Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Onkologija : strokovni časopis za zdravnike
Authors:Authors are not mentioned.
Language:Slovenian
Organisation:Logo OI - Institute of Oncology
Abstract:Dvojno slepo recenzirana revija, ki izhaja dvakrat letno, je bila ustanovljena leta 1997. Revija Onkologija je odprtodostopna revija in izhaja v skladu s pogoji licence Creative Commons Attribution CC-BY 4.0. Revija objavlja izvirne in pregledne strokovno-znanstvene članke, predstavitve kliničnih primerov, poročila in klinične smernice v slovenskem jeziku. Naslovi, povzetki in ključne besede prispevkov so prevedeni v angleščino. Namenjena je hitremu pretoku znanja v vsakdanjo onkološko prakso. Kot multidisciplinaren časopis teoretično in praktično obravnava različna področja onkologije, zlasti primarno in sekundarno preventivo malignih tumorjev, njihovo zgodnje odkrivanje ter zdravljenje, rehabilitacijo in paliacijo pri onkoloških bolnikih, pa tudi socialne in etične probleme. S strokovno pregledanimi prispevki revija ozavešča klinične zdravnike in jih seznanja z najnovejšimi informacijami in glavnimi smernicami razvoja njihove stroke. Tako omogoča globlje razumevanje in boljšo prakso na ravni vsakodnevnega strokovnega zdravniškega dela. Z izdajo člankov v slovenskem jeziku ima revija ključno vlogo pri razvoju in bogatitvi slovenske medicinske terminologije.
Keywords:onkologija, novotvorbe, radiologija, paliativna medicina, terapija z zdravili, metastaze, onkološka epidemiologija
Year of publishing:1997
Publisher:Onkološki inštitut
Source:Ljubljana
COBISS_ID:65324032 Link is opened in a new window
ISSN:1408-1741
UDC:616-006
Note:V l. 2015 in v l. 2016 izšla le po ena številka.;
Views:4761
Downloads:257
Files:URL URL - Similar work, visit https://www.onko-i.si/onkologija/
URL URL - Similar work, visit https://revijaonkologija.si/Onkologija
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Rights:by Authors
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Licences

License:CC BY 4.0, Creative Commons Attribution 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Description:This is the standard Creative Commons license that gives others maximum freedom to do what they want with the work as long as they credit the author.
Licensing start date:14.03.2018

Secondary language

Language:English
Title:Onkologija : a medical-scientific journal
Abstract:Established in 1997, the double-blind peer reviewed medical journal Onkologija is published on a semi-annual basis. Onkologija is an open access journal, published under the terms of the Creative Commons Attribution License CC-BY 4.0. The journal publishes original, scientific, and professional review articles, clinical case presentations, and clinical guidelines written in the Slovene language. The titles, abstracts, and keywords are translated to English. With the aim of facilitating a rapid movement of knowledge within the framework of everyday oncology practice, the multidisciplinary journal deals with all the theoretical and practical aspects of oncology – from primary and secondary prevention and treatment of malignancies, their early detection and treatment, and the rehabilitation and palliation of cancer patients, to various social and ethical problems. By means of professionally reviewed articles, the journal provides clinicians with the latest information and essential guidelines for the development of their profession, enabling a better understanding and an improved practice within the scope of their professional daily work. By publishing articles in the Slovene language, the journal plays an essential role in the development and enrichment of the Slovene medical terminology.
Keywords:oncology, neoplasms, radiology, palliative care, drug therapy, neoplasm metastasis, oncological epidemiology

Archive

Year 2020
Letn. 24 št. 1
Martina Vrankar, Nina Boc, Izidor Kern, Aleš Rozman, Karmen Stanič, Tomaž Štupnik, Mojca Unk, Maja Ebert Moltara, Vesna Zadnik, Katja Adamič, Jernej Benedik, Marko Bitenc, Jasna But Hadžić, Anton Crnjac, Eva Ćirić, Tanja Čufer, Goran Gačevski, Marta Globočnik Kukovica, Kristina Gornik-Kramberger, Maja Ivanetič, Staša Jelerčič, Veronika Kloboves-Prevodnik, Mile Kovačević, Luka Ležaič, Mateja Marc-Malovrh, Katja Mohorčič, Bogdan Vidmar, Dušanka Vidovič, Gregor Vlačić, Ana Lina Vodušek, Rok Zbačnik, Ivana Žagar
Barbara Perić, Tina Žagar, Damijan Bergant, Sara Milićević
Dushan Mangaroski, Erik Škof
Cvetka Grašič-Kuhar
Jasna But Hadžić, Enej Hadžić, Ana Košir
Klemen Černelč, Mateja Kokalj-Kokot, Vesna Zadnik, Nika Bric
Year 2019
Letn. 23 št. 2
Letn. 23 št. 1
Olga Blatnik, Marko Boc, Tomi Bremec, Marko Hočevar, Katarina Barbara Karner, Boštjan Luzar, Janja Ocvirk, Barbara Perić, Jože Pižem, Martina Reberšek, Primož Strojan
Barbara Šegedin, Sebastjan Merlo, Darja Arko, Sonja Bebar, Olga Cerar, Branko Cvjetičanin, Barbara Gazić, Brigita Gregorič, Urška Ivanuš, Borut Kobal, Manja Šešek, Leon Meglič, Maja Pakiž, Nina Slabe, Špela Smrkolj, Erik Škof, Iztok Takač, Helena-Barbara Zobec Logar
Tanja Žnidarič, Ivica Ratoša
Nena Galunič, Barbara Petrovič, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Valerija Žager
Špela Kos, Gregor Serša
Katarina Lokar, Vesna Zadnik, Maruška Ferjančič, Polona Škulj, Darja Strle, Tina Žagar
Uroš Ahčan, Igor Bartenjev, Ana Benedičič, Tomi Bremec, Aleksandra Vučinič Dugonik, Aleš Grošelj, Nataša Grebenšek, Marko Hočevar, Boris Jančar, Boštjan Luzar, Liljana Mervic, Janja Ocvirk, Jože Pižem, Mirjam Rogl-Butina, Tanja Planinšek Ručigaj, Gregor Serša, Larisa Stojanovič, Neža Stopajnik, Primož Strojan, Vesna Tlaker Žunter, Borut Žgavec
Simona Borštnar, Ana Blatnik, Andraž Perhavec, Barbara Gazić, Barbara Vidergar-Kralj, Erika Matos, Ivica Ratoša, Janez Žgajnar, Kristijana Hertl, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Nikola Bešić, Marija Snežna Paulin-Košir, Tanja Marinko, Ulrika Klopčič
Valerija Žager
Year 2018
Letn. 22 št. 2
Marko Hočevar, Barbara Perić, Marko Boc, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Primož Strojan, Tomi Bremec, Katarina Barbara Karner, Olga Blatnik, Jože Pižem, Boštjan Luzar, Tanja Planinšek Ručigaj
Maja Čemažar, Cvetka Grašič-Kuhar, Tanja Dolinšek
Olga Blatnik, Marko Novak, Monika Jagodic, Tina Žagar, Jože Pižem, Mojca Unk, Lorna Zadravec-Zaletel, Snežana Pavlović Djokić, Jerca Blazina, Blaž Mavčič, Simona Jereb, Darja Eržen, David Martinčič, Mateja Kropivnik, Gregor Kos, Andreja Klevišar Ivančič, Andraž Perhavec, Eva Možina, Marko Špiler, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Žiga Snoj, Vladka Salapura, Katja Limpel Novak, Branko Zakotnik, Danijela Štrbac
Mateja Krajc, Vesna Zadnik
Janja Ocvirk
Katarina Šurlan Popović, Cene Jerele
Letn. 22 št. 1
Barbara Šegedin, Špela Smrkolj, Sebastjan Merlo, Sonja Bebar, Branko Cvjetičanin, Olga Cerar, Ana Blatnik, Andreja Gornjec, Barbara Gazić, Mateja Krajc, Borut Kobal, Ksenija Strojnik, Erik Škof, Manja Šešek, Aleš Vakselj, Iztok Takač, Vesna Zadnik, Helena-Barbara Zobec Logar
Vaneja Velenik
Olivera Masten Cuznar
Božidar Casar, Primož Strojan
Janja Ocvirk, Katja Leskovšek
Ana Herzog, Nežka Hribernik, Marta Globočnik Kukovica, Tanja Čufer
Marina Mencinger
Tanja Ovčariček
Erika Matos
Primož Strojan, Marko Kokalj
Mirjam Rojec, Andreja Cirila Škufca Smrdel
Miha Oražem, Blaž Grošelj, Viljem Kovač
Ana Jeromen
Monika Jagodic, Gorana Gašljević, Barbara Jezeršek Novaković, Tanja Južnič Šetina, Jana Pahole Goličnik, Uroš Smrdel, Marija Skoblar Vidmar, Veronika Kloboves-Prevodnik, Lorna Zadravec-Zaletel, Danijela Štrbac
Year 2017
Letn. 21 št. 2
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Erik Brecelj, Janja Ocvirk, Ibrahim Edhemović, Ana Jeromen, Franc Anderluh, Mirko Omejc, Stojan Potrč, Borut Štabuc, Maja Marolt-Mušič, Peter Popović, Martina Reberšek, Vesna Zadnik, Jasna But Hadžić, Blaž Trotovšek, Mateja Krajc, Maja Ebert Moltara, Jernej Benedik, Neva Volk, Rok Petrič, Matej Bračko, Snježana Frković-Grazio, Nada Rotovnik-Kozjek
Vaneja Velenik
Martina Reberšek
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Janja Ocvirk
Cvetka Grašič-Kuhar
Letn. 21 št. 1
Andrej Breznik, Marko Zaletelj, Irena Oblak
Irena Oblak, Franc Anderluh
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Ivica Ratoša
Ivica Ratoša, Jasna But Hadžić
Nikola Bešić, Marko Hočevar, Damijan Bergant, Barbara Vidergar-Kralj, Olga Blatnik, Veronika Kloboves-Prevodnik, Marta Dremelj
Mojca Unk, Katja Mohorčič, Ilonka Osrajnik, Tanja Čufer
Karmen Stanič, Martina Vrankar
Vaneja Velenik
Year 2016
Letn. 20 št. 1
Erik Škof, Mateja Krajc
Ivica Ratoša, Mateja Steinacher
Sonja Bebar, Erik Škof, Špela Smrkolj, Helena-Barbara Zobec Logar
Cvetka Grašič-Kuhar
Vaneja Velenik, Mateja Krajc, Anja Meden, Tina Škerl
Neva Volk, Vaneja Velenik, Borut Štabuc, Ajra Šečerov Ermenc, Matevž Srpčič, Mihael Sok, Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Irena Oblak, Ana Jeromen, Zvezdana Hlebanja, Goran Gačevski, Anton Crnjac, Jasna But Hadžić, Franc Anderluh
Year 2015
Letn. 19 št. 1
Year 2014
Letn. 18 št. 2
Letn. 18 št. 1
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Franc Anderluh
Anton Crnjac, Boris Greif, Aljaž Hojski
Nada Rotovnik-Kozjek
Marina Mencinger, Jasna But Hadžić
Vaneja Velenik
Zvonimir Rudolf
Ajra Šečerov Ermenc
Arpad Ivanecz
Janja Ocvirk
Lorna Zadravec-Zaletel, Miroslav Vujasinović, Marko Boc, Berta Jereb
Mirko Omejc
Jasna But Hadžić, Marko Bitenc
Martina Reberšek, Tanja Mesti, Marko Boc
Marko Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Irena Oblak
Maja Ebert Moltara
Marina Grgić, Srdjan Novaković
Vaneja Velenik
Year 2013
Letn. 17 št. 2
Marko Boc, Nina Boc, Tanja Mesti, Martina Reberšek
Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Primož Strojan
Mirko Omejc
Barbara Šegedin, Ana Perpar, Primož Petrič
Uroš Smrdel
Mojca Unk, Erika Matos, Darja Eržen, Branko Zakotnik
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Marija Skoblar Vidmar, Jasna But Hadžić, Erik Brecelj, Martina Reberšek, Franc Jelenc, Stojan Potrč
Nikola Bešić, Hana Bešič, Barbara Perić, Gašper Pilko, Rok Petrič, Jan Žmuc, Andraž Perhavec
Tanja Planinšek Ručigaj
Maja Marolt-Mušič
Janja Ocvirk
Tanja Mesti, Marko Boc, Martina Reberšek
Tanja Planinšek Ručigaj
Marko Hanc, Janez Ravnik, Igor Movrin, Rajko Kavalar, Gregor Rečnik
Irena Oblak, Stojan Potrč
Jožica Červek
Gregor Serša, Maja Čemažar, Nebojša Glumac, Marko Snoj
Živa Pohar-Marinšek
Borut Škodlar, Berta Jereb
Zvonimir Rudolf
Letn. 17 št. 1
Irena Oblak
Arpad Ivanecz, Marko Sremec, Aleksandra Šauperl, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Stojan Potrč
Mateja Krajc, Srdjan Novaković
Tanja Čufer, Boštjan Šeruga
Franc Anderluh
Maja Ebert Moltara
Tanja Čufer, Mitja Košnik
Lorna Zadravec-Zaletel, Katarina Osolnik, Berta Jereb
Zvonimir Rudolf
Janja Ocvirk
Marko Boc, Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Nina Boc, Janja Ocvirk
Stojan Potrč, Matjaž Horvat, Tomaž Jagrič, Janja Ocvirk, Vaneja Velenik, Bojan Krebs, Arpad Ivanecz
Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik, Tina Žagar
Vaneja Velenik
Vaneja Velenik
Dominika Novak-Mlakar, Matej Bračko, Jožica Maučec Zakotnik, Marjeta Keršič-Svetel, Tanja Metličar
Aleš Rozman
Maja Marolt-Mušič, Miha Čavlek, Kristijana Hertl
Arpad Ivanecz, Jasmina Golc, Jasna Zakelšek, Marko Sremec, Stojan Potrč
Janja Ocvirk
Year 2012
Letn. 16 št. 2
Viljem Kovač
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Viljem Kovač
Zvonimir Rudolf
Nika Zorko, Tanja Roš-Opaškar
Nena Kopčavar Guček
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj
Irena Oblak, Martina Reberšek
Živa Pohar-Marinšek
Andrej Žist, Tomaž Milanez, Breda Škrbinc, Vesna Zadnik, Boštjan Šeruga
Barbara Perić, Živa Pohar-Marinšek, Breda Škrbinc, Maja Marolt-Mušič, Ivana Žagar, Marko Hočevar
Mojca Čižek-Sajko, Uršula Julija Sajko, Berta Jereb
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Maša Milatovič, Uršula Prosenc, Srdjan Novaković
Letn. 16 št. 1
Nebojša Glumac
Olga Blatnik, Jurij Miloš Borovšak, Berta Jereb
Petra Tavčar, Jožica Červek, Branko Zakotnik, Tanja Ravnjak, Polona Mlakar, Boštjan Zavratnik
Tanja Planinšek, Aleš Kladnik, Živa Pohar-Marinšek, Margareta Strojan Fležar
Tanja Roš-Opaškar, Matej Horvat, Mara Popović, Barbara Jezeršek Novaković
Margareta Strojan Fležar, Helena Gutnik
Mateja Krajc, Alenka Vrečar, Simona Hotujec, Srdjan Novaković
Iztok Takač, Andraž Dovnik
Nena Kopčavar Guček
Sonja Bebar
Boštjan Šeruga
Zvonimir Rudolf
Primož Peterlin, Emir Kuduzovič, Primož Strojan
Darja Eržen
Urška Bokal, Tanja Južnič Šetina
Year 2011
Letn. 15 št. 2
Nina Jančar, Eda Vrtačnik-Bokal, Mario Poljak
Tanja Čufer
Irena Oblak, Janja Ocvirk
Urška Ivanuš, Maja Primic-Žakelj, Marjetka Uršič-Vrščaj
Marjetka Uršič-Vrščaj
Monika Sonc
Tanja Čufer, Tanja Ovčariček, Izidor Kern
Tanja Marinko, Tamara Lah Turnšek, Gregor Serša
Tomaž Kocjan, Lorna Zadravec-Zaletel, Berta Jereb
Cvetka Grašič-Kuhar, Kristijana Hertl, Barbara Gazić, Elga Majdič, Janez Žgajnar
Boštjan Šeruga, Tomaž Milanez, Simona Borštnar, Nataša Snoj Šarvari, Breda Škrbinc
Uroš Smrdel, Tadej Strojnik
Margareta Strojan Fležar, Bojana Černelč, Helena Gutnik, Alenka Višnar-Perovič
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Maja Ebert Moltara, Janja Ocvirk
Matija Zupan, Tanja Roš-Opaškar
Matejka Rebolj
Mirjana Rajer
Janja Ocvirk
Barbara Perić, Ivana Žagar, Srdjan Novaković, Janez Žgajnar, Marko Hočevar
Letn. 15 št. 1
Tanja Čufer, Tanja Južnič Šetina, Boštjan Šeruga, Nina Turnšek, Brigita Gregorič, Mojca Matičič
Marko Hočevar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Marjetka Uršič-Vrščaj
Vesna Zadnik, Maja Primic-Žakelj
Janka Čarman, Primož Petrič
Peter Rakovec, Lorna Zadravec-Zaletel, Dunja Latifić-Jasnič, Berta Jereb
Matej Bračko, Marta Dremelj, Darja Eržen, Monika Jagodic, Simona Jereb, Eva Možina, Marko Novak, Marko Špiler, Radka Tomšič, Lorna Zadravec-Zaletel, Branko Zakotnik
Janez Žgajnar
Jernej Benedik
Janez Žgajnar
Marjana Bernot, Marijana Fortuna Lužar, Simona Borštnar
Ana Pogačnik
Samo Rožman, Simona Borštnar, Barbara Jezeršek Novaković
Daša Grabec, Uroš Gačnik, Borut Kragelj
Iztok Takač
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Martina Reberšek, Stojan Potrč, Mirko Omejc, Franc Jelenc, Ibrahim Edhemović
Year 2010
Letn. 14 št. 2
Tanja Čufer
Simona Borštnar, Cvetka Grašič-Kuhar, Erika Matos, Erik Škof, Nina Čas-Sikošek, Damijana Bosilj, Jožica Červek, Tanja Čufer
Matjaž Kaučič, Kristijana Hertl, Olivera Pečanac
Veronika Kloboves-Prevodnik
Mateja Krajc, Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Primic-Žakelj
Ksenija Mahkovic-Hergouth
Primož Strojan, Tomaž Verk, Rihard Hudej
Andrej Kmetec
Marija Šoštarič Podlesnik, Tanja Roš-Opaškar, Berta Jereb
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Amela Duratović, Srdjan Novaković
Marjetka Uršič-Vrščaj
Erik Brecelj
Klelija Štrancar, Tanja Ravnjak, Jernej Benedik
Franc Pompe, Branko Zakotnik, Cvetka Grašič-Kuhar
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Viljem Kovač
Barbara Jezeršek Novaković, Branko Zakotnik
Nikola Bešić
Petra Cerkovnik, Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Marko Hočevar
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Ivana Žagar
Letn. 14 št. 1
Jože Balažic, Andrej Vogrin, Berta Jereb
Radka Tomšič, Tanja Južnič Šetina, Marina Mencinger, Blanka Zagoričnik
Mateja Dolenc-Voljč
Olivera Pečanac, Samo Rožman
Maja Marolt-Mušič, Kristijana Hertl, Marta Zebič
Ana Pogačnik, Margareta Strojan Fležar, Brenda Smith, Janja Zalar
Simona Borštnar, Tanja Ovčariček, Branko Zakotnik
Helena Uršič, Marko Novak
Tanja Čufer, Cvetka Grašič-Kuhar
Breda Škrbinc, Tanja Južnič Šetina
Aleksandar Godić
Janja Ocvirk
Nada Rotovnik-Kozjek
Ajra Šečerov Ermenc, Albert-Peter Fras
Janka Čarman, Primož Strojan
Cvetka Grašič-Kuhar, Maja Ravnik, Danica Rotar-Pavlič, Tanja Čufer
Barbka Novak
Mateja Dolenc-Voljč, Radka Tomšič, Blanka Zagoričnik, Borut Žgavec
Janez Jančar
Jožica Červek
Barbara Jezeršek Novaković
Year 2009
Letn. 13 št. 2
Mojca Unk, Cvetka Grašič-Kuhar, Marko Boc, Branko Zakotnik
Vera Pompe-Kirn
Mojca Humar, Tanja Čufer
Jožica Jelen-Jurič, Jernej Benedik
Jernej Benedik
Janja Ocvirk
Breda Škrbinc
Srdjan Novaković
Primož Strojan
Margareta Strojan Fležar, Irena Srebotnik-Kirbiš
Cvetka Bilban-Jakopin
Petra Cerkovnik, Ira Koković, Veronika Kloboves-Prevodnik, Srdjan Novaković
Ajra Šečerov Ermenc, Hotimir Lešničar
Matjaž Jereb, Metka Derganc, Boriana Kremžar, Lidija Kitanovski
Ana Jeromen, Irena Oblak, Franc Anderluh, Vaneja Velenik, Marija Skoblar Vidmar
Matjaž Zwitter, Mirjana Rajer, Borut Rajer
Radoslav Kveder, Marjeta Terčelj-Zorman, Berta Jereb
Mirjana Rajer, Primož Strojan
Vaneja Velenik, Janja Ocvirk
Monika Sonc
Cvetka Grašič-Kuhar
Letn. 13 št. 1
Ivana Žagar
Marjetka Uršič-Vrščaj
Breda Škrbinc
Zvonimir Rudolf
Samo Rožman, Igor Virant, Monika Sonc
Marjetka Uršič-Vrščaj
Erika Matos, Bojana Pajk
Branko Zakotnik
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj, Urška Ivanuš
Nada Rotovnik-Kozjek
Erika Matos
Berta Jereb
Tanja Južnič Šetina, Tomaž Kompan
Janja Ocvirk
Andraž Perhavec, Janez Žgajnar
Berta Jereb, Roman Korenjak
Milena Kerin-Povšič
Simona Borštnar
Damijan Bergant
Iris Hvala
Erik Brecelj, Eldar Gadžijev
Martina Reberšek, Janja Ocvirk, Zvezdana Hlebanja, Jernej Benedik, Neva Volk
Marko Hočevar, Gašper Pilko
Barbara Jezeršek Novaković, Bojana Pajk
Simona Borštnar, Tanja Južnič Šetina
Year 2008
Letn. 12 št. 2
Jasna But Hadžić, Cvetka Bilban-Jakopin
Janja Ocvirk
Ana Pogačnik
Domen Ribnikar, Špela Fink, Snježana Frković-Grazio, Hotimir Lešničar, Aleksander Sadikov, Tanja Čufer
Petra Cerkovnik, Barbara Perić, Marko Hočevar, Srdjan Novaković
Zvonimir Rudolf
Barbara Šegedin
Mojca Florjančič, Marjetka Uršič-Vrščaj, Maja Primic-Žakelj
Jožica Červek
Primož Strojan, Branko Zakotnik
Gašper Pilko, Eldar Gadžijev
Vida Stegel, Srdjan Novaković
Tatjana Stopar Pintarič
Alenka Ličar, Srdjan Novaković
Monika Sonc
Ira Koković, Srdjan Novaković
Simona Borštnar
Letn. 12 št. 1
Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Irena Oblak, Barbara Šegedin
Barbara Možina
Ajša Repar, Erika Matos, Branko Zakotnik
Marko Novak, Janez Žgajnar
Barbara Vidergar-Kralj
Maja Primic-Žakelj, Ana Pogačnik, Marjetka Uršič-Vrščaj
Zvonimir Rudolf
Barbara Jezeršek Novaković, Ana Benigar
Erika Matos
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj, Kristijana Hertl, Maksimiljan Kadivec
Vaneja Velenik
Nikola Bešić
Primož Petrič, Robert Hudej, Maja Marolt-Mušič
Boštjan Šeruga, Nataša Snoj Šarvari
Slavica Lahajnar
Katja Kogovšek, Patricija Ećimović, Nada Rotovnik-Kozjek, Nikola Bešić
Janja Ocvirk
Ksenija Strojnik, Tanja Čufer
Year 2007
Letn. 11 št. 2
Hotimir Lešničar
Ibrahim Edhemović
Bojana Pajk
Franc Anderluh, Ajra Šečerov Ermenc, Irena Oblak, Vaneja Velenik
Slavica Lahajnar
Janja Ocvirk
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Martina Reberšek, Erik Škof, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Boris Jančar
Ana Pogačnik
Marija Us-Krašovec
Mirjana Rajer, Elga Majdič
Margareta Strojan Fležar
Ajra Šečerov Ermenc, Jasna But Hadžić
Zvonimir Rudolf
Nikola Bešić
Ksenija Mahkovic-Hergouth, Lidija Kompan
Ana Pogačnik
Tina Žagar, Maja Primic-Žakelj, Vesna Zadnik
Irena Oblak
Nina Čas-Sikošek
Nada Rotovnik-Kozjek, Denis Mlakar-Mastnak, Uroš Smrdel, Helena-Barbara Zobec Logar, Andraž Perhavec
Tatjana Stopar Pintarič, Ksenija Mahkovic-Hergouth
Barbara Jezeršek Novaković
Letn. 11 št. 1
Alenka Repše-Fokter
Mateja Krajc, Maja Primic-Žakelj
Nikola Bešić, Gašper Pilko, Rok Petrič
Andrej Kmetec
Albert-Peter Fras
Nena Kopčavar Guček
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Erik Škof, Cvetka Grašič-Kuhar, Branko Zakotnik, Olga Cerar
Vaneja Velenik, Irena Oblak, Franc Anderluh
Borut Kragelj
Darja Eržen
Zvonimir Rudolf
Monika Sonc
Gregor Serša
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Albert-Peter Fras, Primož Petrič
Iztok Takač
Martina Reberšek, Zvezdana Hlebanja, Janja Ocvirk
Zdenka Guzej, Boštjan Lovšin
Simona Hotujec, Milanka Urankar, Matjaž Zwitter
Monika Sonc
Eda Vrtačnik-Bokal
Živa Pohar-Marinšek
Nataša Snoj Šarvari, Tanja Čufer
Year 2006
Letn. 10 št. 2
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Berta Jereb
Zvonimir Rudolf
Tanja Čufer
Katarina Lokar, Nikola Bešić, Cvetka Bilban-Jakopin, Marko Hočevar, Mateja Krajc, Srdjan Novaković, Miljeva Rener, Vida Stegel, Andreja Cirila Škufca Smrdel, Aleš Vakselj, Janez Žgajnar
Srdjan Novaković, Vida Stegel, Petra Cerkovnik
Simona Borštnar, Bojana Pajk, Erika Matos, Tanja Čufer
Andrej Kmetec
Mirjana Rajer
Janka Čarman, Tanja Marinko
Mateja Krajc
Erika Matos, Bojana Pajk, Simona Borštnar, Tanja Čufer
Berta Jereb
Lorna Zadravec-Zaletel, Nevenka Bratanič
Vera Pompe-Kirn
Srdjan Novaković
Jerneja Svetičič, Andrej Marušič, Berta Jereb
Barbara Perić
Janja Ocvirk, Martina Reberšek
Veronika Velenšek Prestor, Uroš Mazić, Peter Rakovec, D. Demšar, Ciril Kržišnik, Berta Jereb, Majda Benedik-Dolničar, Jožica Anžič
Vesna Zadnik
Letn. 10 št. 1
Slavica Lahajnar, Tanja Čufer
Janja Ocvirk
Monika Sonc
Irena Oblak, Vaneja Velenik, Franc Anderluh, Barbara Šegedin
Simona Borštnar, Tanja Čufer
Zvonimir Rudolf
Sonja Bebar
Janka Čarman, Irena Oblak, Primož Strojan
Igor Virant, Monika Sonc, Tanja Čufer
Vera Pompe-Kirn, Maja Primic-Žakelj
Marko Lovšin
Jurij Us, J. Čuk, Miro Jurca, Ana Pogačnik, Mili Lomšek, Cvetka Skušek-Fakin, Marko Mlinarič, J. Kežar, Jelka Markovič Grahek
Ciril Oblak
Marko Špiler
Ivana Žagar
Year 2005
Letn. 9 št. 2
Mario Poljak, Boštjan Kocjan, Katja Seme, Kristina Fujs Komloš, Marko Potočnik, Boštjan Luzar, Nina Gale
Gregor Serša
Matjaž Zwitter
Maksimiljan Kadivec, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič
Iztok Takač
Barbara Šegedin, Franc Anderluh, Mirjana Rajer, Branko Zakotnik
Polona Peternel
Tanja Čufer
Zvonimir Rudolf
Tanja Čufer
Ivana Žagar
Slavica Lahajnar, Nada Rotovnik-Kozjek, Tanja Čufer, Aleš Vakselj
Gregor Serša, Maja Čemažar, Damijan Miklavčič, Zvonimir Rudolf
Srdjan Novaković
Letn. 9 št. 1
Zvonimir Rudolf
Marjan Budihna, Alojz Šmid
Nada Rotovnik-Kozjek
Martina Ribič-Pucelj, Irma Virant-Klun
Maksimiljan Kadivec, Branko Zakotnik, Kristijana Hertl, Maja Podkrajšek, Maja Marolt-Mušič, Hotimir Lešničar
Maja Ebert Moltara, Matej Bračko, Jožica Červek
Srdjan Novaković
Mirjam Cvelbar, Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar
Ivana Žagar
Margareta Strojan Fležar
Ana Pogačnik
Marko Hočevar, Aleš Vakselj, Tanja Čufer, Jurij Us
Vera Pompe-Kirn
Slavica Lahajnar
Year 2004
Letn. 8 št. 2
Boris Sedmak
Boštjan Lovšin, Dušan Deisinger, Marjetka Uršič-Vrščaj, Sabrina Zajec, Janja Zver-Skomina, Zdenka Guzej
Nataša Snoj Šarvari
Franc Pompe, Damijan Bergant, Nikola Bešić, Snježana Frković-Grazio, Marko Hočevar, Ana Pogačnik, Radka Tomšič, Barbara Vidergar-Kralj
Janez Jazbec
Albert-Peter Fras
Primož Strojan
Ivana Žagar, Barbara Vidergar-Kralj
Barbara Perić, Marko Hočevar
Marjetka Uršič-Vrščaj, Stelio Rakar, Andrej Možina, Iztok Takač, Zdenka Šubic, Tatjana Kodrič, Špela Smrkolj
Janez Žgajnar
Zvonimir Rudolf
Letn. 8 št. 1
Year 2003
Letn. 7 št. 2
Letn. 7 št. 1
Year 2002
Letn. 6 št. 2
Letn. 6 št. 1
Year 2001
Letn. 5 št. 2
Letn. 5 št. 1
Year 2000
Letn. 4 št. 2
Letn. 4 št. 1
Year 1999
Letn. 3 št. 2
Letn. 3 št. 1
Year 1998
Letn. 2 št. 2
Letn. 2 št. 1
Year 1997
Letn. 1 št. 2
Letn. 1 št. 1

Back