Digital repository of Slovenian research organisations

Show document
A+ | A- | SLO | ENG

Title:Značilnosti opravljanja sečnje in spravila v zasebnih gozdovih v Sloveniji
Authors:Ščap, Špela (Author)
Stare, Darja (Author)
Krajnc, Nike (Author)
Triplat, Matevž (Author)
Language:Slovenian
Tipology:1.01 - Original Scientific Article
Organisation:Logo SciVie - Slovenian Forestry Institute
Abstract:V raziskavi, opravljeni leta 2019, je bilo zajetih 544 naključno izbranih gospodinjstev, ki imajo v lasti gozd. Več kot polovica anketi%ranih ima v lasti gozdno posest, veliko od 1 do 4,99 ha. Za 62 % anketiranih je glavni namen gospodarjenja z gozdom uporaba lesa za lastne potrebe. V obdobju 2015%2019 je sečnjo in spravilo opravljalo 71 % anketiranih, ki so v tem času skupaj posekali nekaj manj kot 50.000 m3 lesa (24 m3 /ha ali 141 m3 na gospodinjstvo). Intenziteta sečnje je bila najvišja pri zasebnih lastnikih z malimi gozdnimi posestmi (do 0,99 ha), in sicer v povprečju 41,4 m3 /ha. Analiza je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike med velikostjo gozdne posesti in intenziteto sečnje. V anketi je bilo ugotovljeno, da so za 41 % sečnje in spravila poskrbeli poklicni izvajalci del. Z raziskavo smo potrdili značilen vpliv velikosti zasebne gozdne posesti na način izvedbe sečnje in spravila. Rezultati so pokazali, da je največji delež zasebnih lastnikov, ki vsa dela opravijo s pomočjo najetih izvajalcev, v velikostnem razredu gozdne posesti od 5 do 9,99 ha. Z raziskavo nismo potrdili statistično značilnih razlik v intenziteti sečnje med spoloma zasebnih lastnikov gozdov
Keywords:zasebni lastniki, anketa, intenziteta sečnje, struktura lastnikov, gozdna posest, sečnja, spravilo, zasebni gozdovi
Year of publishing:2021
COBISS_ID:73227011 Link is opened in a new window
UDC:630*3:630*68(497.4)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
DOI:10.20315/ASetL.125.3 Link is opened in a new window
Views:242
Downloads:133
Files:.pdf PDF - Presentation file, download (953,03 KB)
URL URL - Source URL, visit https://doi.org/10.20315/ASetL.125.3
 
Journal:Acta Silvae et Ligni
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica
 
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
  
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click on the title to get all document metadata.


Document is financed by a project

Funder:ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Project no.:V4-1812
Name:Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

Licences

License:CC BY-NC 4.0, Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International
Link:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Description:A creative commons license that bans commercial use, but the users don’t have to license their derivative works on the same terms.
Licensing start date:17.08.2021

Secondary language

Language:English
Title:Characterisation of felling and skidding in private forests in Slovenia
Abstract:A survey conducted in 2019 covered 544 randomly selected forest owners. More than half of the forest owners own a forest estate ranging from 1 to 4.99 ha. For 62 % of respondents, the primary purpose of forest management is to harvest wood for their own needs. In 2015%2019, 71 % of respondents carried out felling and skidding in their forests. In total, approximately 50,000 m3 of wood was felled (24 m3 /ha or 141 m3 per holding). The largest volumes were felled by private owners with small forest holdings (up to 0.99 ha), on average 41.4 m3 /ha. There were statistically significant differences between the size of the forest holding and the average volume of annual felling. Furthermore, there were no statistically significant differences in felling intensity between male and female forest owners. The survey found that professional contractors carried out 41 % of felling and harvesting. Furthermore, there were significant differences between the size of the private forest estate and the method of performing forest operations. The results showed that the largest share of private owners who carry out all felling and skidding with the help of hired contractors is in the size class of forest holdings from 5 to 9.99 ha. The study did not confirm statistically significant differences in the intensity of felling between male and female private forest owners.
Keywords:private forest owners, questionnaire, intensity of felling, structure of forest owners, forest estate, forest operations, privately owned forests, felling, skidding


Back