Digital repository of Slovenian research organisations

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in
Research data

Options:
  Reset

Query: "author" (Nike Krajnc) .

51 - 60 / 77
First pagePrevious page12345678Next pageLast page
51.
Network analysis of biomass supply chain in Slovenia
Matevž Triplat, Nike Krajnc, 2013

DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 883; Downloads: 268
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

52.
53.
54.
55.
56.
Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih
Franc Ferlin, Nike Krajnc, Lado Kutnar, Matjaž Čater, 1999

Abstract: Članek obravnava naslednje mednarodne pravne akte in strate{ke dokumente s podro~ja biotske pestrosti: Konvencijo o biotski pestrosti, Konvencijo o varstvu Alp s Protokolom o gorskem gozdu, Agendo 21, Resolucije o varovanju gozdov v Evropi, Vseevropsko strategijo o biotski in krajinski pestrosti in njen delovni program, Strategijo EU o biotski pestrosti in Gozdarsko strategijo EU. Med doma~imi pravnimi akti ~lanek obravnava Zakon o varstvu okolja in Zakon o ohranjanju narave ter Zakon o gozdovih in Program razvoja gozdov v Sloveniji. Slovenska gozdarska zakonodaja in politika `e vsebujeta ve~ino mednarodno sprejetih na~el, priporo~il in zavez glede ohranjanja biotske pestrosti in trajnostne rabe njenih sestavin. Temeljne mednarodne zaveze, ki se {e ne uresni~ujejo, so naslednje: ugotavljanje in spremljanje biotske pestrosti gozdov z ocenjevanjem stanja na dr`avni ravni, ustanavljanjezavarovanih obmo~ij (naravnih parkov) ter zagotavljanje prora~unskih spodbud za uporabo okolju prijaznih tehnologij v gorskih obmo~jih, vklju~no z nekaterimi stro`jimi dolo~bami Protokola o gorskem gozdu.Slovenska gozdarska politika na podro~ju biotske pestrosti je okvirno usklajena z najnovej{imi strate{kimi usmeritvami EU, doma~a gozdarska zakonodaja in zakonodaja s podro~ja ohranjanja narave pa nista ustrezno usklajeni.
Keywords: bukev, biotska pestrost, pravni dokument, strateški dokument, gozdarska politika, politika ohranjanja, Slovenija
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 1496; Downloads: 293
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

57.
Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije
Nike Krajnc, Mitja Piškur, Mirko Medved, 2007

Keywords: les, gozdovi, okrogli les, podeželje, razvoj podeželja
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 1177; Downloads: 311
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

58.
Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2008/2009
Nike Krajnc, Tine Premrl, 2009

DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 1038; Downloads: 201
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

59.
Katalog proizvajalcev polen in sekancev v Sloveniji : 2012
Nike Krajnc, Tina Jemec, 2012

Keywords: lesni sekanci, polena
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 1041; Downloads: 240
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

60.
Biomasni logistični in trgovski centri : trije koraki do uspešne realizacije projekta : smernice
Nike Krajnc, Tine Premrl, 2010

Keywords: obnovljivi energetski viri, biomasa
DiRROS - Published: 12.07.2017; Views: 1189; Downloads: 262
URL Fulltext (0,00 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0 sec.
Back to top