frković-Grazio, Hotimir Lešničar, Aleksander Sadikov, Tanja Čufer
Simona Borštnar
Letn. 12 št. 1
Zvonimir Rudolf
Barbara Možina
Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Irena Oblak, Barbara Šegedin
Slavica Lahajnar
Erika Matos
Ksenija Strojnik, Tanja Čufer
Nikola Bešić
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj
Janja Ocvirk
Ajša Repar, Erika Matos, Branko Zakotnik
Boštjan Šeruga, Nataša Snoj Šarvari
Barbara Jezeršek Novaković, Ana Benigar
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj, Kristijana Hertl, Maksimiljan Kadivec
Primož Petrič, Robert Hudej, Maja Marolt-Mušič
Marko Novak, Janez Žgajnar
Barbara Vidergar-Kralj
Katja Kogovšek, Patricija Ećimović, Nada Rotovnik-Kozjek, Nikola Bešić
Vaneja Velenik
Year 2007
Letn. 11 št. 2
Boris Jančar
Slavica Lahajnar
Nikola Bešić
Barbara Jezeršek Novaković
Nada Rotovnik-Kozjek, Denis Mlakar-Mastnak, Uroš Smrdel, Helena-Barbara Zobec Logar, Andraž Perhavec
Ksenija Mahkovic-Hergouth, Lidija Kompan
Margareta Strojan Fležar
Ana Pogačnik
Irena Oblak
Ibrahim Edhemović
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Janja Ocvirk
Hotimir Lešničar
Ajra Šečerov Ermenc, Jasna But Hadžić
Tatjana Stopar Pintarič, Ksenija Mahkovic-Hergouth
Ana Pogačnik
Marija Us-Krašovec
Nina Čas-Sikošek
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Bojana Pajk
Zvonimir Rudolf
Franc Anderluh, Ajra Šečerov Ermenc, Irena Oblak, Vaneja Velenik
Mirjana Rajer, Elga Majdič
Tina Žagar, Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik
Letn. 11 št. 1
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Albert-Peter Fras, Primož Petrič
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Monika Sonc
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj
Živa Pohar-Marinšek
Monika Sonc
Gregor Serša
Borut Kragelj
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Eda Vrtačnik-Bokal
Zdenka Guzej, Boštjan Lovšin
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Franc Anderluh
Andrej Kmetec
Darja Eržen
Zvonimir Rudolf
Alenka Repše-Fokter
Iztok Takač
Simona Hotujec, Milanka Urankar, Matjaž Zwitter
Erik Škof, Cvetka Grašič-Kuhar, Branko Zakotnik, Olga Cerar
Nataša Snoj Šarvari, Tanja Čufer
Nena Kopčavar Guček
Albert-Peter Fras
Nikola Bešić, Gašper Pilko, Rok Petrič
Year 2006
Letn. 10 št. 2
Vesna Zadnik
Berta Jereb
Mateja Krajc
Zvonimir Rudolf
Berta Jereb
Andrej Kmetec
Katarina Lokar, Nikola Bešić, Cvetka Bilban-Jakopin, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Srdjan Novaković, Miljeva Rener, Vida Stegel, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Aleš Vakselj, Janez Žgajnar
Erika Matos, Bojana Pajk, Simona Borštnar, Tanja Čufer
Barbara Perić
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Jerneja Svetičič, Andrej Marušič, Berta Jereb
Janka Čarman, Tanja Marinko
Vera Pompe-Kirn
Srdjan Novaković
Veronika Velenšek Prestor, Uroš Mazić, Peter Rakovec, D. Demšar, Ciril Kržišnik, Berta Jereb, Majda Benedik-Dolničar, Jožica Anžič
Tanja Čufer
Lorna Zadravec-Zaletel, Nevenka Bratanič
Mirjana Rajer
Simona Borštnar, Bojana Pajk, Erika Matos, Tanja Čufer
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Srdjan Novaković, Vida Stegel, Petra Cerkovnik
Letn. 10 št. 1
Slavica Lahajnar, Tanja Čufer
Simona Borštnar, Tanja Čufer
Igor Virant, Monika Sonc, Tanja Čufer
Marko Lovšin
Zvonimir Rudolf
Janka Čarman, Irena Oblak, Primož Strojan
Monika Sonc
Janja Ocvirk
Marko Špiler
Sonja Bebar
Vera Pompe-Kirn, Maja Primic-Žakelj
Jurij Us, J. Čuk, Miro Jurca, Ana Pogačnik, Mili Lomšek, Cvetka Skušek-Fakin, Marko Mlinarič, J. Kežar, Jelka Markovič Grahek
Ivana Žagar
Ciril Oblak
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Barbara Šegedin
Year 2005
Letn. 9 št. 2
Iztok Takač
Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič
Gregor Serša
Matjaž Zwitter
Tanja Čufer
Zvonimir Rudolf
Srdjan Novaković
Polona Peternel
Mario Poljak, Boštjan Kocjan, Katja Seme, Kristina Fujs Komloš, Marko Potočnik, Boštjan Luzar, Nina Gale
Barbara Šegedin, Franc Anderluh, Mirjana Rajer, Branko Zakotnik
Slavica Lahajnar, Nada Rotovnik-Kozjek, Tanja Čufer, Aleš Vakselj
Ivana Žagar
Gregor Serša, Maja Čemažar, Damijan Miklavčič, Zvonimir Rudolf
Tanja Čufer
Letn. 9 št. 1
Ana Pogačnik
Maksimiljan Kadivec, Branko Zakotnik, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič, Hotimir Lešničar
Nada Rotovnik-Kozjek
Marjan Budihna, Alojz Šmid
Zvonimir Rudolf
Vera Pompe-Kirn
Mirjam Cvelbar, Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar
Margareta Strojan Fležar
Marko Hočevar, Aleš Vakselj, Tanja Čufer, Jurij Us
Srdjan Novaković
Maja Ebert Moltara, Matej Bračko, Jožica Červek
Slavica Lahajnar
Ivana Žagar
Martina Ribič-Pucelj, Irma Virant-Klun
Year 2004
Letn. 8 št. 2
Boštjan Lovšin, Dušan Deisinger, Marjetka Uršič-Vrščaj, Sabrina Zajec, Janja Zver-Skomina, Zdenka Guzej
Janez Jazbec
Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar, Andrej Možina, Iztok Takač, Zdenka Šubic, Tatjana Kodrič, Špela Smrkolj
Janez Žgajnar
Albert-Peter Fras
Barbara Perić, Marko Hočevar
Primož Strojan
Franc Pompe, Damijan Bergant, Nikola Bešić, Snježana Frković-Grazio, Marko Hočevar, Ana Pogačnik, Radka Tomšič, Barbara Vidergar-Kralj
Ivana Žagar, Barbara Vidergar-Kralj
Nataša Snoj Šarvari
Zvonimir Rudolf
Boris Sedmak
Letn. 8 št. 1
Year 2003
Letn. 7 št. 2
Letn. 7 št. 1
Year 2002
Letn. 6 št. 2
Letn. 6 št. 1
Year 2001
Letn. 5 št. 2
Letn. 5 št. 1
Year 2000
Letn. 4 št. 2
Letn. 4 št. 1
Year 1999
Letn. 3 št. 2
Letn. 3 št. 1
Year 1998
Letn. 2 št. 2
Letn. 2 št. 1
Year 1997
Letn. 1 št. 2
Letn. 1 št. 1

Back