Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Aktiviranje gospodarjenja v zasebnih gozdovih s poslovnim sodelovanjem med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev: študij primera revir Vodice
Authors:Iveta, Nina (Author)
Pezdevšek Malovrh, Špela (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:V prispevku smo preverjali možnost aktiviranja gospodarjenja v zasebnih gozdovih s pomočjo poslovnega povezovanja znotraj poslovnih modelov 'zakup gozda' in 'upravljanje gozda' med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev. S pomočjo anketiranja zasebnih lastnikov gozda (n = 205) in ponudnikov gozdarskih storitev (n = 14) smo ugotovili, da je pripra%vljenost za poslovno sodelovanje v obeh predlaganih poslovnih modelih večja pri ponudnikih gozdarskih storitev, kot pa je pri zasebnih lastnikih gozdov. Nadalje smo ugotovili, da je poslovno sodelovanje znotraj predlaganih poslovnih modelov uresni%čljivo, saj je stopnja sodelovanja zasebnih lastnikov gozdov s ponudniki gozdarskih storitev v 10-letnem obdobju zadovoljiva, hkrati pa so se predlagani pogoji, ki urejajo poslovno razmerje in temeljne obveznosti pogodbenih strank, izkazali za primerne za oba poslovna partnerja. Za začetek vzpostavitve poslovnega sodelovanja je treba najprej poskrbeti za promocijo poslovnega povezovanja in sodelovanja na lokalnem nivoju ter vzpostaviti poslovne odnose med potencialnimi partnerji.
Keywords:zasebni gozdovi, gospodarjenje, poslovno sodelovanje zasebnih lastnikov gozdov, ponudniki gozdarskih storitev, poslovni modeli, zakup gozda, upravljanje gozda, zasebni lastniki gozdov
Year of publishing:2021
COBISS_ID:73230083 Link is opened in a new window
UDC:630*68(497.4Vodice)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.125.4 Link is opened in a new window
Views:252
Downloads:135
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (821,00 KB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.125.4
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:V4-2013
Name:Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

Licences

License:CC BY-NC 4.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Description:A creative commons license that bans commercial use, but the users don’t have to license their derivative works on the same terms.
Licensing start date:17.08.2021

Secondary language

Language:English
Title:Activating private forest management through business cooperation between private forest owners and forest service providers: a case study of the Vodice forest district
Abstract:We investigated the possibility of activating private forest management through business cooperation within 'forest lease' and 'forest management' business models between private forest owners (PFOs) and forest service providers. By surveying PFOs (n = 205) and forest service providers (n = 14), we found that the willingness to engage in business cooperation in both proposed business models is higher among forest service providers than PFOs. In addition, we found that business cooperation within the proposed business models is feasible because the level of cooperation of PFOs with forest service providers over a 10-year period is satisfactory, and the proposed terms and conditions governing the business relationship and basic contract obligations of the contracting parties have proven to be appropriate for both business partners. In order to establish business cooperation, it is first necessary to promote business cooperation at the local level and to establish business relations between potential partners.
Keywords:private forests, management, business cooperation of private forest owners, forest service providers, business models, forest lease, forest management


Back